Zdravotné a sociálne odvody SZČO

Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO, živnostníka) predstavujú odvody do Sociálnej a odvody do zdravotnej poisťovne, ktoré živnostník musí mesačne platiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody SZČO sa každoročne menia, a to tak minimálna výška odvodov, ako aj maximálna výška odvodov. Zmeny je potrebné sledovať k januáru aj k júlu, pretože povinnosť platiť odvody SZČO do Sociálnej poisťovne sa posudzuje k 1. júlu.
Odvody živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.07.2017
Ján Benko | 18.04.2017

Odvody živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.07.2017

V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2016 sa bude k 1. 7. 2017 posudzovať, či má živnostník alebo iná SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak bol podaný odklad daňového priznania, termín je 1. október 2017. Od tohto dátumu sa môže zmeniť aj výška odvodov, ktoré do Sociálnej poisťovne SZČO platí.
Živnostník alebo iná SZČO na PN v roku 2017
Ján Benko | 28.12.2016

Živnostník alebo iná SZČO na PN v roku 2017

Ak živnostník alebo iná SZČO ochorejú alebo utrpia úraz, majú od Sociálnej poisťovne nárok na vyplatenie PN-ky (nemocenského).
Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017
Zuzana Varmusová | 17.10.2016

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017

Od 1.1.2017 musí SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac. V najbližšom článku sa dozviete, ktoré SZČO musia platiť odvody, v akej výške a odkedy.

Aké odvody platia začínajúci živnostníci?
Nikola Olosová | 08.08.2016

Aké odvody platia začínajúci živnostníci?

Ktoré odvody, v akej výške a kedy musí začínajúci živnostník platiť.

Vývoj minimálnych odvodov živnostníkov (SZČO) v rokoch 2009-2017
Nikola Olosová | 28.06.2016

Vývoj minimálnych odvodov živnostníkov (SZČO) v rokoch 2009-2017

Minimálne odvody živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb na sociálne a zdravotné poistenie sa menia každý rok. Prinášame prehľad, ako sa vyvíjali minimálne odvody živnostníkov a iných SZČO v rokoch 2009-2017.

Aký má prerušenie živnosti dopad na platenie odvodov
Norbert Seneši | 16.06.2016

Aký má prerušenie živnosti dopad na platenie odvodov

Prerušenie živnosti má pre živnostníkov určité účinky aj na platenie zdravotných a sociálnych odvodov. Počas tohto obdobia ich nemusia platiť, neskôr im táto povinnosť môže vzniknúť.

Odvody živnostníkov a iných SZČO na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2016
Nikola Olosová | 15.06.2016

Odvody živnostníkov a iných SZČO na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2016

Výdavky na sociálne a zdravotné poistenie sú samozrejmosťou pre takmer každého živnostníka. V tomto článku sa dočítate, ako sa zmení odvodové zaťaženie živnostníkov (SZČO) od 1. júla - kedy sa prehodnocuje výška sociálneho poistného pre väčšinu živnostníkov a iných SZČO.

Ako ovplyvní priemerná mesačná mzda za rok 2015 živnostníkov, zamestnancov a zamestnávateľov?
Veronika Solíková | 11.04.2016

Ako ovplyvní priemerná mesačná mzda za rok 2015 živnostníkov, zamestnancov a zamestnávateľov?

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2015 je 883 eur. Ako ovplyvní poistné SZČO (živnostníkov), čisté mzdy zamestnancov a náklady zamestnávateľov?