Potravinári a odvodová úľava: čo a dokedy stihnúť?

Doručiť formuláre Sociálnej poisťovni musia potravinári do 20.10.2023. Prehľad ďalších povinností a termínov, aj info, čo v prípade, že už podnikateľ odvody zaplatil.

Sociálna poisťovňa poskytuje štátnu pomoc zamestnávateľom – potravinárom vo forme odvodovej úľavy za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Subjekty, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, majú na doručenie formulárov k poskytnutiu štátnej pomoci posledné dni.

Aktualizácia k 20.10.2023: Sociálna poisťovňa informovala, že subjekty, ktoré si chcú uplatniť odvodovú úľavu pre zamestnávateľov - potravinárov za mesiace august, september a október 2023, môžu doručiť vyhlásenia k poskytnutiu štátnej pomoci až do pondelka 23. októbra 2023. Zároveň rozširuje možnosti doručenia – okrem eSlužieb je možné podať uvedený formulár v papierovej podobe osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo tento formulár odoslať elektronicky prostredníctvom e-schránky cez www.slovensko.sk. Sociálna poisťovňa týmto krokom operatívne reaguje na technické výpadky pri odosielaní dokumentov v eSlužbách.

Doručiť formuláre treba do 20.10.2023, čo bude so zaplatenými odvodmi?

Vyhlásenia k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiace august, september a október 2023 je potrebné stihnúť podať v lehote do piatka 20. októbra 2023. Akceptovanie vyhlásenia za príslušné kalendárne mesiace, ktoré bude podané po stanovenej lehote, nebude možné.

Za mesiace august a september 2023 zamestnávatelia – potravinári zaplatili poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti.

Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ – potravinár platiť už znížené poistné po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac.

Ako majú postupovať dotknuté subjekty?

  • Zamestnávateľ – potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží Sociálnej poisťovni Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ (ďalej len „vyhlásenie“).
  • Formulár vyhlásenia je zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne.
  • Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách.

Aktualizované 20.10.2023

Termíny podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci:

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Kalendárny mesiac Lehota na podanie vyhlásenia
august 2023 od 25. septembra do 23. októbra 2023
september 2023 od 25. septembra do 23. októbra 2023
október 2023 od 25. septembra do 23. októbra 2023
november 2023 od 1. novembra do 20. novembra 2023
december 2023 od 1. decembra do 10. decembra 2023
január 2024 od 1. decembra do 10. decembra 2023

 Ako bude postupovať Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejní, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámenie o schválení/neschválení štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, že zamestnávateľ – potravinár, predloží výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Ďalšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy približujeme v článku Odpustenie odvodov potravinárom od 1.8.2023 do 31.1.2024.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN zamestnanca v roku 2024 – náhrada príjmu a nemocenské

Zamestnanec, ktorý ostal dočasne práceneschopný (PN), má po splnení podmienok nárok na náhradu príjmu, resp. nemocenské. O aké podmienky ide, kto ich vypláca a aká je ich výška v roku 2024?

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie znižujú čistú mzdu zamestnanca, platí ich v určitej výške z hrubej mzdy aj zamestnávateľ. V akej výške sú odvody od roku 2024, sa dočítate v článku.

Odpustenie odvodov potravinárom od 1.8.2023 do 31.1.2024

Prostredníctvom odpustenia časti sociálnych odvodov na polroka dôjde k zníženiu ceny práce pre potravinárov. Účelom má byť zníženie koncových cien základných potravín v maloobchode.

Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky