Ďalšie zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste - návrh

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo ďalší návrh opatrenia na zvýšenie súm cestovných náhrad. O koľko viac zamestnanci dostanú?

V legislatívnom procese je predbežná informácia o zvýšení súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Naposledy boli zvýšené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny od 1.9.2022, a to na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac apríl 2022. Tentokrát sa podľa predbežnej informácie zverejnenej na portáli slov-lex.sk budú v prípade schválenia navyšovať sumy základnej náhrady na základe štatistických údajov za november 2022 – v zmysle mechanizmu zvyšovania týchto súm, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách.

Zvýšenie cestovných náhrad – čo sa navrhuje?

V novembri minulého roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,1. Ide o zvýšenie o 5,1 percentuálneho bodu oproti apríla 2022.

Návrhom opatrenia ministerstva práce sa suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách zvýši takto:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,063 eur na 0,067 eur za 1 km cesty,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,227 eur na 0,239 eur za 1 km cesty.

V prípade schválenia tohto opatrenia, bude nová, vyššia suma cestovnej náhrady patriť zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude opatrenie vyhlásené v Zbierke zákonov.

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023

K pracovnej ceste prislúcha aj stravné, pričom v tomto prípade netreba nič dokladovať, náhrada prislúcha zamestnancovi automaticky. Sumu stravného na rok 2023 určuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného účinné od 1.1.2023. Pre jednotlivé časové pásma pri tuzemskej pracovnej ceste platia nasledovné sumy:

  • pre trvanie pracovnej cesty 5 – 12 hodín platí suma stravného 6,80 eur,
  • pre trvanie pracovnej cesty 12 – 18 hodín platí suma stravného 10,10 eur,
  • pre trvanie pracovnej cesty nad 18 hodín platí suma stravného 15,30 eur.

Podrobnosti o aktuálne platných cestovných náhradách približujeme v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

Náš tip: Využite našu kalkulačku na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.

Stravné od 1. 10. 2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.10.2023 opäť zvyšuje. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvňuje aj ďalšie veličiny. Čo sa mení pre zamestnancov či SZČO?

Ďalšie zvýšenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023 (návrh)

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čo navrhuje?

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.7.2023

Ministerstvo práce opäť zvýšilo sumy cestovnej náhrady. Koľko dostanú zamestnanci za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky