Zahraničný obchod


Trojstranný obchod z pohľadu prvého odberateľa

V prípade, že predávate tovar alebo poskytujete služby odberateľovi z iného členského štátu, môže vám vzniknúť povinnosť registrácie pre DPH v zahraničí. Z tohto dôvodu ste z hľadiska zdanenia povinný pri podnikateľskej činnosti zohľadňovať aj zahraničnú legislatívu. Od tejto povinnosti ste odbremenený v prípade, že nakupujete a predávate tovar v rámci trojstranného obchodu.

Ako postupuje podnikateľ (platiteľ DPH) pri nákupe tovaru z iného členského štátu EÚ

Za akých okolností nakupuje slovenský podnikateľ v členskom štáte Európskej únie tovar za cenu vrátane dane z pridanej hodnoty a naopak kedy je povinný zdaniť nákup tovaru v Slovenskej republike?

Ako postupuje podnikateľ (platiteľ DPH) pri predaji tovaru odberateľovi z iného členského štátu EÚ

Kedy je podnikateľ povinný zdaniť predaj tovaru odberateľovi z členského štátu Európskej únie daňou z pridanej hodnoty a naopak kedy má možnosť oslobodiť predaj tovaru od dane?

Ako postupovať pri dovoze a vývoze tovaru?

Prehľad postupov a povinností spojených s dovozom alebo vývozom tovaru zo zahraničia.

Obchodujete so zahraničím? Využite doložky INCOTERMS

Čo sú to doložky INCOTERMS, na čo a kedy sa používajú?


Na čo si dať pozor pri zmluvách so zahraničnými podnikateľmi

Čomu venovať zvýšenú pozornosť, ak uzatvárate zmluvu so zahraničným obchodným partnerom?

Kedy môže slovenský živnostník alebo firma podnikať v zahraničí?

Za akých podmienok môže podnikateľ so slovenskou firmou expandovať do zahraničia a na čo si musí dávať pozor.

Slovenská živnosť a poskytovanie služieb (práca) v zahraničí

Ako môže podnikateľ so slovenskou živnosťou dočasne poskytovať väčšinu služieb aj v iných krajinách EÚ.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky