Registrácia na DPH


Zdaňovacie obdobie DPH a jeho zmeny

Chceli by ste si zmeniť zdaňovacie obdobie DPH z mesačného na štvrťročné? Neviete, aké podmienky musíte spĺňať, aby ste túto zmenu mohli uskutočniť? Alebo máte štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH a neviete, kedy musíte prejsť na mesačné zdaňovacie obdobie DPH? Prinášame všetky dôležité informácie o zdaňovacom období DPH a jeho zmene.

Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2016

Od 1.1.2016 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktoré mali vplyv aj na dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty (DPH). V nasledujúcom článku sa dozviete o dobrovoľnej registrácii pre DPH, o zmenách vplývajúcich na dobrovoľnú registráciu pre DPH, ako aj o procese dobrovoľnej registrácie pre DPH.

Oneskorená registrácia na DPH

Ako má podnikateľ postupovať pri oneskorenej registrácii na DPH? Aké sankcie mu hrozia a aké má povinnosti v prípade, že zmeškal zákonnú lehotu na povinnú registráciu na DPH. Ako je to s nárokom na odpočet DPH v období, kedy už zaregistrovaný na DPH mal byť, no nebol?

Ako sa pripraviť na registráciu DPH v roku 2015

Blížite sa k hranici obratu 49 790 eur alebo ste sa dobrovoľne rozhodli registrovať sa na DPH? Ako sa pripraviť na registráciu DPH a predísť zbytočne vysokej zábezpeke.

Registrácia na DPH v roku 2015

V nasledujúcom článku sa bližšie dozviete o jednotlivých druhoch registrácií na DPH v roku 2015.


Povinná registrácia na DPH v roku 2015

Kedy je podnikateľ povinný registrovať sa na DPH, čo sa zahŕňa do obratu na účely povinnej registrácie na DPH a ako dlho trvá proces povinnej registrácie na DPH.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky