Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.

Každý človek vie zmierniť dopad svojich aktivít na to, čo po sebe a okolo seba zanechá. Rovnako, ako to platí pre jednotlivcov, platí to aj pre firmy. Startupy, malé, stredné aj tie veľké. Často pri tom ide o riešenia, ktoré nič nestoja, chcú len zmenu prístupu a trochu vôle.

Vybrali sme niekoľko riešení, čo môžu firmy urobiť pre to, aby sa klíma planéty menila pomalšie. Veď vo firmách trávime často viac času ako s rodinou, preto pracovné návyky môžu prispieť k riešeniu pre klímu podobne, ako zvyklosti v domácnosti.

Čo vieme o meniacej sa klíme

Klíma sa začala na medzinárodnej úrovni pod dohľadom OSN skúmať v roku 1988, keď vznikol Medzivládny panel pre zmeny klímy (IPCC). Vedci spoznávali klímu a jej vplyv na planétu a spoločnosť aj predtým, ale vznikom IPCC získal svet súhrnné, pravidelne aktualizované a najmä množstvom vedcov overené poznatky o tom, kde sme a kam sa hýbeme. Práve dáta od IPCC sú základným nástrojom na formovanie politických (ne)rozhodnutí v oblasti klímy.

Aktuálne sme v situácii, keď sa svetu nedarí významne zmierniť klimatickú zmenu, práve naopak, aj optimistické scenáre sú vcelku pesimistické.

Čo s tým môžu urobiť firmy

Základom je dosiahnuť takzvanú uhlíkovú neutralitu – vypúšťať menej CO2 ako spotrebujeme. K tomuto cieľu smerujú nielen ekonomiky veľkých štátov, ale aj firmy a ideálne, ak životný štýl uhlíkovej neutralite podriadia aj jednotlivci. Takéto kroky by mohli viesť aj k lepšiemu zdraviu, pretože veľká časť uhlíkových emisií jednotlivca je spôsobená jeho lenivosťou. Veľmi jednoduchá príklad – ak chodíte do práce autom, skúste MHD alebo vlak. Ale využívate MHD, skúste ísť peši alebo bicykel. Prípadne kúpte zamestnancom do firmy služobný bicykel, namiesto služobného auta. Takýto krok napríklad už v roku 2011 urobila slovenská webhostingová firma Websupport.

Ale dá sa ísť ešte ďalej. Napríklad Apple väčšinu svojej energie vyrába z obnoviteľných zdrojov a v ďalšom desaťročí sa firma zaviazala znížiť energetickú náročnosť svojej výroby o 70 percent. Samsung nahrádza svoje plastové obaly za recyklovateľné a Coca-Cola sa zaviazala do roku 2025 znížiť svoju uhlíkovú stopu o štvrtinu.

Takže čo môžu firmy urobiť, aby veci fungovali lepšie?

1. Efektívne nakladajte s energiou

Najviac emisií CO2, ktoré sú významným činiteľom klimatickej zmeny, pochádza v Európe z produkcie elektriny a tepla. Podľa odhadov je to okolo 75 percent. Takže prvé najrozumnejšie riešenie je udržať si energiu, ktorá už bola vyrobená, čo najdlhšie. Pracovať v nezateplených a energeticky neefektívnych budovách je nielen ekonomický nezmysel, ale takéto správanie má aj svoje environmentálne dopady. 

2. Zapojte viac zelenej energie

Energia zo slnka či tepelné čerpadlá sú dnes cenovo dostupné technológie a výskumy potvrdzujú, že peniaze do nich vložené sú investíciou, ktorá sa vráti v podobe ušetrených nákladov na energie. A samozrejme, energia získaná z obnoviteľných zdrojov je základom k tomu, aby sa zmena klímy nedostala do scenárov, o ktorých sa nakrúcajú filmy. Najjednoduchšou cestou je spýtať sa vášho dodávateľa energií na čisto zelené riešenia – získate certifikát, že všetka energia, ktorú vám dodáva, je vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Takáto ponuka je už k dispozícii aj na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Rozumné presuny

Mobilita pracovnej sily je základom k tomu, aby ekonomika fungovala. Je ale nevyhnutné, aby všetci zamestnanci dochádzali do práce každý deň? Bez ohľadu na to, či chodia autom alebo verejnou dopravou? Stanoviť ľuďom v práci presné ciele a kontrolovať ich plnenie, namiesto kontrolovania dochádzky zamestnancov, vyústi k tomu, že budú pracovať odtiaľ, kde sú najefektívnejší, čo v konečnom dôsledku vedie nielen k vyššej efektivite firmy, ale aj k ušetreným emisiám CO2. Majiteľ firmy môže zamestnancov motivovať k zelenšiemu (a zdravšiemu) životnému štýlu aj tak, že im zabezpečí firemné bicykle, prípadne ešte jednoduchšie – pri priestoroch firmy vytvorí bezpečné stanovisko pre odloženie si bicyklov.

4. Produkcia odpadu

Potom je tu veľká téma tejto generácie. Nie všetky nápoje a jedlá pri dodržaní zákonných podmienok je možné zbaviť plastových obalov. Ale nájsť riešenia, ako produkovať menej odpadov, sa dá vždy. A ak už nič iné nepustí, odpad treba aspoň riadne triediť – stačí pritlačiť na majiteľa budovy, v ktorej firma sídli, aby zabezpečil kontajnery na separovaný zber. Možno je to otázka jedného telefonátu, možno troch stretnutí a tlaku, ale napokon uspejete.

Každý biznis by mal byť založený na dátach, na kvalitnom biznis pláne. Aj klimatická zmena je popísaná stovkami vedcov na základe dát a plány na jej vývoj sa neustále zdokonaľujú a aktualizujú. Prispôsobiť svoje firemné aktivity tomu, aby sme klimatickú zmenu dostali pod kontrolu nie je ekologické ani aktivistické zmýšľanie. Je to pragmatické myslenie vedúce k tomu, aby bol biznis a podmienky, v ktorých podnikáte, aj dlhodobo udržateľné.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Ekologické projekty hýbu aj slovenským podnikateľským prostredím

Že sa oplatí myslieť na ekológiu aj v biznise, dokazujú viaceré úspešné projekty. Aké inovácie vymysleli slovenskí podnikatelia a akú podporu môžu zelené podniky získať?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky