Pozor na duplicitné registre (registrácia v nich nie je povinná)

Počiatky firiem, ktoré postavili svoje podnikanie na službách obchodného registra, siahajú pred rok 2000. Tieto firmy majú väčšinou krátku životnosť a neustále vznikajú nové. Novovzniknutým podnikateľským subjektom ponúkajú za poplatok registráciu a zverejnenie v ich databáze. Svojimi názvami (Register obchodu SR, Register firiem SR, Register obchodných spoločností a pod.) však až nápadne pripomínajú oficiálne inštitúcie. Podnikateľské subjekty si ich služby väčšinou objednajú v mylnom (a možno zámerne vyvolanom) vedomí vlastnej povinnosti. Napriek tomu ide o komerčné a teda nepovinné služby.

Obchodný register SR a Živnostenský register SR

Toto sú dva hlavné registre pre podnikateľov na Slovensku. Živnostenský register (www.zrsr.sk) obsahuje zoznam všetkých fyzických alebo právnických osôb, ktorým boli vydané osvedčenia o živnostenskom oprávnení (v minulosti živnostenské listy). Po získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení je osoba automaticky uvedená v tomto registri.
Obchodný register (www.orsr.sk) obsahuje údaje o všetkých podnikateľoch zapísaných v obchodnom registri. Poplatok za zápis do Obchodného registra sa uhrádza už pri ohlásení živnosti alebo pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra. Po zápise podnikateľa do obchodného registra sa údaj automaticky zverejní aj na internetovom portáli. Nie je teda potrebné uhrádzať žiadne ďalšie poplatky za registráciu do iných registrov.

Nepovinné - komerčné registre:

  • Register obchodu SR v.o.s., firma Informatik,  www.or.sk;
  • Register obchodu a živnosti, Firmdata Slovenská republika, s.r.o., www.firmdata.sk;
  • Register obchodných spoločností SR, Infodat, www.regfirm.sk;
  • Register slovenských firiem;
  • Register;
  • Firmdatabaza;
  • Infodata;

Register ekonomických subjektov (firma EO Servis, s.r.o.) www.register-ekonomickych-subjektov.sk – stránka už neexistuje, ale služby stále ponúkajú na stránke eocentrum.sk, ktorá vás presmeruje na eocentrum.cz;

Tieto registre sú vedené súkromnými spoločnosťami a nemajú nič spoločné s oficiálnymi registrami SR (živnostenský a obchodný register).

Služby nepovinných registrov

Hlavným cieľom týchto spoločností, je sprostredkovanie informácií o firmách. Podľa ich vlastných slov tak za poplatok ponúkajú podnikateľom nástroje, aby na seba upozornili nových zákazníkov a medzinárodný trh. Tieto služby prezentujú ako reklamu a spôsob hľadania obchodných partnerov. Databáza je okrem publikovania na internete často poskytovaná aj na CD, ktoré si môžete objednať. Niektoré firmy ponúkajú aj možnosť uverejnenia loga a odkazu na firemnú stránku.

Po úhrade nemalého poplatku bude podnikateľský subjekt údajne zverejnený v danom súkromnom registri, počas svojho podnikateľského pôsobenia ho však pravdepodobne vôbec nevyužije. Niektoré registre dokonca uverejňujú tieto údaje aj automaticky, za poplatok poskytujú iba možnosť vylepšeného vyhľadávania a uverejnenia podrobnejších informácií.  Platenie poplatku je tak často zbytočné.

V praxi tieto registre ponúkajú veľmi nízku pridanú hodnotu oproti službám, ktoré Obchodný register ponúka bezplatne.

 

Cena

Register obchodu – odkaz na cenník na stránke spoločnosti nie je funkčný;
Register obchodu a živnosti – ročne 59 € (cena zistená na základe rozosielaných ponúk);
Register obchodných spoločností – ročne 87 € (cena zistená na základe rozosielaných ponúk);
Register ekonomických subjektov – tri úrovne služieb – basic (ročne 280 € bez DPH), standard (1185 € bez DPH), profi (1540 € bez DPH);

Ako prebieha ponuka?

Firmy využívajú na získavanie informácií stránku obchodného registra SR, no v niektorých prípadoch boli ponuky doručené podnikateľom ešte pred zverejnením firmy na portáli orsr.sk. Zdroj, odkiaľ v týchto prípadoch čerpajú informácie, je stále utajený.
Tieto firmy ťažia predovšetkým z názvu podobného oficiálnym inštitúciám. Mnoho začínajúcich podnikateľov nadobudne dojem, že sú povinní registrovať sa. Je to však omyl.

Objednávkový list zasielajú spolu s poukážkou na platbu. Dokumenty vyzerajú úradne, iba malými písmenami bývajú uvedené podmienky zmluvy

Náš tip: vždy si riadne prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete, v prípade zmlúv aj obchodné podmienky, ktorými sa bude riadiť.

Po podpísaní a odoslaní považujú objednávku za záväznú a nemožno ju stiahnuť. Zmluvy bývajú uzatvárané na dva až tri roky. Ak tri mesiace pre koncom tohto obdobia podnikateľský subjekt neoznámi ukončenie zmluvy, tá sa zvyčajne automaticky predlžuje.

Pozor – Slovenský internetový register

Najnovšie sa „podnikavci“ snažia vymámiť od podnikateľských subjektov peniaze posielaním žiadostí o aktualizáciu a opravu údajov v Slovenskom internetovom registri. Niektoré doručené obálky však nemajú ani poštové pečiatky, pravdepodobne sú doručené osobne.

Žiadosť o aktualizáciu uvádza, že základné údaje publikujú zadarmo, tie však zámerne obsahujú chyby, aby oslovené osoby motivovali opraviť ich. Tým by však podpísali objednávku na tri roky s platbou 958 € ročne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vznik živností a firiem v roku 2017

V roku 2017 vzniklo najviac firiem za posledné 4 roky, a to takmer 22 tisíc. Výrazne však vzrástol aj počet živnostníkov. Vyplýva to zo štatistík vzniknutých a zaniknutých firiem spoločnosti FinStat, s.r.o. za celé Slovensko.

Hospodárske výsledky firiem za rok 2017

Každý podnikateľ si môže overiť „finančné zdravie“ svojho súčasného, či budúceho obchodného partnera. Spoločnosť FinStat, s.r.o. totiž zverejnila na svojej webovej stránke ukazovatele z výkazov 205 490 spoločností za rok 2017 ako sú tržby, splatná daň z príjmov či ich hospodárske výsledky.

Zápis konečných užívateľov výhod bude povinný pre všetky podnikateľské subjekty

Všetci podnikatelia budú musieť obchodnému registru oznámiť konečných užívateľov výhod. Existujúce podnikateľské subjekty majú čas do 31.12.2019, nových sa bude týkať od 1.11.2018.

Čo všetko sa dá zistiť vo verejných registroch

V súčasnosti je možné získať z verejne prístupných registrov množstvo informácií o obchodých partneroch, klientoch alebo konkurencii. Čo všetko sa dá zistiť a kde informácie hľadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky