Likvidácia firmy v roku 2016 môže byť výhodná

Ján Benko | 09.10.2016
Likvidácia firmy v roku 2016 môže byť výhodná
Iba v roku 2016 neplatíte pri likvidácii firmy daň ani zdravotné odvody. Ak plánujete likvidáciu, nečakajte.

Médiami v ostatných týždňoch rezonuje téma zdaňovania vyplatených podielov na zisku (dividend). Z pôvodne navrhovaných 15 % vláda schválila sadzbu vo výške 7 %. Zmeny v zákona o dani z príjmov, ktoré majú pre podnikateľov platiť od roku 2017, majú však dosah aj na vyplatenie likvidačných zostatkov. Od januára 2016 sa zrušili zdravotné odvody z likvidačných zostatkov. Majitelia firiem si tak mohli vyplatiť celý likvidačný zostatok bez dodatočného zaťaženia. Vláda však od roku 2017 plánuje zmenu a likvidačný zostatok sa bude zdaňovať 7 %.

Na účely zdaňovania príjmov fyzických osôb – majiteľov firiem - sa likvidačné zostatky zaraďujú do rovnakej kategórie príjmov ako podiely na zisku (dividendy). Likvidačný zostatok sa bude do roku 2017 zdaňovať 7 % sadzbou dane a daň z príjmov sa bude vyberať formou zrážky.

Zdanenie likvidačného zostatku v roku 2017 zrážkovou daňou vo výške 7 %

Majiteľ zlikvidovanej firmy (napr. s.r.o.) v daňovom priznaní príjem likvidačného zostatku neuvedie. Likvidačný zostatok sa zdaní pri vyplatení, teda majiteľ si vyplatí už likvidačný zostatok znížený o daň. Daňová povinnosť sa týmto považuje za vysporiadanú.

Daň z príjmov sa vypočíta tak, že podiel likvidačného zostatku sa zníži o hodnotu splateného vkladu (napr. peňažný vklad pri založení s.r.o., kúpna cena obchodného podielu v s.r.o.). Tento rozdiel sa vynásobí siedmimi percentami. Iné daňové výdavky (náklady) nie je možné uplatniť. Ak by bol podiel na likvidačnom zostatku vyšší ako hodnota splateného vkladu, daň sa neplatí a majiteľ si vyplatí celý likvidačný zostatok.

Príklad: Peter podniká v niekoľkých oblastiach. Uvažuje o likvidácii jednej zo svojich s.r.o. Pri zakladaní firmy Prvá Stavebná, s.r.o. vložil do základného imania peňažný vklad vo výške 5 000 eur. Na základe účtovníctva je predpokladaný likvidačný zostatok 30 000 eur. Ak by Prvá Stavebná, s.r.o. vstúpila do likvidácie:

  • v roku 2016, likvidačný zostatok si majiteľ Peter vyplatí v celkovej výške 30 000 eur,
  • v roku 2017, likvidačný zostatok sa zdaní zrážkou a majiteľ Peter si vyplatí sumu 28 250 eur.

Suma zrážkovej dane (1 750 eur) je vo výške 7 % zo základu dane, ktorým je likvidačný zostatok znížený o peňažný vklad do základného imania (30 000 eur - 5 000 eur).

Príklad: Ak by bol likvidačný zostatok z predchádzajúceho príkladu vo výške 5 000 eura menej, zrážková daň z príjmov by sa neplatila. Rozdiel likvidačného zostatku a hodnoty splateného vkladu by bol nula alebo menší.

Ako vzniká likvidačný zostatok

Ku dňu vstupu firmy (napr. s.r.o.) do likvidácie sa musí zostaviť likvidačnú účtovnú súvahu, čo je bilancia majetku na jednej strane a vlastného imania a záväzkov na strane druhej. V procese likvidovania firmy (napr. s.r.o.) sa prednostne uspokojujú nároky veriteľov.

Ak by firma (napr. s.r.o.) vstúpila do likvidácie s tým, že v účtovníctve vedie napr. zostatok nesplateného bankového úveru, záväzky voči Sociálnej poisťovni a záväzky voči dodávateľom, musia sa zaplatiť prednostne. Firma (napr. s.r.o.) nemusí mať dostatok peňažných prostriedkov na bankovom účte a pokladnici, preto je likvidátor oprávnený predať firemný majetok. Získanými peniazmi sa následne vyrovnajú záväzky. Ideálna je situácia, keď sa všetky záväzky vyrovnajú ešte pred začatím likvidácie firmy (napr. s.r.o.).

Likvidačný zostatok je zostatková hodnota majetku likvidovanej firmy (s.r.o.). Likvidačný zostatok nemusí mať len formu peňazí v pokladnici alebo na bankovom účte, ale môže ísť aj o hmotný alebo nehmotný majetok, ktorý nebol počas likvidácie speňažený.

Príklad (zjednodušený): Firma Prvá Stavebná, s.r.o. vstúpila do likvidácie bez záväzkov. Všetky záväzky (voči zamestnancom, štátnym orgánom a dodávateľom) má vyrovnané. V účtovníctve vedie osobný automobil v hodnote 5 000 eur. Zároveň má vysoký stav hotovosti v pokladnici 150 000 eur.

Keďže sa počas likvidácie nesplácali žiadne záväzky (do likvidácie vstúpila „čistá“ firma), likvidačný zostatok bude vo výške 155 000 eur, teda vo výške zostatkovej hodnoty majetku likvidovanej firmy (napr. s.r.o.). Ak by firma (napr. s.r.o.) vstúpila do likvidácie ešte v roku 2016, majiteľ by si rozdelil likvidačný zostatok v sume 155 000 eur.

V prípade, ak by likvidáciu začal až v roku 2017, podiel na likvidačnom zostatku bude podliehať zdaneniu zrážkou. Ak by majiteľ firmy vložil pri založení s.r.o. vklad do základného imania vo výške 5 000 eur, o túto sumu je možné na účely zdanenia znížiť likvidačný zostatok. V tomto prípade by zrážková daň bola vo výške 10 500 eur.

Začnite likvidáciu firmy ešte v roku 2016 a vyhnite sa dani aj zdravotným odvodom

Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré sa týkajú zdaňovania vyplatených likvidačných zostatkov, sa majú vzťahovať len na tých majiteľov firiem (napr. s.r.o.), ktorí začali firmu likvidovať 1.1.2017 a neskôr.

Ak firma (napr. s.r.o.) vstúpi do likvidácie ešte v roku 2016, vyplatenie likvidačného zostatku nebude podliehať ani dani z príjmov ani zdravotným odvodom. Na rozhodnutie o likvidácii firmy (napr. s.r.o.) ostávajú necelé tri mesiace.

Vstup firmy do likvidácie – kedy sa začne proces likvidácie firmy

Firma (napr. s.r.o.) vstupuje do likvidácie dňom jej zrušenia. Spoločnosť môže byť zrušená z rôznych dôvodov, a to aj rozhodnutím jej spoločníkov alebo orgánu spoločnosti. V prípade s.r.o. o zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Základným dokumentom je zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktorá obsahuje aj uznesenie o zrušení spoločnosti likvidáciou.

Príklad: Spoločník spoločnosti Prvá Stavebná, s.r.o. schválil v pôsobnosti valného zhromaždenia zápisnicu, ktorá obsahovala aj nasledujúce uznesenie: Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá Stavebná, s.r.o., rozhodlo o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie ku dňu 1.12.2016.

Pozor však na to, aby firma (napr. s.r.o.) nebola predlžená. V tomto prípade by likvidácii musel predchádzať konkurz. Keď túto skutočnosť likvidátor zistí, je povinný podať bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.

Zmeny v zákone o dani z príjmov zatiaľ nie sú definitívne schválené. Parlament ich zrejme odobrí až v decembri, čo môže byť už na začatie procesu likvidácie firmy (napr. s.r.o.) pomerne neskoro. Likvidácia nie je jednouchý proces.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.