Koniec neobmedzených platieb v čase mimoriadnej situácie?

Do parlamentu bola doručená novela zákona, ktorá plánuje urýchlene vypustiť výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, a to o platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.

Vláda SR dňa 8.12.2022 doručila do Národnej rady SR novelu zákona o obmedzení platieb v hotovosti a zákona o centrálnom registri účtov. V tomto článku sa budeme venovať zmene týkajúcej sa obmedzenia platieb v hotovosti.

Aktualizácia k 14.2.2023: Zmena týkajúca sa vypustenia výnimky zo zákazu platby v hotovosti v čase mimoriadnej situácie popísaná v tomto článku, nebola napokon v parlamente schválená. Dňa 2. februára 2023 neprešlo jej schválenie už prvým čítaním. Znamená to, že výnimka ostáva naďalej v platnosti.

Limity pre hotovostné platby definované zákonom o obmedzení platieb v hotovosti

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“) zakazuje platbu v hotovosti, ktorej hodnota:

  • prevyšuje 5 000 €, ak ide o platbu medzi právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
  • prevyšuje 15 000 €, ak ide o platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

V prípade, ak platba prevyšuje vyššie uvedenú hodnotu, je nutné platbu vykonať len bezhotovostne. Ako sa tieto sumy posudzujú, čo sa za platbu v hotovosti (ne)považuje, aj aktuálne platné výnimky z tohto zákazu, nájdete podrobne v článku Limity na platby v hotovosti.

Neobmedzené platby v hotovosti v čase krízovej situácie, núdzového stavu a mimoriadnej situácie

Jedna z výnimiek, ktorú upravuje § 8 písm. h) zákona o obmedzení platieb v hotovosti, je tá, že zákaz sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie.

Na túto výnimku a možnosť jej prípadného zneužívania v čase pandémie COVID-19 sme upozornili už v marci 2020 v článku Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?

Zrušenie výnimky pre platby prijaté alebo odovzdané v čase mimoriadnej situácie

Ministerstvo financií v decembri 2022 prichádza s myšlienkou urýchleného vypustenia výnimky zo zákazu platby v hotovosti, a to v čase mimoriadnej situácie.

Prečítajte si tiež

Prekladateľ zákona v dôvodovej správe k návrhu zákona uvádza, že táto výnimka v podobe, v akej je dnes, sa javí ako nadmieru benevolentná a je v rozpore s cieľom zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Keďže vyhlásenie mimoriadnej situácie v marci 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, ktorá trvá aj naďalej, nespôsobilo a nespôsobuje obmedzenie občanov a podnikateľov v bezhotovostnom platobnom styku, je dôležité urýchlene vypustiť uplatňovanie tejto výnimky pri mimoriadnej situácii s cieľom zabrániť daňovým únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Zrušenie výnimky má byť účinné dňom vyhlásenia

Či bude návrh zákona predložený na prerokovanie ešte na aktuálne prebiehajúcej schôdzi NRSR, sa dozvieme v najbližších dňoch. Pravdepodobne však áno, predložený bol tiež návrh zákona na skrátené legislatívne konanie o tejto novele zákona. Zákon má nadobudnúť účinnosť ihneď, dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Niektoré platby nesmú podnikatelia a nepodnikatelia realizovať v hotovosti. Aký je limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023 a na čo sa vzťahujú výnimky, sa dočítate v článku.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti (návrh)

V parlamente bola v prvom čítaní schválená novela zákona, ktorá má zvýšiť limit pre platby v hotovosti. Účinnosť sa navrhuje na 1. júl 2023. Ako sa má zmeniť?

Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022: čo treba vedieť? Otázky a odpovede

Od 1.7.2022 sa budú všetky platby v hotovosti zaokrúhľovať s cieľom znížiť obeh jedno a dvoj centových mincí. Aké situácie môžu v praxi nastať a ako ich riešiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky