Zdaňovanie výhry

Zdaňovanie výhry vo firme. Príklad na zdaňovanie a účtovanie nepeňažnej výhry vo firme. Zdaňovanie výhry a ceny fyzickej osoby a ich vymedzenie. Príklad na zdaňovanie finančnej výhry fyzickej osoby. Od zdaňovania výhry môžu byť niektoré ceny úplne alebo čiastočne oslobodené. Aké sú povinnosti poskytovateľa finančnej a vecnej výhry?

Nepeňažný príjem a jeho zdanenie

Nepeňažným príjmom môže byť benefit od zamestnávateľa, výhra alebo cena zo súťaží, ako aj lekárom prijatá účasť na odbornom vzdelávaní. Ako sa zdaňujú tieto nepeňažné príjmy?

Zdaňovanie výhier a cien

Ako sa zdaňujú výhry či iné ceny zo súťaží a kedy musí výherca podávať daňové priznanie? V článku nájdete, ako sa zdaňujú výhry z lotérií, z reklamných či zamestnaneckých súťaží.

Finančná výhra vo firme a jej zdaňovanie

Ako sa postupuje pri zdaňovaní finančných výhier u právnických osôb, aká sadzba dane sa uplatňuje a ako sa o nich účtuje?

Nepeňažná výhra vo firme a jej zdaňovanie

Akým spôsobom sú zdaňované vecné výhry, ktoré prijala právnická osoba? Podliehajú vôbec zdaneniu a ako sa o nich bude účtovať?

Finančná a vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie

Ceny a výhry prijaté fyzickou osobou sa zdaňujú rôznym spôsobom a niektoré z nich môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodené od dane z príjmov.


Oslobodenie od dane finančných a vecných výhier fyzickej osoby

Niektoré ceny a výhry prijaté fyzickou osobou môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodené od dane z príjmov.

Povinnosti poskytovateľa finančnej a vecnej výhry

Poskytovateľovi finančnej alebo vecnej výhry v súvislosti s jej zdaňovaním vzniká niekoľko povinností.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky