Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania od 25.11.2021

Čím sa preukázať počas tzv. lockdown-u platného od 25.11.2021 pri ceste do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Pomôžu vám naše vzory.

Vláda v stredu 24.11.2021 schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (tzv. lockdown). Jeho súčasťou je obmedzenie slobody vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, a to s platnosťou od štvrtka 25.11.2021, predbežne na dva týždne do 9. decembra 2021. Vláda zároveň po desiatich dňoch aktuálnu pandemickú situáciu vyhodnocovať, následne opatrenia zmierni alebo ich platnosť predĺži.

Výnimkou zo zákazu vychádzania od 25.11.2021 je cesta do práce a za podnikaním

Zákaz vychádzania má niekoľko výnimiek, pričom medzi ne patrí:

  • cesta do a zo zamestnania zamestnanca (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení), ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cesta späť,
  • cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cesta späť.

Keďže doposiaľ neexistujú záväzné vzory takýchto potvrdení, pripravili sme niekoľko univerzálnych vzorov, ktoré vám preukazovanie výnimky môžu uľahčiť.

V prípade zamestnanca je vo vyhláške priamo uvedené, že musí disponovať týmto potvrdením, preto je potrebné mať ho pri sebe pri každej ceste do zamestnania a späť, vrátane pracovných ciest. Aby bolo preukazovanie jednoduchšie aj pre podnikateľov, ďalší možný vzor potvrdenia sme pripravili pre tých, ktorí dodávajú pravidelné služby (napr. v prípade živnostníka, ktorý pracuje primárne pre jedného odberateľa a navštevuje aj jeho priestory). V týchto prípadoch tiež odporúčame mať pri sebe živnostenský list (výpis zo živnostenského registra) či výpis z obchodného registra na preukázanie týchto skutočností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príchod zo zahraničia od 1.12.2021: karanténa bez výnimiek pri návrate z rizikových krajín

Od 1.12.2021 sa mení režim na hraniciach. Po príchode z ktorých krajín platí prísnejšia povinná karanténa a aké sú podmienky pre jej ukončenie?

Zmeny v Prvej pomoci za november a december 2021

Rezort práce bude za november a december vyplácať zvýšenú Prvú pomoc+ bez opatrenia 3B. Aké budú sumy a koho sa to týka?

Vstup na pracovisko od 29.11.2021 bude už len v režime OTP

Od pondelka 29.11.2021 majú firmy povinnosť kontrolovať status OTP zamestnancov. Týka sa to aj živnostníkov či konateľov? Ako postupovať, ak sa zamestnanec odmietne preukázať?

Zákaz vychádzania, výnimky a opatrenia od 25.11.2021

Na Slovensku bol od 25.11.2021 opäť schválený núdzový stav a tzv. lockdown. V akých situáciách neplatí zákaz vychádzania a aké pravidlá platia pre prevádzky a hromadné podujatia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky