Ďalšie zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste - návrh

Ďalšie zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste - návrh
Zdroj: Rawpixel.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo ďalší návrh opatrenia na zvýšenie súm cestovných náhrad. O koľko viac zamestnanci dostanú?

V legislatívnom procese je predbežná informácia o zvýšení súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Naposledy boli zvýšené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny od 1.9.2022, a to na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac apríl 2022. Tentokrát sa podľa predbežnej informácie zverejnenej na portáli slov-lex.sk budú v prípade schválenia navyšovať sumy základnej náhrady na základe štatistických údajov za november 2022 – v zmysle mechanizmu zvyšovania týchto súm, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách.

Zvýšenie cestovných náhrad – čo sa navrhuje?

V novembri minulého roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,1. Ide o zvýšenie o 5,1 percentuálneho bodu oproti apríla 2022.

Návrhom opatrenia ministerstva práce sa suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách zvýši takto:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,063 eur na 0,067 eur za 1 km cesty,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,227 eur na 0,239 eur za 1 km cesty.

V prípade schválenia tohto opatrenia, bude nová, vyššia suma cestovnej náhrady patriť zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude opatrenie vyhlásené v Zbierke zákonov.

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023

K pracovnej ceste prislúcha aj stravné, pričom v tomto prípade netreba nič dokladovať, náhrada prislúcha zamestnancovi automaticky. Sumu stravného na rok 2023 určuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného účinné od 1.1.2023. Pre jednotlivé časové pásma pri tuzemskej pracovnej ceste platia nasledovné sumy:

  • pre trvanie pracovnej cesty 5 – 12 hodín platí suma stravného 6,80 eur,
  • pre trvanie pracovnej cesty 12 – 18 hodín platí suma stravného 10,10 eur,
  • pre trvanie pracovnej cesty nad 18 hodín platí suma stravného 15,30 eur.

Podrobnosti o aktuálne platných cestovných náhradách približujeme v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

Náš tip: Využite našu kalkulačku na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky