11 krokov od nápadu k podnikaniu

Veľa dôležitých vecí v živote prichádza spontánne a neplánovane, dokonca aj pri čítaní mnohých podnikateľských „success stories“ môžete nadobudnúť pocit, že podnikateľský úspech prišiel náhodne. Avšak nie je tomu celkom tak, ak sa bavíme o šťastí či náhode, tak táto asi najčastejšie zohráva svoju úlohu najmä pri prvom kroku, ktorým je dobrý podnikateľský nápad. Na úspešný rozbeh podnikania je potrebné zvládnuť minimálne ďalších desať krokov, ktoré už nie sú dielom šťasteny, ale skôr poctivou, cieľavedomou prácou. V nasledovnom článku sme teda zhrnuli akýsi všeobecný postup, ktorým sa možno riadiť pri rozbiehaní akéhokoľvek biznisu.

1. Prídite s podnikateľským nápadom

Štartovacím bodom každého nápadu je riešenie nejakého problému. O inovatívnom podnikaní môžeme hovoriť v tom prípade, ak ide o nový produkt (výrobok alebo službu), o inováciu v rámci existujúceho podnikania, o nový spôsob výroby, novú formu distribúcie, prípadne zlepšenie existujúceho dizajnu či spôsobu predaja produktu. Vedecké štúdie dokázali, že najviac originálnych a úspešných podnikateľských nápadov zrealizovali ľudia, ktorí mali za sebou niekoľko rokov relevantných skúseností z odboru. Určitý čas totiž trvá, kým porozumiete existujúcej technológii do tej miery, aby ste ju dokázali zdokonaliť, spoznáte prístup a zákaznícke správanie, resp. porozumiete zákonitostiam fungovania odboru, v ktorom hodláte rozvinúť svoj podnikateľský nápad. Gordon Moore a Robert Royce disponovali niekoľkoročnou skúsenosťou s polovodičmi, kým sa rozhodli založiť spoločnosť Intel. Na druhej strane existujú výnimky potvrdzujúce toto pravidlo. Jednou z nich sú Steve Jobs a Steve Wozniak, ktorí prerušili svoje štúdium a bez predchádzajúcich skúseností založili úspešnú spoločnosť Apple.

Naším odporúčaním je, aby ste rozvíjali taký nápad, ktorý vás baví rozvíjať, pri ktorom využijete svoje silné stránky a zdroje, ktoré máte k dispozícii a zároveň vyhovuje vášmu rizikovému profilu. Vždy majte na pamäti, že akýkoľvek nápad je v tomto štádiu len holá nepotvrdená hypotéza a bez realizácie ďalších krokov je predčasné sa do neho takpovediac „zaľúbiť“.

Že neviete, v čom by ste podnikali a chýba vám podnikateľský nápad? Pozrite si nasledovné video, aké podnikateľské nápady zrealizovali stredoškolskí študenti v rámci podnikateľského vzdelávania organizácie Junior Achievement – niektoré z nich sú skutočne perspektívne, čo poviete?

2. Podnikateľský nápad si čo najskôr zaznačte

Možno patríte k ľuďom, ktorí sú schopní na počkanie vychŕliť hneď niekoľko podnikateľských nápadov, možno naopak. Ak si však svoj nápad nezaznačíte v momente, keď o ňom premýšľate, podľa výskumov sa dramaticky znižuje šanca na jeho realizáciu, pretože na prvotnú myšlienku jednoducho rýchlo zabudnete. Zaznamenať si nápad je dobré aj preto, aby ste si ho takpovediac nechali „uležať“ a neskôr sa k nemu mohli vrátiť a vyhodnotiť ho. Na tento účel vám môže pomôcť jednoduchá tabuľka, ktorá zachytáva podstatné náležitosti každého nápadu.

Tab.: Zaznamenávanie podnikateľských nápadov

POPIS NÁPADU
Projekt: Názov projektu
Opis projektu: Charakterizujte vašu myšlienku
Dátum: Deň zaznamenania
ČO JE POTREBNÉ NA REALIZÁCIU
Finančné zdroje: Odhadnite finančné zdroje potrebné na realizáciu
Materiálne zdroje: Odhadnite materiálne zdroje potrebné na realizáciu
Ľudské zdroje: Odhadnite ľudské zdroje potrebné na realizáciu
Odôvodnenie zdrojov: Odôvodnite potrebu uvedených zdrojov - najmä ich nutnosť a efektivitu
ADRESÁT - KLIENT - CIEĽOVÁ SKUPINA
Kto Definujte čo najpresnejšie, kto má byť adresátom alebo cieľovou skupinou
Využitie Popíšte prínosy pre adresáta
Navrhovaná cena Popíšte náklady pre adresáta

3. Každý nápad najskôr sám/sama kriticky zhodnoťte

Ak chcete komerčne uspieť s akýmkoľvek nápadom, musíme naň nazerať optikou investora Prinášame vám publikáciu "Podnikanie pod krídlami anjela", kde sa o investorskom pohľade na podnikanie môžete dočítate viac. V procese hodnotenia nápadu podnikateľ hľadá odpovede na niekoľko základných okruhov otázok. Pod kritickým zhodnotením rozumieme zodpovedanie týchto otázok:

  • Kto sú vaši zákazníci a čo potrebujú?
  • Aký úžitok im viete poskytnúť napríklad v porovnaní s konkurenčným produktom?
  • Aký veľký potenciál má podnikateľský nápad, ktorý ste identifikovali?
  • Je nápad správne načasovaný?
  • Čo všetko bude treba vykonať, aby sa nápad zrealizoval?
  • Koľko to bude stáť?
  • Je odmena za podstúpené riziko dostatočne atraktívna?
  • Aký je podnikateľský model vášho nápadu (z čoho presne a akým spôsobom budete zarábať)?
Článok pokračuje pod reklamou

4. Uistite sa, že ste na nič podstatné nezabudli

Vypracovať (aspoň hrubý) podnikateľský plán je skvelý spôsob ako sa uistiť, že ste na nič podstatné nezabudli. Pokiaľ neviete ako na to, odporúčame vám preštudovať si príslušné sekcie portálu podnikajte, prípadne sa zaregistrovať a využiť na tento účel bezplatnú interaktívnu šablónu.

5. Získajte spätnú väzbu od odborníkov a zákazníkov

Pokúste sa nájsť ľudí, ktorí poznajú daný trh, ktorí majú skúsenosť s podobným obchodným modelom o akom uvažujete, jednoducho nájdite svojich predchodcov, ktorí kedysi rozvíjali podobnú myšlienku. Títo ľudia vám pomôžu pochopiť, čo v reálnom svete funguje a čo nie. Nezabudnite sa tiež poradiť so zákazníkmi, teda ľuďmi, ktorí budú tvoriť váš cieľový trh – zistite, čo si myslia o vašom nápade. Samozrejme, akonáhle uvediete svoj produkt na trh, dozviete sa omnoho viac informácií, avšak toto počiatočné zisťovanie podstatným spôsobom zvýši šancu na váš úspech.

Ak rozumiete po anglicky, odporúčame vám pozrieť si poučné video Fredrika Debonga, ktoré vzniklo v rámci projektu Klubu podnikateľských anjelov Slovenska. Fredrik v ňom opisuje dôvody, pre ktoré zlyhal jeho podnikateľský nápad aj napriek tomu, že mal výborný produkt...

6. Reagujte na spätnú väzbu a vypracujte plán realizácie

Zapracujte potrebné zmeny do svojho plánu, trhovej stratégie či produktu! Verifikujte plánované investičné náklady záväznou cenovou ponukou dodávateľov. Získate vďaka tomu lepší prehľad o tom, koľko kapitálu budete naozaj potrebovať, aby ste dosiahli kľúčové míľniky. Vypracujte plán realizácie na niekoľko nasledujúcich mesiacov a zistite, čo a koho budete potrebovať na realizáciu svojho nápadu.

7. Vytvorte základný produkt

Keď sa pri kreovaní vášho produktu v úvodnej etape zasnívate, zväčša chcete ponúkať dokonalý produkt s dokonalým dizajnom a širokou paletou funkcií, resp. širokým rozsahom služieb, ktoré vám bude konkurencia závidieť. Dáme však jednu radu - na začiatok potlačte túto dokonalú predstavu a okrešte váš vysnívaný produkt na základné funkčné minimum, ktoré uspokojí základnú potrebu vašich kľúčových zákazníkov. Vytvorte tento produkt tak rýchlo a lacno ako to len pôjde!

Túto našu dobre mienenú radu taktiež potvrdil Tibor Szabó, spolumajiteľ spoločnosti InQool, a.s. v interview, ktoré vzniklo v rámci projektu Klub podnikateľských anjelov Slovenska.

8. Otvorte obchod

Neodkladajte predaj. Namiesto čakania na moment, kým bude váš produkt dokonalý, ponúknite zákazníkom už vytvorený základný produkt. Pokiaľ nie je produkt umiestnený na trhu, ste svojím spôsobom uväznený vo vlastných predstavách a často môžete strácať energiu, čas a peniaze vývojom funkcie/služby, ktorá zákazníka vôbec neosloví.

9. Opätovne testujte základný produkt

Dajte si rande s marketingom. S produktom uvedeným na trh oveľa ľahšie zistíte, čo na zákazníkov funguje a čo nie. Testujte cenotvorbu, funkcionalitu, rozsah služby, branding, hodnoťte spokojnosť zákazníkov. Veľmi podstatnou časťou experimentovania sú aktivity, prostredníctvom ktorých sa podnikateľ snaží vytvoriť lojalitu zákazníkov k produktu prostredníctvom rôznych podporných marketingových akcií (súťaže, vernostné systémy, propagačné akcie) a podobne.

10. Prispôsobte svoju marketingovú stratégiu na základe získaných skúseností

Po určitom čase zistíte, ktoré marketingové nástroje fungujú najúčinnejšie a realizácia ktorých je naopak drahá a neúčinná. Snažte sa izolovať a vyhodnotiť vplyv/dopad každého nástroja na predajnosť produktu, aby ste do budúcna dokázali stanoviť ideálny marketingový mix.

11. Pripravte sa na rast

Aktualizujte svoj podnikateľský plán, produkt, neustále vylaďujte tímovú spoluprácu, marketing, zefektívňujte realizáciu produktu (proces výroby výrobku, resp. proces poskytovania služby). Získajte finančné zdroje na svoju expanziu. Ak sa plánujete obrátiť na investora, toto je ten správny čas. Ak budete svoj projekt prezentovať investorom, nebudú to len ničím nepodložené tvrdenia, práve naopak. Vašu prezentáciu obohatíte rukolapným dôkazom v štýle: „Počas dvojročnej existencie sa nám podarilo získať XY klientov, ktorí vygenerovali XY obratu. S požadovanou investíciou sme do roka schopní tento obrat zdvojnásobiť...“. Tomu sa hovorí víťazná prezentácia!

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako začať podnikať: recept Jara Zacka z reklamnej agentúry TRIAD

Ako si „uvariť“ firmu radil na štvrtom ročníku Podnikateľskej fiesty spoluzakladateľ Agentúry roka 2018 - TRIAD Advertising.

Učitelia budúcich podnikateľov: Základom je motivácia a nadčasovosť biznis nápadu

Nepretržitá komunikácia, riešenie krízových situácií či organizácia výberových konaní. To je bežná súčasť práce pedagógov, ktorí pripravujú študentov na svet podnikania.

Prečo vznikol náš nový e-book o podnikaní

Ďalší z e-bookov pre začínajúcich podnikateľov má názov Vitajte v biznise! Poďme sa pozrieť na to, prečo sme ho vytvorili.

Nebezpečenstvo prirýchleho rastu malých firiem

Príliš rýchly rast malých firiem môže byť tak nebezpečný ako rast žiaden. Pripadáte si, že neustále fungujete v krízovom režime a zrazu detailne nepoznáte každého človeka v tíme. Firma je tá istá, ale okolnosti sa zmenili. A je nutné sa im prispôsobiť. Aké sú nebezpečenstvá prirýchleho rastu a ako sa im vyhnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky