Podnikatelia, pozor! Nenaleťte falošným obchodným a živnostenským registrom

Podnikatelia, pozor! Nenaleťte falošným obchodným a živnostenským registrom

Novinárka, ktorá pracovala v redakcii denníka SME a v spravodajstve RTVS v Rádiu Slovensko. Rada oddychuje pri dobrom filme alebo kvalitnej hudbe.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vyzerajú dôveryhodne, majú všetky vaše údaje, no za zápis v ich registri pýtajú vysoké poplatky. Popri oficiálnych databázach firiem a živnostníkov existujú aj falošné.

S listami, ktoré nabádajú podnikateľov, aby sa za poplatok zaradili do rôznych registrov alebo aby si v nich aktualizovali údaje, sa firmy stretávajú roky. Prichádzajú zvyčajne krátko po tom, ako si podnikateľ založí firmu alebo živnosť. Portál podnikajte.sk na podobnú korešpondenciu upozorňoval už v minulosti. Informovali sme najmä o Slovenskom internetovom registri, Registri obchodných spoločností, Registri slovenských firiem, Registri obchodu Slovenskej republiky či Registri ekonomických subjektov.

Objavili sa aj sofistikovanejšie ponuky podobných služieb. Listy prichádzali zo zahraničia, zvyčajne písané v anglickom jazyku. Vyvolávali dojem, že pochádzajú od relevantnej európskej inštitúcie. Ročný poplatok za zverejnenie informácii o firme v zahraničnom registri však vyšiel na niekoľko stoviek eur a navyše sa objednávka uzatvárala na niekoľko rokov a automaticky predlžovala.

Register živností SR

Takéto „špekulantské“ firmy majú často krátku životnosť, no zaniknuté spoločnosti rýchlo nahradia nové. V redakcii máme list od spoločnosti GAIIA s.r.o., ktorá adresátovi ponúka zápis do Registra živností SR. K listu priložila aj poštový poukaz so sumou 99 eur, ktorú zdôvodňuje ako poplatok za zápis.

Drobným písmom v pätke listu firma priznáva, že nemá nič spoločné s oficiálnymi registrami: „Ponuku potvrdzujete poukázaním platby. Register nadväzuje na rastúce požiadavky informačných zdrojov zo strany terajších a aj potenciálnych partnerov a zákazníkov. Register zahŕňa činnosti firiem, živností zapísané v obchodnom registri príslušného súdu. Obsah zápisu nie je totožný s OR, ani ŽR.“ (OR je Obchodný register SR a ŽR živnostenský register SR, pozn.red.)

Podľa údajov z portálu Finstat bola spoločnosť GAIIA s.r.o. založená v máji 2018 v Nitre. V rámci predmetov podnikania má okrem administratívnych služieb uvedené aj poskytovanie služieb v rybárstve, upratovacie služby či výrobu nápojov.

Firmu sme sa snažili skontaktovať. Mailom sme jej zaslali otázky, v ktorých sme sa pýtali aj na výhody a odlišnosti jej registra oproti oficiálnych registrom. Zároveň sme sa spýtali či je podľa nej v poriadku, ak ponúka za poplatok službu, ktorá je pravdepodobne totožná automatickej službe zo strany štátu. Odpovede sme však nedostali.

Register živností SR nie je Živnostenský register SR

„Register živností SR nemá nič spoločné s oficiálnym registrom SR. Je to aktivita podnikateľského subjektu (GAIIA s r.o.) mimo súčinnostného rámca živnostenských úradov,“ potvrdzuje Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

S podobnými praktikami sa ministerstvo stretlo aj v minulosti, podnikateľov na ne upozorňujú prostredníctvom informačných tabúľ na okresných úradoch. „Akceptovanie ponuky na zápis do takéhoto registra je dobrovoľný, bez právneho významu. Je na zvážení podnikateľa či takúto ponúkanú službu využije. Jednoznačne deklarujeme, že zápis do takého registra nie je povinný,“ informuje Michaela Paulenová.

Zároveň dodáva, že firmy ponúkajúce zápis do neoficiálnych registrov zákon neporušujú: „Nie je nám známa právna norma, ktorá takúto aktivitu zakazuje. Odporúčame na takýto list nereagovať, ak to bolo doručené obyčajnou poštovou zásielkou. V prípade inej komunikácie – jednoznačne odmietnuť takúto službu, ak o ňu nie je záujem zo strany podnikateľa.“

Článok pokračuje pod reklamou

List aj s platbou vyhoďte do koša, odkazujú právnici

Spoločnosti ponúkajúce zápis do rôznych databáz využívajú nízke právne povedomie slovenských podnikateľov, no ťažia aj z ešte stále vysokej miery byrokratického zaťaženie, tvrdí Andrej Leontiev partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing: „Podnikatelia v snahe "radšej na nič nezabudnúť a nič nepokaziť" na podobné listy zareagujú, čím fakticky vznikne medzi nimi a uvedenou spoločnosťou zmluvný vzťah, z ktorého potom podnikatelia už nevedia vycúvať.“

Podnikateľov však môže zmiasť aj označenie databáz. „Častokrát si klient z dôvodu podobnosti názvu zamieňa ich register s oficiálnym registrom, a preto si myslí, že ide o povinnú platbu a uhradí ju,“ hovorí Ján Kutan partner advokátskej kancelárie KUTAN & PARTNERS s. r. o. Ako príklad nám môže poslúžiť už spomínaný neoficiálny Register živností SR, ktorého webstránka rzsr.sk sa oproti portálu oficiálneho Živnostenského registra SR zrsr.sk líši len v dvoch prehodených písmenách.

Ján Kutan si spomína, že jeho klient naletel „špekulantskej“ firme a poplatok zaplatil: „Uhradil, ale potom už na ďalší rok neuhradil, lebo sa poučil a nestálo mu za to sa s nimi naťahovať o niekoľko desiatok eur.“ Ak niekto poplatok zaplatil, podľa Andreja Leontieva je malá šanca, že peniaze dostane späť: „Naopak, z našej praxe poznáme veľa prípadov, keď klienti ani po vyhrážkach nezaplatili a nič ďalšie sa nestalo. Ešte sme nevideli prípad, kde bol napriek vyhrážkam takýto typ pohľadávky nakoniec vymáhaný od klienta súdnou cestou.“

Zo strany štátu a zodpovedných inštitúcií by očakával, že bude častejšie informovať o pochybných registroch: „Určite by sme uvítali, keby organizácie, ktoré majú vzdelávať začínajúcich podnikateľov (napr. SBA) primerane mediálne komunikovali riziko takýchto podvodných praktík.“ Ján Kutan radí podnikateľom, aby sa obrátili na kontrolné orgány: „Určite by som na ich mieste podal podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu pre protisúťažné praktiky a na Úrad na ochranu osobných údajov, nakoľko tieto "šeky" a ponuky sú generované automaticky bez toho aby boli dopredu vyžiadané.“

Oficiálne registre pre podnikateľov

Relevantné databázy slovenských firiem a živnostníkov sú Obchodný register SR a Živnostenský register SR. Do živnostenského registra je osoba, ktorá získa osvedčenie o živnostenskom oprávnení, zapísaná automaticky.

Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s. a pod.), družstvá, podniky zahraničných osôb či odštepné závody. Fyzické osoby sa doň zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Maťková

Novinárka, ktorá pracovala v redakcii denníka SME a v spravodajstve RTVS v Rádiu Slovensko. Rada oddychuje pri dobrom filme alebo kvalitnej hudbe.


Založenie s.r.o. v roku 2019 - postup

Ak ste sa v roku 2019 rozhodli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, máme pre vás podrobný postup na svojpomocné založenie s.r.o.

Založenie živnosti v roku 2019 on-line alebo osobne

Stručné porovnanie osobného a elektronického (on-line) ohlásenia živnosti a základných rozdielov.

Založenie živnosti v roku 2019 - postup

Chystáte sa v roku 2019 založiť živnosť? Prinášame ucelený postup vrátane praktických rád a tipov, ako to zvládnuť svojpomocne.

Vznik živností a firiem v roku 2017

V roku 2017 vzniklo najviac firiem za posledné 4 roky, a to takmer 22 tisíc. Výrazne však vzrástol aj počet živnostníkov. Vyplýva to zo štatistík vzniknutých a zaniknutých firiem spoločnosti FinStat, s.r.o. za celé Slovensko.