Strata účtovných dokladov pri kybernetických útokoch: čo robiť?

Stanovisko Finančnej správy SR k postupu účtovných jednotiek pri kybernetických útokoch na server a definitívnej strate účtovných dokladov.

Približne pred mesiacom jedna z online fakturačných služieb (faktury-online.com) oznámila stratu dát všetkých zákazníkov, a to nenávratne, bez akejkoľvek zálohy. Na webe uvádza že túto službu využíva vyše 94 000 používateľov a počet vystavených faktúr či ďalších dokladov prostredníctvom tejto online služby je vyše 6,6 milióna. Ide teda o pomerne veľa používateľov a ich účtovných dokladov.

Finančná správa SR, Centrum podpory pre dane uvádza, že v týchto dňoch prijíma opakované podania od účtovných jednotiek, že z dôvodu rôznych útokov a iných skutočností na vlastný server alebo server spoločností, ktoré poskytujú služby vyhotovenia a uchovávania účtovných dokladov, došlo k definitívnej strate všetkých údajov, vrátane účtovných dokladov.

Účtovné jednotky uvádzajú, že všetky faktúry vystavené v týchto systémoch boli zmazané, vrátane záloh a nebude možná ich obnova. Faktúry nemajú účtovné jednotky u seba evidované a zálohované iným spôsobom, a preto nevedia presne zdokumentovať svojich odberateľov a vyčísliť správne výnosy.

Informácia k postupu účtovných jednotiek pri kybernetických útokoch na server a definitívnej strate účtovných dokladov

Finančná správa preto vydala informáciu, v ktorej sa uvádza:

V zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

Uvedenú vzniknutú situáciu Finančná správa SR chápe, avšak nie je možné z jej strany udeľovať žiadne výnimky pri vedení účtovníctva dokladovým spôsobom, resp. pri vystavovaní faktúr. Za vedenie účtovníctva je vždy zodpovedná účtovná jednotka, a to platí aj vtedy, keď poverila vedením, resp. archiváciou účtovníctva inú fyzickú alebo právnickú osobu. Účtovné jednotky sú povinné účtovať na základe účtovných dokladov v účtovných knihách, pričom im vzniká povinnosť vystaviť účtovný doklad po zistení skutočností bezodkladne tak, aby bolo možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov pri dodržaní použitých všetkých účtovných zásad a účtovných metód.

Ak problém pretrváva s dodávateľom týchto služieb, potom túto otázku musia účtovné jednotky riešiť právne v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi. Správcovi dane sa vznik takýchto skutočností neoznamuje.

Finančná správa odporúča predvídať a priebežne zálohovať

Do budúcnosti odporúčame účtovným jednotkám uvedeným problémom predvídavo predchádzať a to priebežným zálohovaním (archivovaním) dokladov v elektronickej alebo listinnej podobe a účtovaním priebežne s vyčíslením obratov mesačne (§ 12 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve, ktorý upravuje, že hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje najmä tieto údaje súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?

Firemný počítač alebo mobil na súkromné účely z hľadiska bezpečnosti

Používanie firemných zariadení, ako sú notebooky či mobily, aj na súkromné účely, je dnes pomerne bežnou praxou. Odborník radí, za akých podmienok je to pre firmu bezpečné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky