Problematika miezd v praxi - školenie

Školenie na tému problematika miezd v praxi vás odborne a komplexne prevedie problematikou súvisiacou s odmeňovaním zamestnancov. Prostredníctvom praktických príkladov vám skúsený školiteľ vysvetlí problematiku stravného zamestnancov, nadčasov, zrážok, odchodného a ďalších súvisiacich záležitostí.

Obsah školenia

1. Stravné zamestnancov

 • Stravné (lístky) a práca v 12 - hodinových zmenách
 • Stravné z pohľadu dane z príjmov (problémy "spätného" prideľovania stravných lístkov)
 • Účtovanie stravných lístkov počas roka a na prelome rokov
 • Stravné verzus pracovná cesta

2. Problematika nadčasov

 • Nadčasy zahrnuté v zmluvnom plate a úprava v pracovnej zmluve
 • Nadčasy platené podľa Zákonníka práce, ak nie sú súčasťou zmluvného platu
 • Výpočet nadčasov v mesiaci v zmysle Zákonníka práce
 • Čerpanie náhradného voľna za odpracované nadčasy
 • Vykazovanie nadčasov a čerpania náhradného voľna v dochádzke,
 • Zúčtovanie a evidencia nadčasov a náhradného voľna
 • Nadčasy pri dvoj zmennej prevádzke
 • Nadčasy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Konto pracovného času
 • Účtovanie konta pracovného času na prelome rokov

3. Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa

 • Dokladovanie zamestnávateľovi s dôrazom na trvanie prekážky
 • Vyšetrenie zamestnanca u lekára
 • Doprovod zamestnanca na vyšetrenie rodinného príslušníka
 • Náležitosti potvrdenia o návšteve lekára a posúdenie nároku na náhradu mzdy
 • Pracovné voľno na vyhľadanie pracovného miesta počas výpovednej lehoty
 • Svadba
 • Úmrtie rodinného príslušníka
 • Ostatné prekážky na strane zamestnanca s náhradou mzdy
 • Prekážky na strane zamestnanca bez náhrady mzdy a prerušenie poistného
 • Prekážky na strane zamestnávateľa

4. Zamestnanci vykonávajúci prácu mimo pracovného pomer

 • Evidencia dochádzky a povinnosť vedenia tzv. pracovných listov
 • Nepravidelný výkon práce v nadväznosti na zdravotné poistenie

5. Zrážky zo mzdy

 • Zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
 • Exekúcie (vrátane interaktívnej tabuľky)
 • Náhrady škôd
 • Účtovanie zrážok zo mzdy

6. Odchodné, odstupné a výpoveď daná zamestnancovi

 • Nárok
 • Výpočet v praktickom príklade
 • Účtovanie odchodného a odstupného
 • Povinnosť tvorby rezerv v podvojnom účtovníctve

7. Agentúry dočasného zamestnávania v roku 2015

 • Pracovné pomery
 • Cestovné náhrady pri pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi

Dostupné termíny a miesta konania školenia

 • 15.6.2015 v Bratislave,
 • 16.6.2015 v Košiciach,
 • 22.6.2015 v Trenčíne.

Lektor

Júlia Pšenková Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Cena školenia

 • cena školenia je 69 € vrátane DPH (57,50 € bez DPH),

V cene sú zahrnuté: školiace materiály, interaktívna tabuľka na výpočet zrážky zo mzdy zamestnanca v podobe exekúcie, písacie potreby, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo), teplý obed a malý darček pre účastníkov.

Orientačný časový harmonogram:

 • 08:30 – 09:00 - Prezentácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00 - 1. časť prednášky
 • 11:00 – 11:45 - Obedová prestávka
 • 11:45 – 13:40 - 2. časť prednášky
 • 13:40 – 14:00 - Prestávka (káva, čaj, koláčik / pagáčik)
 • 14:00 – 16:30 - 3. časť prednášky

Dôležité informácie

Miesto konania školenia Vám spresníme mailom v závislosti od počtu účastníkov najneskôr týždeň pred konaním školenia. Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia na školenie bola ukončená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.

Priemerná mesačná mzda v roku 2022: vývoj, výška a dopady

Ako sa na platoch v roku 2022 odrazila inflácia a kde vzrástli najvýraznejšie? Ako priemerná minuloročná mzda ovplyvní výšku odvodov či „minimálku" v roku 2024?

Podpora v nezamestnanosti po skončení práce v zahraničí

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti po skončení pracovného pomeru v inej krajine? Aké sú podmienky, postup žiadania o podporu a od čoho závisí výška podpory?

Rodinné prídavky na dieťa v roku 2023: podmienky nároku

Kto môže dostať prídavok na dieťa, kedy nárok na rodinné prídavky zaniká a čo v prípade, že jeho výplatu úrad pozastaví? Podstatné informácie a príklady situácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky