Fond udržania zamestnanosti naberá kontúry

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje, aby výška dávky pre zamestnanca v rámci slovenského systému „Kurzarbeit“ bola približne 80 % jeho čistej mzdy. Návrh zasiela do medzirezortného pripomienkového konania.

Systém skrátenej práce, ktorý slovenská vláda dočasne zaviedla počas koronakrízy, sa podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ukázal ako efektívny nástroj pri udržaní pracovných miest. Ide o nástroj, ktorý má zamestnancovi pomôcť zotrvať v pracovnom pomere pri zachovaní 80 % výšky čistej mzdy a zamestnávateľa má odbremeniť od finančných záväzkov, ktoré má voči svojim zamestnancom.

Režim skrátenej práce v súčasnosti využíva 17 krajín Európskej únie. Pri hľadaní podoby nášho slovenského modelu bol vzorom najmä nemecký systém, tzv. Kurzarbeitergeld. Podľa štátneho tajomníka MPSVR SR, Borisa Ažaltoviča, je ale náš model jednoduchší, aby bol výber poistného, posudzovanie žiadostí o výplatu dávok a samotná výplata dávok čo najpriamočiarejšia.

Ako bude fungovať Fond udržania zamestnanosti v praxi

Koncepcia navrhuje zriadenie samostatného Fondu udržania zamestnanosti, v ktorom sa budú akumulovať finančné prostriedky pre prípad ďalšej ekonomickej krízy. Poistné by doň platili všetci zamestnávatelia so sídlom na území Slovenska, vrátane zamestnávateľov vo verejnej službe a všetci zamestnanci v pracovnom pomere.  „Chcem všetkých ubezpečiť, že poistné do nového poistného fondu neprinesie zvyšovanie odvodov,“ uzavrel šéf rezortu práce, Milan Krajniak. 

Zamestnanec, ktorý zarobí 841,50 eur v čistom (priemerná hrubá mzda 1100 eur), by dostával z Fondu udržania zamestnanosti 673 eur. Ak by bol evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, dostal by podporu v nezamestnanosti vo výške 542,50 eur. Z nového fondu teda dostane o 130, 50 eur viac.

„Dávku Kurzarbeit bude môcť zamestnávateľ čerpať najviac 6 mesiacov počas 24 mesiacov s výnimkou prípadov, keď o predĺžení podpornej doby poskytovania dávky pri skrátenom pracovnom čase rozhodne vláda SR“, doplnil štátny tajomník Ažaltovič.

Návrh koncepcie „Kurzarbeit“ tiež obsahuje dve možnosti participácie SZČO na skrátenej práci buď ako súčasť povinného poistenia, alebo dobrovoľného poistenia.

Kedy by mal zákon o skrátenej práci vstúpiť do platnosti?

Návrh Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku, ktorý MPSVR SR posúva do medzirezortného pripomienkového konania, predpokladá predloženie návrhu zákona o skrátenej práci na rokovanie vlády do konca kalendárneho roka a jeho schválenie NR SR v prvom štvrťroku budúceho roka.

Účinnosť zákona o skrátenej práci sa predpokladá od 1. januára 2022. Dovtedy MPSVR SR bude navrhovať predĺženie realizácie projektu „Prvá pomoc“, na ktorého financovanie požiadalo o alokáciu 631 miliónov eur z finančného nástroja SURE.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


SIH antikorona kapitál pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19

SIH v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku a podporou Ministerstva financií pripravili finančný nástroj na podporu inovatívnych spoločností. SIH zverejnila výzvu pre malé a stredné podniky.

Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku

Na podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých poznačila koronakríza, vznikol národný projekt „Prvá pomoc“. V akom prípade môžu o pomoc žiadať a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje?

Kurzarbeit pre SZČO (návrh)

Koncepcia ministerstva práce ohľadom zavedenia inštitútu kurzarbeit na Slovensku počíta s tým, že by podporu z tohto systému mohli čerpať aj SZČO.

Výška príspevku z Fondu udržania zamestnanosti a mzda pri „kurzarbeit“

Ministerstvo práce predstavilo koncepciu inštitútu kurzarbeit na Slovensku. V tomto článku sa dozviete to, aký vysoký bude príspevok štátu a ako ovplyvní mzdu zamestnanca.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky