Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v roku 2016

Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktorá právna forma podnikania má nižšie daňové a odvodové zaťaženie - živnosť alebo s.r.o.?

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti a s.r.o. v roku 2016

Daňové a odvodové zaťaženie živnostníka a spoločnosti s ručením obmedzeným je síce porovnateľné, ale pre majiteľa firmy je dôležité celkové daňové a odvodové zaťaženie. Iste sa pýtate, čo znamená “celkové daňové a odovodvé” zaťaženie. Pri porovnaní živnosti a s.r.o. treba brať do úvahy nerovnaké vlastníctvo príjmov (výnosov), resp. zisku z podnikania. Keďže podnikaním prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sa vytvára nový právny subjekt (a tento podniká) je potrebný ešte “medzikrok”, ktorým sa príjmy (výnosy), resp. zisk z podnikania dostanú k majiteľovi firmy. Existujú tri základné spôsoby vyplácania príjmov z podnikania majiteľovi firmy:

  • vyplácanie mzdy,
  • vyplácanie odmeny za výkon funkcie konateľa,
  • vyplatenie podielu na zisku (dividendy).

Pre majiteľa firmy je preto dôležité celkové daňové a odvodové zaťaženie, ktoré v prípade podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným zahŕňa nielen zdanenie zisku, ale ja daňové a odvodové zaťaženie závislej práce, výkonu funkcie či podielu na zisku (dividendy). Celkové daňové a odvodové zaťaženie v s.r.o. = dane a odvody platené s.r.o. + dane a odvody platené zamestnancom/konateľom/spoločníkom. Pre lepšiu orientáciu v problematike pripájame príklad pre porovnanie daňového a odvodového zaťaženia živnostníka a spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2016.

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti a s.r.o. v roku 2016 - príklad

Príklad: Matúš sa rozhoduje, či má v roku 2016 podnikať ako živnostník, alebo si má založiť s.r.o. V roku 2016 plánuje ročné príjmy (výnosy) vo výške 120 000 Eur, ročné výdavky (náklady) na prevádzku bez miezd a sociálnych nákladov vo výške 60 000 Eur. Ak by sa rozhodol podnikať ako živnostník, odhaduje náklady na odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne 6 120 Eur ročne (kalkuluje s nimi už v prvom roku, aj keď časovo by boli uhradené neskôr). Ak by sa zamestnal v s.r.o., porovnáva disponibilný príjem pri minimálnej mzde (dolnej a hornej hranici).

Tabuľka Živnosť s.r.o. - hrubá mzda 405 s.r.o. - hrubá mzda 810 s.r.o. - podiel na zisku (dividenda)
Príjmy (výnosy) 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00
Výdavky (náklady) 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00
Poistné (odvody) 15000,00      
Suma hrubých miezd   4860,00 9720,00  
Poistné – zamestnávateľ   1710,60 3421,32  
Výsledok hospodárenia (základ dane) 45000,00 53429,40 46858,68 60000,00
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 0*      
Sadzba dane z príjmov 19%, 25% 22 %  22 % 22 %
Daň z príjmov 11368,66 11754,46 10308,90 13200,00
Zisk po zdanení 33631,34 41674,94 36549,78 46800,00
Sadzba zdravotného poistenia z dividend   14 % 14 % 14 %
Poistné z dividend (z vyplateného zisku)   5834,49 5116,96 6552,00
Čistý príjem zo závislej činnosti (suma čistých miezd)   4131,72 7540,92  
Celkový disponibilný ročný príjem 33631,34 39972,17 38973,74 40248,00 
Disponibilný mesačný príjem ľubovoľne 344,31 628,41 0,00

* Nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka, lebo jeho základ dane je príliš vysoký.

Ako je zrejmé z tabuľky, najvyšší disponibilný ročný príjem by Matúš dosiahol vtedy, ak by si na podnikanie založil spoločnosť s ručením obmedzeným a vyplatil by si raz ročne podiel na zisku (dividendu). Nevýhodou je fakt, že počas roka 2016 by mu neplynul z podnikania do osobného vlastníctva žiadny príjem a musel by žiť z úspor.

Príklad je zjednodušený a má ilustratívny charakter. Konkrétnu situáciu odporúčame konzultovať s odborníkom, nakoľko môžu existovať výhody alebo riziká, na ktoré Vás dokáže upozorniť. V prípade záujmu sa na nás neváhajte obrátiť. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky