Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania od 25.11.2021

Čím sa preukázať počas tzv. lockdown-u platného od 25.11.2021 pri ceste do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Pomôžu vám naše vzory.

Vláda v stredu 24.11.2021 schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (tzv. lockdown). Jeho súčasťou je obmedzenie slobody vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, a to s platnosťou od štvrtka 25.11.2021, predbežne na dva týždne do 9. decembra 2021. Vláda zároveň po desiatich dňoch aktuálnu pandemickú situáciu vyhodnocovať, následne opatrenia zmierni alebo ich platnosť predĺži.

Výnimkou zo zákazu vychádzania od 25.11.2021 je cesta do práce a za podnikaním

Zákaz vychádzania má niekoľko výnimiek, pričom medzi ne patrí:

  • cesta do a zo zamestnania zamestnanca (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení), ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cesta späť,
  • cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cesta späť.

Keďže doposiaľ neexistujú záväzné vzory takýchto potvrdení, pripravili sme niekoľko univerzálnych vzorov, ktoré vám preukazovanie výnimky môžu uľahčiť.

V prípade zamestnanca je vo vyhláške priamo uvedené, že musí disponovať týmto potvrdením, preto je potrebné mať ho pri sebe pri každej ceste do zamestnania a späť, vrátane pracovných ciest. Aby bolo preukazovanie jednoduchšie aj pre podnikateľov, ďalší možný vzor potvrdenia sme pripravili pre tých, ktorí dodávajú pravidelné služby (napr. v prípade živnostníka, ktorý pracuje primárne pre jedného odberateľa a navštevuje aj jeho priestory). V týchto prípadoch tiež odporúčame mať pri sebe živnostenský list (výpis zo živnostenského registra) či výpis z obchodného registra na preukázanie týchto skutočností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky