Problematika miezd v praxi - školenie

Školenie na tému problematika miezd v praxi vás odborne a komplexne prevedie problematikou súvisiacou s odmeňovaním zamestnancov. Prostredníctvom praktických príkladov vám skúsený školiteľ vysvetlí problematiku stravného zamestnancov, nadčasov, zrážok, odchodného a ďalších súvisiacich záležitostí.

Obsah školenia

1. Stravné zamestnancov

 • Stravné (lístky) a práca v 12 - hodinových zmenách
 • Stravné z pohľadu dane z príjmov (problémy "spätného" prideľovania stravných lístkov)
 • Účtovanie stravných lístkov počas roka a na prelome rokov
 • Stravné verzus pracovná cesta

2. Problematika nadčasov

 • Nadčasy zahrnuté v zmluvnom plate a úprava v pracovnej zmluve
 • Nadčasy platené podľa Zákonníka práce, ak nie sú súčasťou zmluvného platu
 • Výpočet nadčasov v mesiaci v zmysle Zákonníka práce
 • Čerpanie náhradného voľna za odpracované nadčasy
 • Vykazovanie nadčasov a čerpania náhradného voľna v dochádzke,
 • Zúčtovanie a evidencia nadčasov a náhradného voľna
 • Nadčasy pri dvoj zmennej prevádzke
 • Nadčasy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Konto pracovného času
 • Účtovanie konta pracovného času na prelome rokov

3. Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa

 • Dokladovanie zamestnávateľovi s dôrazom na trvanie prekážky
 • Vyšetrenie zamestnanca u lekára
 • Doprovod zamestnanca na vyšetrenie rodinného príslušníka
 • Náležitosti potvrdenia o návšteve lekára a posúdenie nároku na náhradu mzdy
 • Pracovné voľno na vyhľadanie pracovného miesta počas výpovednej lehoty
 • Svadba
 • Úmrtie rodinného príslušníka
 • Ostatné prekážky na strane zamestnanca s náhradou mzdy
 • Prekážky na strane zamestnanca bez náhrady mzdy a prerušenie poistného
 • Prekážky na strane zamestnávateľa

4. Zamestnanci vykonávajúci prácu mimo pracovného pomer

 • Evidencia dochádzky a povinnosť vedenia tzv. pracovných listov
 • Nepravidelný výkon práce v nadväznosti na zdravotné poistenie

5. Zrážky zo mzdy

 • Zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
 • Exekúcie (vrátane interaktívnej tabuľky)
 • Náhrady škôd
 • Účtovanie zrážok zo mzdy

6. Odchodné, odstupné a výpoveď daná zamestnancovi

 • Nárok
 • Výpočet v praktickom príklade
 • Účtovanie odchodného a odstupného
 • Povinnosť tvorby rezerv v podvojnom účtovníctve

7. Agentúry dočasného zamestnávania v roku 2015

 • Pracovné pomery
 • Cestovné náhrady pri pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi

Dostupné termíny a miesta konania školenia

 • 15.6.2015 v Bratislave,
 • 16.6.2015 v Košiciach,
 • 22.6.2015 v Trenčíne.

Lektor

Júlia Pšenková Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Cena školenia

 • cena školenia je 69 € vrátane DPH (57,50 € bez DPH),

V cene sú zahrnuté: školiace materiály, interaktívna tabuľka na výpočet zrážky zo mzdy zamestnanca v podobe exekúcie, písacie potreby, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo), teplý obed a malý darček pre účastníkov.

Orientačný časový harmonogram:

 • 08:30 – 09:00 - Prezentácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00 - 1. časť prednášky
 • 11:00 – 11:45 - Obedová prestávka
 • 11:45 – 13:40 - 2. časť prednášky
 • 13:40 – 14:00 - Prestávka (káva, čaj, koláčik / pagáčik)
 • 14:00 – 16:30 - 3. časť prednášky

Dôležité informácie

Miesto konania školenia Vám spresníme mailom v závislosti od počtu účastníkov najneskôr týždeň pred konaním školenia. Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia na školenie bola ukončená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Priemerný plat v pracovných ponukách a jeho vývoj

V ktorých odvetviach zamestnávatelia ponúkajú viac a kde, naopak, ohodnotenie práce v porovnaní s minulosťou kleslo? Rozdiely sú aj v desiatkach percent.

Mesačné výkazy v Sociálnej poisťovni – časté chyby zamestnávateľov

Od marca 2022 platia nové vzory výkazov poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne, a to kvôli zavedeniu podpory v čase skrátenej práce. Akým chybám sa pri ich vypĺňaní vyvarovať?

Porovnanie platov mužov a žien: rozdiel je v stovkách eur

Ženy zarábajú horšie – a to nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch. Kde sú platové rozdiely najmenšie a aké faktory to ovplyvňujú?

Priemerná mesačná mzda v roku 2021 a jej dopady

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde za rok 2021. Aká je jej výška, v ktorom odvetví či kraji nastal najvyšší rast a aké veličiny táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky