Takmer 4 z 5 podnikateľov pokladajú za optimálnu daňovú licenciu do 100 €

Združenie mladých podnikateľov Slovenska a portál podnikajte.sk sa pýtali podnikateľov (483 respondentov) na ich názor na daňové licencie.

Dnes bude parlament prerokovávať vládnu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza aj tzv. daňové licencie. Ide o minimálnu daň z príjmov, ktorá podľa Ministerstva financií predstavuje zároveň nástroj na postihnutie firiem, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú plateniu daní. Združenie mladých podnikateľov Slovenska sa pýtalo podnikateľov a budúcich podnikateľov na ich názor na pripravovaný návrh. Z odpovedí vyplýva, že zavedenie daňových licencií v navrhovanej výške predstavuje obrovskú záťaž hlavne pre mladé a novozačínajúce firmy, ktoré sú dôležité pre rozvoj národnej ekonomiky. Takmer 4 z 5 podnikateľov pokladajú za optimálnu sumu daňovej licencie do 100 € ročne.

Finančné zaťaženie štartu podnikania výrazne rastie

Pre skupinu mladých začínajúcich podnikateľov a startupov, budú negatívne dopady pripravovanej novely zákona výrazné. Podľa prieskumov Združenia mladých podnikateľov Slovenska z roku 2011, viac ako 2/3 mladých podnikateľov začínalo s kapitálom nižším ako 5 000 €. Po zrátaní finančného dopadu schválených a navrhnutých opatrení, zistíme, že táto suma už nebude nestačiť ani na vykrytie nových povinností voči štátu – napr. zábezpeka na DPH, daňová licencia a iné.

Ak by si podnikateľ založil firmu dnes, rozhodol by sa pre právnu formu s.r.o.  a bol by platiteľom DPH, tak nárast finančného zaťaženia podnikania len na základe niektorých schválených a navrhovaných opatrení by bol nasledovný:

  • od 01. 10. 2012 môže daňový úrad požadovať zábezpeku od nových platiteľov DPH, ktorí sa registrujú. Podľa údajov Finančného riaditeľstva sa za prvý rok fungovania tohto inštitútu, teda za obdobie od 1. 10.  2012 do 30. 09. 2013 registrovalo za platiteľov DPH 9 038 subjektov, z ktorých 2 877 muselo zložiť zábezpeku v priemernej výške 2 477 €.
  • od 01. 10. 2012 musia mať noví platitelia DPH povinne mesačné zdaňovacie obdobie, v minulosti mohli pri nižších obratoch byť aj štvrťročnými platiteľmi DPH. Táto skutočnosť zvyšuje náklady na účtovníctvo podnikateľa, keďže namiesto  4 podáva 12 daňových priznaní k DPH;
  • návrh daňovej licencie pre platiteľov DPH s obratom do 500 000 € je vo výške 960 €;
  • návrh na sprísnenie odpočtu daňových strát;
  • podľa schválenej novely zákona o DPH musia platitelia DPH od 1. 1. 2014 predkladať kontrolné výkazy DPH, čo je ďalšia dodatočná záťaž vo forme zvýšených finančných nárokov na účtovníctvo.

Iba dopad týchto opatrení je pre s.r.o., ktorá by bola platiteľom DPH a vznikla by napríklad 28. 11. 2013 vo výške niekoľko tisíc eur v roku 2014.

Tento názor potvrdzuje aj  Lukáš Majzlan, držiteľ ocenenia Mladý inovatívny podnikateľ 2013: „Na dani z príjmov som za minulý rok zaplatil niekoľko tisíc eur. Napriek tomu nesúhlasím s daňovými licenciami. Myslím si, že výrazne zhoršujú podnikateľské prostredie pre malé a začínajúce firmy a je to ďalšie zbytočné bremeno, ktoré musí slovenský podnikateľ riešiť. Vláda dosiahne paradoxne niečo úplne iné ako to,  čo očakáva. Podvodné firmy ostanú, malé firmy zaniknú a nové firmy budú vznikať ťažšie.

Aká výška minimálnej dane je podľa malých podnikateľov primeraná?

Združenie mladých podnikateľov Slovenska zrealizovalo v novmebri 2013 prieskum na vzorke Viac ako 2/3 respondentov z radov existujúcich podnikateľov pokladá za primeranú výšku daňovej licencie maximálne do 100 € ročne. Rovnaký názor majú až 4 z 5 respondentov z radov ľudí, ktorí v čase realizácie prieskumu uvažovali nad založením firmy (budúci podnikatelia).

U respondentov z radov existujúcich podnikateľov názor na výšku daňovej licencie nesúvisí s veľkosťou obratu firmy. Závislosť medzi názorom na primeranú výšku daňovej licencie však možno pozorovať vo vzťahu k dĺžke podnikania. Podnikatelia, ktorí podnikajú menej ako jeden rok, sa názormi približujú ku skupine budúcich podnikateľov, t.j. takmer 4 z 5 pokladajú za optimálnu sumu do 100 Eur ročne.

Aké očakávajú podnikatelia dopady po zavedení minimálnej dane v navrhovanej výške

Dopady zavedenia daňových licencií hodnotili len existujúci podnikatelia, t.j. výsledky vyjadrujú názory 404 respondentov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až takmer 13% podnikateľov bude v dôsledku zavedenia daňových licencií zvažovať ukončenie podnikania a viac ako 18% bude musieť hľadať vo firme ďalšie úspory, aby mali tento náklad z čoho zaplatiť. Naproti tomu približne 15% respondentov sa vyjadrilo, že pripravované legislatívne zmeny sa ich podnikania nedotknú, resp. dotknú len minimálne. Najväčšiu časť respondentov (takmer 48%) tvorili odpovede, z ktorých možno usudzovať, že náklad v podobe daňovej licencie ich podnikanie síce finančne zaťaží, avšak tento vplyv neohrozí existenciu ich podnikania.

Bližší pohľad na otázku očakávaných dopadov daňových licencií dáva pohľad na odpovede respondentov rozdelené z hľadiska dĺžky ich podnikania. Z výsledkov možno konštatovať, že najcitlivejšie vnímajú finančné dopady daňových licencií firmy, ktoré podnikajú krátko. Približne každý piaty podnikateľ podnikajúci kratšie ako jeden rok bude zvažovať ukončenie podnikania. Naopak najlepšie sa s návrhom dokážu vysporiadať firmy, ktoré sú dlhodobo etablované na trhu – pre nich táto legislatívna zmena nemá tak negatívne dopady.

"Zavedením minimálnej dane pre všetky obchodné spoločnosti sa obmedzia prostriedky na rozvoj podnikania a vznikne ďalšia prekážka vzniku nových perspektívnych firiem", vysvetľuje účtovný poradca Martin Tužinský z ProFuturion accounting: „Je nemysliteľné, aby novovzniknutá spoločnosť mala povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, zaplatiť daňovú licenciu a ešte aj investovať prostriedky do podnikania. Takýto krok je v neprospech mladých podnikateľov. Tí majú často dobrý nápad, ale nemajú dostatočné prostriedky nielen na jeho zrealizovanie, nieto ešte na bezúročné financovanie štátneho rozpočtu.“

Začínajúce firmy by mali byť oslobodené aspoň na tri roky

Väčšina respondentov z prieskumu pokladá za optimálne odpustiť platenie daňových licencií pre začínajúce firmy minimálne na tri roky od začatia podnikateľskej činnosti. Medzi skupinou podnikateľov ako aj budúcich podnikateľov na túto otázku panuje pomerne vzácna zhoda.

Zdroj: Prieskum Združenia mladých podnikateľov Slovenska a portálu podnikajte.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Bude podnikanie neplnoletých realitou? So zmenou súhlasia aj odborníci

Aké riziká môže priniesť zlegalizovanie podnikania neplnoletých a prečo doteraz nebola úprava prijatá? Diskutovali odborníci na podujatí „Podnikanie od 16-tich, prečo nie?“.

Ako započítať zaplatené daňové licencie po ich zrušení

Daňové licencie budú od 1. 1. 2018 zrušené, avšak aj po zrušení bude možné uplatniť ich započítanie. Ako správne uplatniť započítanie zaplatených daňových licencií, aby nedošlo k vzniku daňového nedoplatku.

Daňová licencia za rok 2016

V roku 2017 čaká právnické osoby podanie daňového priznania za rok 2016. Kto a akú výšku daňovej licencie bude musieť zaplatiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky