Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2015!

Zo 47 nominovaných opatrení v roku 2015 získalo prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania opatrenie ukladajúce povinnosť všetkým ubytovacím zariadeniam najneskôr do 5 dní nahlasovať pobyt cudzinca. Zákon už niekoľko rokov pripúšťa plnenie si tejto povinnosti aj elektronickou formou, no elektronická služba, ktorá by to umožňovala, neexistuje.

Ktoré byrokratické absurdity bodovali?

Výber byrokratických absurdít bol aj v tomto roku pestrý. Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 47 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku. Najväčšie zastúpenie v desiatke top nezmyslov mali opatrenia z daňového a obchodného práva. „Výber byrokratických nezmyslov aj v tomto roku odzrkadľoval celú škálu problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vedieť vysporiadať, ak chcú na Slovensku podnikať a dodržiavať pravidlá,“ konštatuje Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „V porovnaní s minulými ročníkmi sa medzi nomináciami od podnikateľov v tomto roku objavilo značné zastúpenie problémov, ktoré možno označiť za nové, pretože vznikli v dôsledku legislatívy prijatej v tomto alebo minulom roku,“ dodáva Solík.

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 01.12.2015 do 27.12.2015 a zapojilo sa doň celkovo 882 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2015 je na základe on-line hlasovania opatrenie, podľa ktorého musia ubytovacie zariadenia najneskôr do 5 dní hlásiť cudzineckej polícii pobyt cudzinca. Nahlasovanie sa týka všetkých cudzincov, občanov EÚ nevynímajúc a tiež všetkých ubytovacích zariadení. Lehota je pomerne krátka, preto prevádzkovatelia musia túto povinnosť riešiť aj niekoľkokrát mesačne. Zároveň legislatíva už dlhšiu dobru predpokladá možnosť plniť si túto povinnosť nielen v papierovej, ale aj v elektronickej forme, no v skutočnosti elektronická služba neexistuje. V internetovom hlasovaní získala táto povinnosť takmer 30 % hlasov.

Na druhom mieste s 18  % skončilo absurdné trestanie zamestnávateľov zo strany Sociálnej poisťovne za to, že vychádzajú z údajov, ktoré im brigádnik pri uplatňovaní odvodovej výnimky pre študentov poskytne v čestnom prehlásení a tie sa ukážu následne ako nepravdivé.

Tretiu priečku v pomyselnom rebríčku byrokratických absurdít obsadila so 14 % povinnosť, podľa ktorej podnikatelia platia koncesionárske poplatky za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska nie v závislosti od toho, či vo svojich prevádzkach používajú rozhlas či televíziu, ale v závislosti od počtu zamestnancov.

Medzi ďalšími povinnosťami, ktoré bodovali, bola novozavedená povinnosť vedenia transferovej dokumentácie aj pre tuzemské závislé osoby, zákaz hotovostných pôžičiek spoločníka s.r.o., či vyžadovanie auditu pri zvyšovaní základného imania aj od firiem, ktoré povinnosť auditu nemajú.

„Anketa Byrokratický nezmysel aj v tomto roku ukázala, že na Slovensku stále existuje množstvo nezmyselných, nelogických, duplicitných, nereálnych, zbytočných, či navzájom si odporujúcich povinností. Je dôkazom, že nejde len o nejaké kuriozity, málopočetné úchylky, ale o systémovú vadu legislatívneho rámca u nás,“ konštatuje Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. „Odstraňovanie byrokratických nezmyslov z legislatívy je prvým dôležitým krokom k zlepšeniu situácie. Dúfajme, že aj vďaka tomuto projektu sa nám podarí presvedčiť kompetentných, že je potrebné  pristúpiť k zásadnej zmene: k úplnému zrušeniu časti zákonov a prepísaniu zvyšných zákonov, resp. k ich napísaniu nanovo, v stručnej, jednoduchej a zrozumiteľnej podobe,“ dodáva Oravec.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Byrokratický nezmysel roka 2023: TOP desiatka absurdít

Chaos v DPH-čkach, neschopnosť štátu vymeniť si údaje či zbytočné odhlasovanie v Sociálnej poisťovni. Ktoré byrokratické nezmysly sú vo finále 12. ročníka?

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Byrokratický nezmysel roka 2022: aké povinnosti sú vo finále?

Už 11. raz je možné hlasovať za najväčší Byrokratický nezmysel roka a upriamiť pozornosť kompetentných na povinnosti, ktoré podnikateľom komplikujú život. Z čoho možno vyberať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky