Minimálny dôchodok v roku 2021

Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, pri jeho valorizácii platí osobitný postup.

Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Suma minimálneho dôchodku je tak v tomto roku rovnaká ako v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára 2021 nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zmrazenia“ minimálneho dôchodku poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume.

Dva rôzne prístupy k vyplácaniu dôchodkov po valorizácii

Vzhľadom na časté otázky poberateľov minimálnych dôchodkov Sociálna poisťovňa pripomína, že pri samotnom každoročnom zvyšovaní (valorizácii) dôchodkov platia pre oblasť minimálnych dôchodkov osobitné postupy.

Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 zvyšuje (valorizuje) jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Ten sa porovnáva s minimálnym dôchodkom a ak je jeho dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie.

Prečítajte si tiež

Zároveň platí spomínané „zmrazenie“ sumy minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. Ak je po zvýšení – valorizácii – dôchodku jeho suma vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2021, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa dôchodcovi vypláca jeho dôchodok. Ten je totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Praktický príklad minimálneho dôchodku v roku 2021

Keď dôchodok po valorizácii zostáva na úrovni minimálneho dôchodku: Dôchodca k 31. decembru 2020 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, pričom suma jeho vlastného starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eur. Od 1. januára 2021 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 9,40 eur na sumu 294,50 eur. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2021 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eur.

Podrobnejšie informácie o dôchodkoch platné v tomto roku sa dočítate v článku Zmeny v dôchodkoch od roku 2021.

Aké informácie využijete pri druhom pilieri v roku 2021 približujeme v článku Druhý pilier v roku 2021 - ako čítať výpis a čomu venovať pozornosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Komu, kedy a ako ho urobia? Aké údaje vstupujú do ročného zúčtovania? Informácie prinášame v článku.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023

V akej výške bude SZČO povinná platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2023? Aká bude minimálna výška odvodov od januára 2023 a o koľko celkovo stúpnu v roku 2023 odvody?

Ukončenie štúdia a povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kedy vznikajú absolventom škôl a študentom povinnosti voči Sociálnej poisťovni? V akých prípadoch majú nárok na dávky zo sociálneho poistenia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky