Vzor daňového priznania k DPH na rok 2021

Ministerstvo financií SR určilo vzor daňového priznania k DPH, ktoré sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré začínajú najskôr od 1. januára 2021.

Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017342/2020731 o určení vzoru tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty z 3. decembra ustanovilo nový vzor výkazu pre rok 2021. Nový vzor je prílohou tohto oznámenia a bude zverejnený aj na stránke Finančného riaditeľstva.

Vzor daňového priznania k DPH od 1.1.2021 na stiahnutie.

Aktualizované bolo tiež poučenie na jeho vyplnenia. Poučenie na vyplnenenie daňového priznania k DPH od 1.1.2021 na stiahnutie.

Prvýkrát sa bude na novom tlačive podávať daňové priznanie k DPH za január 2021, teda do 25. februára 2021, alebo za prvý štvrťrok v prípade kvartálnych platiteľov DPH do 26. apríla 2021.

Vzor platný pre rok 2020 podľa opatrenia č. MF/014640/2019-731 sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2020 a pri podávaní daňových priznaní pri nadobudnutí dopravného prostriedku, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2020.

Prečítajte si tiež

Nový vzor tlačiva pre rok 2021 zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o DPH, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Údaje týkajúce sa nevymožiteľných pohľadávok sa vypĺňajú na riadkoch 26, 27 a 29.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o tejto zmene nájdete v článkoch:

Od roku 2021 bude platiť aj nový vzor kontrolného výkazu. Viac informácií o jeho zmenách nájdete v článku Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?

Kroky, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a praktické tipy, ktoré vám pomôžu k správnemu zostaveniu a podaniu.

Neskoré splnenie vlaňajších daňových povinností bez sankcií

Za neskoré plnenie daňových povinností v minulom roku vláda zrušila sankcie. Koho sa zmena týka a dokedy je náhradný termín?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021)

Ako zostaviť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto nemusí daňové priznanie podať? Čo urobiť pred podaním daňového priznania v roku 2021 a kedy je možné listinné podanie?

Daňové sankcie môže vláda podnikateľom po novom odpustiť

Zmena v daňovom poriadku umožní vláde SR upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom vláda určí vo svojom nariadení.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky