Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie


Minimálne zdravotné odvody zamestnancov a zrušenie odpočítateľnej položky od roku 2023

Predložená novela zákona má zaviesť minimálne zdravotné odvody pre tých zamestnancov, ktorých mzda je nižšia ako 700 eur. Zrušiť by sa mala aj odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť tzv. nízkopríjmoví zamestnanci. Je možné u nich ešte uplatniť odpočítateľnú položku v roku 2020, vzhľadom na zmenu minimálnej mzdy?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Uplatnením nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu vybraní zamestnanci znížiť odvody do zdravotnej poisťovne a zvýšiť čistú mzdu. Kto má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a v akej výške je možné si ju uplatniť v roku 2019?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2018

Zamestnávatelia si od roku 2018 nemôžu uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Kto si ju môže uplatniť a za akých podmienok?

Minimálna mzda rastie, odpočítateľná položka nie

Vláda nariaďuje podnikateľom zvyšovať mzdové náklady, odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie však nezvyšuje vôbec a nezdaniteľnú časť základu dane zvýšila po štyroch rokoch len nepatrne.


Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2016 v príkladoch

Odpočítateľná položka znižuje zdravotné odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom. Jej uplatňovanie v praxi ale nie je vždy jednoduché a spája sa aj s istými rizikami nedoplatkov.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2016

Vďaka odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie má zamestnanec vyššiu čistú mzdu a zamestnávateľ za neho platí nižšie zdravotné odvody. Ako sa bude uplatňovať a počítať v roku 2016?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a jej dopady

Aký vplyv bude mať odpočítateľná položka na zdravotné poistenie na daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa a aké prínosy to môže pre nich znamenať?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky