Ďalšie zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste - návrh

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo ďalší návrh opatrenia na zvýšenie súm cestovných náhrad. O koľko viac zamestnanci dostanú?

V legislatívnom procese je predbežná informácia o zvýšení súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Naposledy boli zvýšené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny od 1.9.2022, a to na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac apríl 2022. Tentokrát sa podľa predbežnej informácie zverejnenej na portáli slov-lex.sk budú v prípade schválenia navyšovať sumy základnej náhrady na základe štatistických údajov za november 2022 – v zmysle mechanizmu zvyšovania týchto súm, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách.

Zvýšenie cestovných náhrad – čo sa navrhuje?

V novembri minulého roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,1. Ide o zvýšenie o 5,1 percentuálneho bodu oproti apríla 2022.

Návrhom opatrenia ministerstva práce sa suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách zvýši takto:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,063 eur na 0,067 eur za 1 km cesty,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,227 eur na 0,239 eur za 1 km cesty.

V prípade schválenia tohto opatrenia, bude nová, vyššia suma cestovnej náhrady patriť zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude opatrenie vyhlásené v Zbierke zákonov.

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023

K pracovnej ceste prislúcha aj stravné, pričom v tomto prípade netreba nič dokladovať, náhrada prislúcha zamestnancovi automaticky. Sumu stravného na rok 2023 určuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného účinné od 1.1.2023. Pre jednotlivé časové pásma pri tuzemskej pracovnej ceste platia nasledovné sumy:

  • pre trvanie pracovnej cesty 5 – 12 hodín platí suma stravného 6,80 eur,
  • pre trvanie pracovnej cesty 12 – 18 hodín platí suma stravného 10,10 eur,
  • pre trvanie pracovnej cesty nad 18 hodín platí suma stravného 15,30 eur.

Podrobnosti o aktuálne platných cestovných náhradách približujeme v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

Náš tip: Využite našu kalkulačku na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady. Ktoré to sú a v akej výške má zamestnanec nárok na ich preplatenie v roku 2023?

Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023

Od roku 2023 budú platiť zvýšené sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. V akej výške budú diéty, minimálna hodnota gastrolístka či výdavky SZČO?

Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách (návrh)

Ministerstvo práce predstavilo návrh opatrenia, ktoré opäť zvýši stravné pri tuzemských pracovných cestách. Ako sa zmenia sumy diét a ako to ovplyvní výdavky na stravu zamestnancov či SZČO?

Gastrolístky od 1.1.2023 len elektronicky, budú však aj výnimky

Od nového roka sa budú stravenkové lístky v prevažnej miere vydávať už len elektronicky, teda formou platobnej karty. Koho sa to (ne)týka a čo na elektronizáciu hovoria podnikatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky