Malé a stredné firmy tento rok plánujú byť viac ofenzívne

Dve tretiny finančných profesionálov už nechcú vidieť súčasnú ekonomickú situáciu ako boj o holé prežitie. Pre rok 2010 väčšina finančných profesionálov odmieta vidieť dopady ekonomickej krízy na malé a stredné podniky len optikou snahy o prežitie.

Ukázala to štúdia globálnej Asociácie profesionálnych účtovníkov ACCA s názvomm „Smerom k vyšším očakávaniam: Účtovníci a malé firmy v ekonomickom zotavení“. ACCA vo svojej štúdii okrem iného zistila, že finanční profesionáli v strednej a východnej Európe viac nabádajú svoje organizácie a klientov k agresívnejšiemu konkurenčnému správaniu než je tomu kdekoľvek inde na svete.

Najväčšia doterajšia štúdia ACCA o stave ekonomického zotavenia z konca roka 2009 sa pýtala 1.702 finančných profesionálov po celom svete na to, čo by poradili malým firmám, aby v roku 2010 dosiahli maximálne zotavenie svojej činnosti. Oddelenie ACCA pre stredné a malé firmy následovne pripravilo zoznam 20 najčastejších oblastí, v ktorých účtovníci radili byť aktívnejší.

Na ktoré oblasti se majú malé firmy zamerať? - Percentá respondentov
Svedomitosť, špecializácia a finančná kontrola 24%
Náklady 19%
Plánovanie a stratégia 17%
Finančný tok a likvidita 16%
Kvalita a zákaznícka starostlivosť 14%
Nové obchodné príležitosti 14%
Marketing a penetrácia trhu 12%
Úvery a financovanie 9%
Inovácia a flexibilita 8%
Investície 8%
Trpezlivosť a vytrvalosť 5%
Investície do ľudských zdrojov 5%
Tvorba cien 5%
Efektivita a „štíhla“ prevádzka 5%
Schopnosti zamestnancov a ich vzdelávánie 4%
Štátna podpora 2%
Odvaha a odhodlanie 2%
Redukcia externých závislostí 1%
Etika 1%
Poradenstvo 0%

Takmer vo všetkých skúmaných regiónoch finanční profesionáli zdôraznili špecializáciu firiem, svedomitosť v dosahovaní cieľov a zlepšenie finančných kontrol ako kľúčovú oblasť, na ktorú sa malé a stredné firmy majú zamerať. Ich pohľady na všetky ostatné oblasti se podstatne viac odlišovali. ACCA preto respondentov zoskupila do troch skupín podľa rámca prístupu k riešeniu problémov malých a stredných firiem: manažérov so strategickým, konkurenčným a defenzívnym prístupom k veci.

1. Strategický prístup (39 %): Títo respondenti sa domnievajú, že zotavenie už nastalo a majitelia malých a stredných firiem by sa mali zamerať na robustné plány do budúcnosti. Nabádajú ich k investíciám a zameraniu sa na nové trhy alebo obchodné príležitosti. Okrem investícií tiež zdôrazňujú dôležitosť profesionálneho rozvoja kľúčových zamestnancov, flexibilitu a produktovú inováciu.

2. Konkurenčný prístup (26 %): Títo respondenti uvádzajú, že ekonomický pokles ponúka príležitosť na vybudovanie konkurenčných výhod.Radia zamerať sa na konkurenčnú tvorbu cien, ktorá sa dá dosiahnuť znižovaním nákladov alebo efektívnejšou prevádzkou. Tiež radia zvýšenie kvality a zákazníckeho servisu. Príslušníci tejto kategorie boli zo všetkých skúmaných regiónov najpočetnejší práve v krajinách strednej a východnej Európy.

3. Defenzívny prístup (36 %): Títo respondenti ešte nepočítajú s ekonomickým zotavením. Malým a stredným firmám radia udržovať silný cashflow, zlepšovať kontrolu financií a znižovať externé závislosti vrátane dlhov. Opýtaní s defenzívnym prístupom sú skôr starší a skúsení finanční profesionáli. Domníievajú sa, že stav podnikateľského prostredia je eště stále neutešený.

Podľa analýzy ACCA sa teda približne dve tretiny respondentov domnievajú, že by malé a stredné firmy v roku 2010 mali byť viac ofenzívne vo svojich plánoch. To je v súlade s ďalším zistením ACCA z decembrového prieskumu o globálnych ekonomických podmienkach, že práve menšie firmy boli v priebehu krízy tými najviac húževnatými v ochrane investícií a zamestnanosti. V kríze teda obstáli tendenčne lepšie než veľké organizácie.

Stredná a východná Európa bola jediným regiónom, v ktorom finanční profesionáli prikladali najväčšiu váhu zvyšovaniu kvality a zákazníckych služieb. Dôraz na kontrolu nákladov podnikania tu bol tiež vysoký. To je v súlade s trendami vo zvyšku Európy.

Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko, k štúdii uviedla: “Koncom roka 2009 sme spolu s kanadskou CGA a austrálskou CPA vypracovali súbor odporúčaní pre malé a stredné firmy. Terajší prieskum ACCA ukázal, že sa už v tom čase tento typ organizácií svojou situáciou hlboko zaoberal a pripravoval sa na rast v roku 2010.”

Kompletná správa z prieskumu ACCA je k dispozícii tu:


http://www.accaglobal.com/pubs/general/activities/library/small_business/sb_pubs/tech-afb-lue.pdf

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom

Slováci sa najviac sťažujú na neadekvátne platové ohodnotenie a na starostlivosť podnikateľov k zamestnancom. Naopak oceňujú inovácie a pracovné príležitosti.

Eurobarometer 2012: Slováci nezmenili svoju mienku o podnikateľoch

Prečo málo Európanov zakladá vlastné podniky? Prečo málo Európskych podnikov zaznamenáva rast? Podnikanie a samostatne zárobková činnosť je jeden z kľúčových činiteľov k dosiahnutiu udržateľného rastu. Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Najnovší prieskum "Podnikanie v EÚ i mimo nej", uskutočnený v roku 2012 zahŕňa 40 krajín, vrátane Slovenska. Telefonicky oslovených bolo viac ako 42 tisíc respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Prieskum Ernst & Young: pre podnikateľský úspech sú kľúčové životné skúsenosti a viera vo vlastný úspech

Podnikateľom sa človek nerodí, najdôležitejšie sú jeho životné skúsenosti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ernst & Young medzi 685 podnikateľmi z celého sveta, ktorý mapuje spoločné podnikateľské znaky, ale aj aktuálne problémy a ciele úspešných podnikateľov z celého sveta. 45 % respondentov začalo podnikať až po tridsiatke. Takmer 60 % podnikateľov bolo v minulosti zamestnancami iných spoločností a 33 % považuje práve tieto skúsenosti za kľúčové pre podnikateľský úspech. Za najväčšie prekážky podnikateľského úspechu považujú podnikatelia nedostatok finančných prostriedkov, odborníkov a chýbajúce know-how.

Eurobarometer 2010: Slováci nemajú radi podnikateľov

Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Výsledky prieskumu Eurobarometer pre rok 2010, zameraného na podnikanie, jeho rozvoj a motiváciu ľudí začať podnikať, priniesli niekoľko zaujímavých skutočností aj o Slovensku. Zber údajov pre tento prieskum sa uskutočnil v decembri 2009 a zúčastnilo sa na ňom 26 000 náhodne vybraných respondentov z členských krajín Európskej únie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky