Odvody živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.07.2017

Odvody živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.07.2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2016 sa bude k 1. 7. 2017 posudzovať, či má živnostník alebo iná SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak bol podaný odklad daňového priznania, termín je 1. október 2017. Od tohto dátumu sa môže zmeniť aj výška odvodov, ktoré do Sociálnej poisťovne SZČO platí.

Základné obdobie platenia mesačných odvodov poistného do Sociálnej poisťovne je od 01.07. kalendárneho roka do 30.06. nasledujúceho kalendárneho roka. Znamená to, že v tomto období buď máte alebo nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, resp. ak platiť máte, v tomto období je výška odvodov rovnaká.

Splatnosť mesačných odvodov poistného do Sociálnej poisťovne je najneskôr v 8. deň po skončení kalendárneho mesiaca (t.j. platí sa pozadu).

Platenie odvodov živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2017 (ak nebol za rok 2016 podaný odklad daňového priznania)

Vznik povinného sociálneho poistenia živostníkov a iných SZČO od 1. 7. 2017

Ak živnostník alebo iná SZČO nepodala za rok 2016 odklad daňového priznania a neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, vzniká jej povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07.2017 vtedy, ak príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 eur. V opačnom prípade povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne nevzniká.

Príklad: Živnostník Martin si založil živnosť v roku 2016. Vystavil 6 faktúr po 1 000 eur. Odberatelia mu zaplatili do 31.12.2016 všetky faktúry. Daňové priznanie podal do konca marca 2017. Príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 eur, čím mu vzniká povinnosť platiť mesačné odvody od 01.07.2017.

Príklad: Živnostník Michal si založil živnosť v roku 2016. Vystavil 6 faktúr po 1 000 eur. Odberatelia mu zaplatili do 31.12.2016 len 5 faktúr. Daňové priznanie podal do konca marca 2017. Príjmy za rok 2016 nie sú vyššie ako 5 298 eur, čím mu nevzniká povinnosť platiť mesačné odvody od 01.07.2017.

Zánik alebo trvanie povinného sociálneho poistenia živnostníkov a iných SZČO od 1. 7. 2017

Ak živnostník alebo iná SZČO nepodala za rok 2016 odklad daňového priznania a platí mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, zaniká jej povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne 30.06.2017, ak príjmy za rok 2016 sú nižšie alebo rovné 5 298 eur. Ak v tejto situácii sú príjmy za rok 2016 vyššie ako 5 298 eur, mesačné odvody na Sociálne poistenie platí aj naďalej. Zmeniť (zvýšiť alebo znížiť sa môže ich výška). Poistné v novej výške za júl bude splatné do 08.08.2017.

Príklad: Živnostník Peter platí odvody na Sociálne poistenie od 01.07.2016. V roku 2016 vystavil 12 faktúr po 500 eur. Odberatelia mu do 31.12.2016 zaplatili 10 faktúr. Daňové priznanie podal do konca marca 2017. Príjmy za rok 2016 sú nižšie ako 5 298 eur, čím mu 30.06.2017 zaniká povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne.

Príklad: Živnostník Filip platí odvody na Sociálne poistenie od 01.07.2016. V roku 2016 vystavil 12 faktúr po 500 eur. Odberatelia mu do 31.12.2016 zaplatili všetky faktúry. Daňové priznanie podal do konca marca 2017. Príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 eur, čím v roku 2017 aj po 30.06.2017 trvá povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne.

Platenie odvodov živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 10. 2017 (ak bol za rok 2016 podaný odklad daňového priznania)

Vznik povinného sociálneho poistenia živnostníkov a iných SZČO od 1. 10. 2017

Ak živnostník alebo iná SZČO podala za rok 2016 odklad daňového priznania a neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, vzniká im povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne od 01.10.2017, ak príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 eur. V opačnom prípade povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne nevzniká.

Príklad: Živnostníčka Marcela si založila živnosť v roku 2016. Vystavila 6 faktúr po 1 000 eur. Odberatelia jej zaplatili do 31.12.2016 všetky faktúry. Daňové priznanie podala v júni 2017. Príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 eur, čím jej vzniká povinnosť platiť mesačné odvody od 01.10.2017.

Príklad: Živnostníčka Denisa si založila živnosť v roku 2016. Vystavila 6 faktúr po 1 000 eur. Odberatelia jej zaplatili do 31.12.2016 len 5 faktúr. Daňové priznanie podala v júni 2017. Príjmy za rok 2016 nie sú vyššie ako 5 298 eur, čím jej nevzniká povinnosť platiť mesačné odvody od 01.10.2017.

Zánik alebo trvanie povinného sociálneho poistenia živnostníkov a iných SZČO od 1. 10. 2017

Ak živnostník alebo iná SZČO podala za rok 2016 odklad daňového priznania a platí mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, zaniká im povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne 30.09.2017, ak príjmy za rok 2016 sú nižšie alebo rovné 5 298 eur. Ak v tejto situácii sú príjmy za rok 2016 vyššie ako 5 298 eur, mesačné odvody na Sociálne poistenie platí aj naďalej. Zmeniť (zvýšiť alebo znížiť sa môže ich výška). Poistné v novej výške bude splatné do 09.10.2017 (08.10.2017 je nedeľa, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň).

Prečítajte si tiež

Príklad: Živnostníčka Zuzka platí odvody na Sociálne poistenie od 01.07.2016. V roku 2016 vystavila 12 faktúr po 500 eur. Odberatelia jej do 31.12.2016 zaplatili 10 faktúr. Daňové priznanie podala v máji 2017. Príjmy za rok 2016 sú nižšie ako 5 298 eur, čím jej 30.09.2017 zaniká povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne.

Príklad: Živnostníčka Petra platí odvody na Sociálne poistenie od 01.07.2016. V roku 2016 vystavila 12 faktúr po 500 eur. Odberatelia jej do 31.12.2016 zaplatili všetky faktúry. Daňové priznanie podala v apríli 2017. Príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 eur, čím v roku 2017 aj po 30.09.2017 trvá povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet výšky mesačných odvodov živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2017

Výšku mesačných odvodov poistného do Sociálnej poisťovne si živnostník alebo SZČO nepočíta sama, ale príslušnú sumu oznámi listom Sociálna poisťovňa.

Či máte alebo nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, sa určí na základe výšky príjmov. Samotnú výšku mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne ovplyvňuje predovšetkým čiastkový základ dane z podnikania alebo inej SZČ. Ide teda o rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov z podnikania. V podanom daňovom priznaní tento údaj nájdete na riadku 43.

Výška odvodov sa určí podľa nasledujúceho vzorca:vymeriavací základ x 0,3315, pričom vymeriavacím základom je:

  • suma uvedená na riadku 43 daňového priznania (typ B),
  • zvýšená o sumu uvedenú na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ pod tabuľkou č. 1 na strane 3 daňového priznania (typ B),
  • vydelená koeficientom 1,486 a
  • vydelená číslom 12.

Minimálne a maximálne sociálne odvody živnostníkov a iných SZČO v roku 2017

Výška mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne sa v roku 2017 určí nasledovne:

  1. Ak je vymeriavací základ nižší alebo rovný ako 441,50 eura, platia sa minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 146,35 eura.
  2. Ak je vymeriavací základ vyšší ako 441,50 eura a zároveň nižší alebo rovný ako maximálny vymeriavací základ 6 181 eur, odvody do Sociálnej poisťovne sa vyčíslia z tohto vymeriavacieho základu.
  3. Ak je vymeriavací základ vyšší ako 6 181 eur, platia sa maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 048,99 eura.

Maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa platia mesačné odvody poistného do Sociálnej poisťovne je vo výške 7-násobku priemernej mesačnej mzdy v SR za rok 2015, t. j. vo výške 6 181 eur. Od roku 2017 došlo k zmene konštanty (z 5 na 7 násobok), čím sa zvýšili maximálne mesačné odvody poistného do Sociálnej poisťovne. Viac informácií o zmenách v sociálnom poistení od roku 2017 nájdete v článku Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017.

Súbeh pracovného pomeru nemá na výšku mesačného odvodu poistného do Sociálnej poisťovne vplyv, ako je to napríklad v prípade odvodov poistného na zdravotné poistenie.

Odvody na zdravotné poistenie živnostníkov a iných SZČO od 1. 7. 2017, resp. od 1. 10. 2017

Mesačné odvody na zdravotné poistenie platí živnostník či iná SZČO aj po 1. 7. 2017, resp. po 1. 10. 2017 v rovnakej výške, t. j. vo výške, v akej jej boli vymerané od 1. 1. 2017. Minimálna výška mesačných odvodov na zdravotné poistenie je 61,81 eura mesačne. Od roku 2017 bol maximálny limit pre zdravotné poistenie zrušený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Jeho výška závisí od odvodov, ktoré deti platia do Sociálnej poisťovne.

Rodičovský dôchodok od roku 2023: kedy podať tlačivo?

Poistenec, dieťa poberateľa dôchodku, ktorý nechce prispievať rodičom alebo chce prispievať „náhradným“ rodičom, musí vyplniť formulár vyhlásenia a doručiť ho Sociálnej poisťovni do 28.2.2023.

Otec na materskej od 1.11.2022

Od 1.11.2022 dochádza k zmene doby čerpania materského u otca dieťaťa a k zmene posudzovania podmienok nároku na materské, ak si po narodení dieťaťa uplatnil nárok na otcovskú dovolenku. O aké zmeny ide?

Odhlásenie zamestnávateľa zo Sociálnej, zdravotnej poisťovne a z daňového úradu

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak ukončí pracovno-právny vzťah s posledným zamestnancom? Kedy musí odhlásiť seba ako zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a z daňového úradu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky