Eurobarometer 2010: Slováci nemajú radi podnikateľov

Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Výsledky prieskumu Eurobarometer pre rok 2010, zameraného na podnikanie, jeho rozvoj a motiváciu ľudí začať podnikať, priniesli niekoľko zaujímavých skutočností aj o Slovensku. Zber údajov pre tento prieskum sa uskutočnil v decembri 2009 a zúčastnilo sa na ňom 26 000 náhodne vybraných respondentov z členských krajín Európskej únie.

Viac Európanov uprednostňuje zamestnanie pred podnikaním

Výsledky v otázke rozhodnutia byť samostatne zárobkovo činnou osobou alebo zamestnancom sa v porovnaní s rokom 2007 nezmenili. Vo všeobecnosti by 45 % Európanov by bolo radšej samostatne zárobkovo činnou osobou a 49 % by pracovalo radšej ako zamestnanec. Z prieskumu tiež vyplynulo, že muži majú väčšiu tendenciu stať sa samostatne zárobkovo činnou osobou (51 %) ako ženy (39 %).

Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je, že mladí ľudia, ktorých aspoň jeden rodič je samostatne zárobkovo činnou osobou by v budúcnosti preferovali tento spôsob zarábania si na živobytie (56 %).

Slováci nechcú podnikať, uprednostňujú pravidelné príjmy a stabilný pracovný čas

Rozhodnutie stať sa samostatne zárobkovo činnou osobou by na Slovensku uskutočnilo okolo 26 % opýtaných, čo je najhorší výsledok spomedzi krajín EÚ. Slováci označili za prekážku podnikania nedostatok počiatočného kapitálu, nepriaznivé prostredie na podnikanie, ale aj chýbajúci podnikateľský nápad. 65 % Slovákov chce byť radšej zamestnancami a ako hlavné dôvody tejto skutočnosti uviedli pravidelné príjmy, istotu zamestnania a stabilný pracovný čas.

Najlepšie vnímajú podnikateľov Dáni a Fíni


Podľa prieskumu si až 54 % Európanov myslí, že podnikatelia myslia iba na svoju peňaženku a 49 % je názoru, že využívajú prácu iných. Najlepšie sú podnikatelia hodnotení v Škandinávskych krajinách – Dánsku (83 %) a Fínsku (78 %).

Respondenti na Slovensku nezaujali k podnikateľom pozitívny postoj - 70 % opýtaných odpovedalo, že podľa nich sa podnikatelia starajú len o vlastnú peňaženku, čo je nárast o 20 percentuálnych bodov oproti výsledkom prieskumu z roku 2007. Dokonca až 73 % Slovákov súhlasilo s tvrdením, že podnikatelia len využívajú prácu iných.

V EÚ podniká spolu 12 % Európanov, pričom najvyššie percento podnikateľov možno nájsť vo Fínsku 25 % a na Cypre 19 %. Naopak, na konci rebríčka krajín EÚ v počte podnikateľov sa umiestnilo Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Slovinsko a opäť Slovensko, v ktorých podniká menej ako 10 %. Pre porovnanie s ostatnými krajinami sveta – v USA podniká 21 %, v Turecku 23 %, v Číne dokonca 27 % opýtaných.

Prečítajte si tiež

Tri štvrtiny Slovákov a Turkov tiež uviedlo, že jedným dôležitých motívov pre začatie podnikania bola nespokojnosť s ich dovtedajšou situáciou. V prípade Slovenska je to najvyšší nárast oproti roku 2007 (z 59 % v roku 2007 na 76 % v roku 2009).


Ďalšou zaujímavou informáciou prieskumu je, že až 65 % Luxemburčanov, 63 % Belgičanov a 62 % Slovákov nikdy neuvažovalo o tom, že začne podnikať. Medzi krajiny, v ktorých opýtaní prejavili najvyšší záujem o podnikanie, sa radia Cyprus (66 %) a Grécko (60,3 %).

Čo si myslia Slováci o podnikateľoch v roku 2020 nájdete v článku Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom.

Zdroj: spracované na základe http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom

Slováci sa najviac sťažujú na neadekvátne platové ohodnotenie a na starostlivosť podnikateľov k zamestnancom. Naopak oceňujú inovácie a pracovné príležitosti.

Eurobarometer 2012: Slováci nezmenili svoju mienku o podnikateľoch

Prečo málo Európanov zakladá vlastné podniky? Prečo málo Európskych podnikov zaznamenáva rast? Podnikanie a samostatne zárobková činnosť je jeden z kľúčových činiteľov k dosiahnutiu udržateľného rastu. Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Najnovší prieskum "Podnikanie v EÚ i mimo nej", uskutočnený v roku 2012 zahŕňa 40 krajín, vrátane Slovenska. Telefonicky oslovených bolo viac ako 42 tisíc respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Prieskum Ernst & Young: pre podnikateľský úspech sú kľúčové životné skúsenosti a viera vo vlastný úspech

Podnikateľom sa človek nerodí, najdôležitejšie sú jeho životné skúsenosti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ernst & Young medzi 685 podnikateľmi z celého sveta, ktorý mapuje spoločné podnikateľské znaky, ale aj aktuálne problémy a ciele úspešných podnikateľov z celého sveta. 45 % respondentov začalo podnikať až po tridsiatke. Takmer 60 % podnikateľov bolo v minulosti zamestnancami iných spoločností a 33 % považuje práve tieto skúsenosti za kľúčové pre podnikateľský úspech. Za najväčšie prekážky podnikateľského úspechu považujú podnikatelia nedostatok finančných prostriedkov, odborníkov a chýbajúce know-how.

Malé a stredné firmy tento rok plánujú byť viac ofenzívne

Dve tretiny finančných profesionálov už nechcú vidieť súčasnú ekonomickú situáciu ako boj o holé prežitie. Pre rok 2010 väčšina finančných profesionálov odmieta vidieť dopady ekonomickej krízy na malé a stredné podniky len optikou snahy o prežitie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky