Minimálny dôchodok v roku 2021

Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, pri jeho valorizácii platí osobitný postup.

Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Suma minimálneho dôchodku je tak v tomto roku rovnaká ako v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára 2021 nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zmrazenia“ minimálneho dôchodku poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume.

Dva rôzne prístupy k vyplácaniu dôchodkov po valorizácii

Vzhľadom na časté otázky poberateľov minimálnych dôchodkov Sociálna poisťovňa pripomína, že pri samotnom každoročnom zvyšovaní (valorizácii) dôchodkov platia pre oblasť minimálnych dôchodkov osobitné postupy.

Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 zvyšuje (valorizuje) jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Ten sa porovnáva s minimálnym dôchodkom a ak je jeho dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie. 

Zároveň platí spomínané „zmrazenie“ sumy minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. Ak je po zvýšení – valorizácii – dôchodku jeho suma vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2021, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa dôchodcovi vypláca jeho dôchodok. Ten je totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Praktický príklad minimálneho dôchodku v roku 2021

Keď dôchodok po valorizácii zostáva na úrovni minimálneho dôchodku: Dôchodca k 31. decembru 2020 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, pričom suma jeho vlastného starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eur. Od 1. januára 2021 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 9,40 eur na sumu 294,50 eur. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2021 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eur.

Podrobnejšie informácie o dôchodkoch platné v tomto roku sa dočítate v článku Zmeny v dôchodkoch od roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za január a február 2021

Aj za január a február 2021 si môžu niektorí zamestnávatelia a SZČO odložiť splatnosť odvodov, a to s novým termínom splatnosti do 30. júna 2021. Aké sú podmienky a o ktoré odvody ide?

Nárok na pandemickú OČR počas jarných prázdnin

Koho sa bude týkať pandemické ošetrovné aj počas jarných prázdnin?

Pandemické ošetrovné od 8. februára 2021

Od pondelka sa môžu otvoriť niektoré materské školy a niektoré ročníky škôl. Čo sa mení v pandemickom ošetrovnom?

Sociálne poistenie a cezhraničný home office počas pandémie

Mení sa sociálne poistenie tým zamestnancom, živnostníkom a SZČO, ktorí pracovali v zahraničí a teraz pokračujú v práci z domu na Slovensku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky