Treba sa ponáhľať s vyplatením dividend, či likvidáciou firmy v roku 2016?

Treba sa ponáhľať s vyplatením dividend, či likvidáciou firmy v roku 2016?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1.1.2017 sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody a vyplatenie dividend či likvidačného zostatku bude podliehať zdaneniu. Čo sa oplatí stihnúť ešte do konca roka 2016, aby ste ušetrili?

Kedy vyplatiť podiely na zisku (dividendy) za roky 2011 až 2015?

V poslednom období v oblasti zdaňovania príjmov rezonuje téma vyplatenia podielov na zisku (dividend). Pre podnikateľov je už niekoľko dní známa zmena v oblasti dane z príjmov, a to zdaňovanie dividend vyplatených zo zisku vytvoreného za účtovné obdobia, ktoré začnú 1.1.2017 a neskôr. Určite sa budú zdaňovať dividendy vyplatené zo zisku napríklad za rok 2017.

Druhou vážnou zmenou, ktorú schválil parlament, je zrušenie maximálnych vymeriavacích základov na účely platenia odvodov na zdravotné poistenie . V SR sa do konca roka 2016 zdravotné poistenie neplatí z celého príjmu zo zárobkovej činnosti, ale je zákonom stanovený maximálny limit, z ktorého sa odvod na zdravotné poistenie počíta. Suma presahujúca tento limit už nie je odvodom poistného na zdravotné poistenie zaťažená. V právnej terminológii sa tento limit označuje ako maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy sa neruší.

Už niekoľko týždňov bolo avizované zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov na zdravotné poistenie z dividend. Viacero podnikateľov preto váhalo, či si vyplatiť dividendy ešte do konca roka 2016. Túto zmenu však parlament definitívne neschválil a aj po 1.1.2017 bude odvod poistného na zdravotné poistenie z dividend limitovaný maximálnou výškou poistného. Tá sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok dva roky predchádzajúci roku vyplatenia dividend.

Príklad: Katarína vlastní s.r.o. a v roku 2017 si vyplatí dividendy za roky 2014 a 2015 spolu vo výške 150 000 eur. Pre zjednodušenie budeme pracovať s informáciou, že iné príjmy podliehajúce odvodu zdravotného poistenia v roku 2017 mať nebude.

Z vyplatených dividend najskôr zaplatí v priebehu roka 2017 preddavok vo výške 7 417,20 eura. V ročnom zúčtovaní jej zdravotná poisťovňa vypočíta poistné v rovnakej výške, t. j. suma poistného bude 7 417,20 eura. Priemerná mesačná mzda za rok 2015, od ktorej závisí maximálny vymeriavací základ pre rok 2017, je vo výške 883 eur.

Ak by si Katarína vyplatila dividendy za roky 2014 a 2015 ešte v decembri 2016, bude suma preddavku a poistného nižšia (7 207,20 eura), nakoľko sa maximálny vymeriavací základ bude odvíjať od priemernej mesačnej mzdy za rok 2014 (858 eur).

V systéme platenia poistného na zdravotné poistenie však nastanú zmeny pre zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov, samoplatiteľov a ďalšie poistené osoby. Pre všetky typy zárobkovej činnosti okrem vyplatenia dividend sa od 1.1.2017 ruší maximálny vymeriavací základ.

Viac aktuálnych informácií nájdete v článku Zrušenie maximálnych vymeriavacích základov v zdravotnom poistení od 1.1.2017.

Ako zdaniť dividendy v roku 2020 a akú sadzbu dane použiť, nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019).

Článok pokračuje pod reklamou

S výplatou dividend sa oplatí počkať do roku 2017

Keďže maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v prípade vyplatenia dividend nebol od 1.1.2017 zrušený, s výplatou dividend sa oplatí počkať, ak si plánujete vyplatiť dividendy aj zo zisku dosiahnutého v roku 2016 a ide o sumu dividend vyššiu, ako je suma maximálneho vymeriavacieho základu.

Rozdelené zisky (dividendy) za účtovné obdobie kalendárny rok 2016 a ďalšie účtovné obdobia, ktoré začali v roku 2016, sú poslednými, ktorých sa budú týkať odvody na zdravotné poistenie. Vyplatením dividend zo ziskov za viac účtovných období v jednom kalendárnom roku je možné ušetriť tisícky eur. Zo sumy dividend, ktorá presahuje maximálny vymeriavací základ sa zdravotné odvody neplatia, preto je vhodné vyplatiť čo najvyššiu sumu dividend v jednom kalendárnom roku.

Príklad: Ján je majiteľom s.r.o., pričom zo zisku za rok 2014 si chce vyplatiť dividendu 50 000 eur a zo ziskov za roky 2015 a 2016 si chce vyplatiť dividendu 100 000 eur za každý rok. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza porovnanie situácií z pohľadu odvodového zaťaženia, keď si Ján vyplatí:

  • v roku 2016 dividendy vo výške 150 000 eur zo ziskov za roky 2014 a 2015 a v roku 2017 dividendu vo výške 100 000 eur zo zisku za rok 2016 (situácia A),
  • v roku 2017 dividendy vo výške 250 000 eur zo ziskov za roky 2014 až 2016 (situácia B).
Odvody na zdravotné poistenie Situácia A Situácia B
V roku 2016 (v €) 7 207,20 -
V roku 2017 (v €) 7 417,20 7 417,20
Spolu za roky 2016 a 2017 (v €) 14 624,40 7 417,20

Ak Ján počká s vyplatením dividend a vyplatí si dividendy za roky 2014 až 2016 v roku 2017, ušetrí na odvode poistného do zdravotnej poisťovne 7 207,20 eura. Keďže maximálny vymeriavací základ pre vyplatenie dividend v roku 2017 je vo výške 52 980 eur, zo sumy dividend presahujúcich túto hranicu (197 020 eur) Ján nezaplatí odvod poistného na zdravotné poistenie.

Likvidáciu firmy (napr. s.r.o.) sa oplatí začať do konca roka 2016

Od roku 2016 sa zrušilo platenie odvodov na zdravotné poistenie z likvidačných zostatkov. Výška zdravotných odvodov bola určená na 14 % z vymeriavacieho základu, ktorým bola celá suma likvidačného zostatku.

Od 1.1.2017 sa nebudú platiť zdravotné odvody z likvidačných zostatkov opäť, avšak budú sa zdaňovať daňou z príjmov. Podľa prechodných ustanovení k zmenám v zákone o dani z príjmov, ktoré budú pre podnikateľov a iných daňovníkov platiť od roku 2017, zdaneniu likvidačných zostatkov sa dá vyhnúť.

Začnite likvidáciu ešte v roku 2016.

Ak likvidácia začne ešte v roku 2016, z likvidačného zostatku sa nebudú platiť odvody na zdravotné poistenie a ani nebude zdaňovaný daňou z príjmov. K ukončeniu likvidácie a vyplateniu likvidačného zostatku môže dôjsť aj v roku 2017 či neskôr. V tomto prípade je dôležitý dátum začatia likvidácie firmy (napr. s.r.o.). Dátum ukončenia likvidácie a vyplatenia likvidačného zostatku nie je pre platenie odvodov na zdravotné poistenie či dane z príjmov rozhodujúci.

Príklad: Zuzana je majiteľkou s.r.o. a plánuje skončiť podnikateľskú činnosť. Predpokladaný likvidačný zostatok je v sume 15 000 eur. Ak likvidáciu začne do konca decembra 2016, nebude z likvidačného zostatku platiť odvody na zdravotné poistenie ani daň z príjmov.

Ak likvidáciu začne v roku 2017, likvidačný zostatok sa zdaní 7 % zrážkovou daňou. Od likvidačného zostatku je možné odpočítať splatený vklad pri založení s.r.o., napr. 5 000 eur. Výsledná zrážková daň bude 700 eur.

Viac podrobnejších informácií k zdaňovaniu likvidačných zostatkov od 1.1.2017 nájdete v článku Likvidácia firmy v roku 2016 môže byť výhodná.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky