Potravinový semafor poradí, čo kúpiť: parlament schválil novinku v zákone o potravinách

Spotrebitelia budú mať nákupného pomocníka, výrobcovia potravín zasa konkurenčnú výhodu. Čo o výrobkoch prezradí potravinový semafor?

Novela zákona o potravinách, za ktorú dlhodobo bojoval poslanec Patrick Linhart, je schválená. Zmena spočíva v tzv. Potravinovom semafore, pričom ide o register potravín, ktorý bude spravovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Jeho cieľom je pomôcť spotrebiteľom nakúpiť potraviny podľa vlastných preferencií.

Zdravie obyvateľstva aj podpora lokálnych výrobkov dôvodom zavedenia Potravinového semaforu

Poslanec Linhart sa na jeseň minulého roka pre Podnikajte.sk vyjadril, že podľa jeho názoru nie je pre každého spotrebiteľa jednoduché rozhodnúť o vhodnosti potravinárskeho výrobku len na základe informácií uvedených v zložení na obale. Poslanec tvrdí, že pôvod potravín často nevedia presne zistiť ani kontrolné orgány, nie ešte spotrebiteľ. Ako dobrovoľný potravinový kritik sa tejto téme venuje dlhodobo, a preto považoval za dôležité zaviesť nástroj, ktorý jednoduchšie poskytne všetky informácie o potravinových výrobkoch. Potravinový semafor zároveň bude nástrojom pomoci štátu v podpore a propagácii domácich a kvalitných surovín. V dôvodovej správe k novele zákona o potravinách sa tiež uvádza, že register má z dlhodobého hľadiska napomôcť k zníženiu počtu obyvateľstva trpiacemu zdravotnými problémami zapríčinenými nesprávnymi stravovacími návykmi.

Ako bude potravinový semafor vyzerať?

Potravinový semafor bude mať podobu informačného systému, registrácia potravinových výrobkov do neho však nebude povinná. Prihlasovanie výrobkov bude dobrovoľné, pričom systém bude obsahovať informácie o cieľovej skupine spotrebiteľov, o samotnej potravine a aj jej výrobcovi. Spotrebitelia sa z registra dozvedia:

  • stupeň a spôsob spracovania potraviny,
  • jej zloženie,
  • kvalitu a politiku kvality,
  • produkčný systém a pôvod potraviny,
  • certifikačný systém,
  • požiadavky na bezpečnosť pri jej výrobe.

Aplikácia, ktorú je povinné zaviesť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, dokáže používateľom na základe ich vlastného nastavenia vyhodnotiť, či je ten-ktorý produkt pre neho vhodný. Výraznou pomocou tak môže byť najmä pre ľudí s potravinovými intoleranciami, no tiež pre tých, ktorí sa len chcú vyhýbať napríklad tzv. „éčkam“, cukru, soli alebo iným zložkám výrobkov. Patrick Linhart fungovanie Potravinového semaforu ešte pred jeho schválením prirovnával k fungovaniu e-shopu s oblečením. Namiesto značky, veľkosti a farby si ale zákazník nastaví kritériá ako Bio, Fair Trade či Značka kvality SK alebo napríklad pôvod. Webová stránka mu zobrazí len produkty podľa nastavených kritérií. Mobilná aplikácia po naskenovaní produktu ukáže, či má „zelenú“ na kúpu produktu, teda či zodpovedá daným požiadavkám. Vo svojej podstate ide o prenesenie tlačených informácií o produktoch do digitálnej podoby, no tiež o doplnenie informácií, ku ktorým pred tým spotrebiteľ nemal prístup.

Výrobcovia a predajcovia mali obavy, no negatívny dopad by na nich aplikácia nemala mať

Výrobcovia potravín mali spočiatku obavy, že novinka v zákone im zvýši náklady či ceny potravín. K Potravinovému semaforu totiž nemali dostatok detailných informácií. Navyše Európska komisia minulý rok oznámila, že do roku 2022 predloží konkrétne návrhy k jednotnému označovaniu výživovej hodnoty potravín na prednej strane balenia a prehodnoteniu označovania krajín pôvodu výrobkov, preto producenti potravín považovali za zbytočné zavádzať novú národnú schému na označovanie produktov. S poslancom teda o systéme diskutovali.

Finálna podoba Potravinového semafora podľa Patricka Linharta na výrobcov nebude mať finančný dopad, naopak, tí, ktorí „nemajú čo skrývať“, môžu registráciu v systéme využiť ako výhodu v konkurenčnom boji. Bude totiž len na zákazníkovi, či si kúpi aj výrobok, ktorý sa v aplikácii nenachádza.

Podrobnosti o aplikácii má na starosti Ministerstvo pôdohospodárstva

Detaily o registrácii, rozsahu údajov a sprístupnenia konečnému spotrebiteľovi bude riešiť Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má splnomocnenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho tieto podrobnosti. Ministerstvo upraví kritériá, spôsob hodnotenia a prezentácie potravín registrovaných v registri potravín pre potravinový semafor. 

Účinnosť zákona sa pôvodne navrhovala od 1. januára 2021, avšak tento termín bol napokon posunutý na 1. januára 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


SOI a kontrola e-shopov: aké sú časté porušenia a aké sú drahé?

Na čo sa v súvislosti s e-shopmi sťažujú zákazníci, aké porušenia sa stali častejšími počas pandémie a koľko môžu „prešľapy“ firmy stáť, prezradila Slovenská obchodná inšpekcia.

Aká je dĺžka záručnej doby?

Čo možno reklamovať, na koho sa vzťahuje záručná doba, aká je dlhá a kedy sa pri nákupoch týka aj podnikateľov?

Regulácia reklamy

Čo je reklama a kde je legislatívne upravená? Kedy ide o porovnávaciu a kedy o klamlivú reklamu? Aké sankcie hrozia za porušenie zákonných povinností? Kto a kde môže podať na reklamu sťažnosť?

Spotrebiteľ a jeho ochrana

Kto je podľa legislatívy spotrebiteľom, aká ochrana sa na neho vzťahuje, aké má práva a kto kontroluje ich dodržiavanie?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky