Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v roku 2016

Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktorá právna forma podnikania má nižšie daňové a odvodové zaťaženie - živnosť alebo s.r.o.?

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti a s.r.o. v roku 2016

Daňové a odvodové zaťaženie živnostníka a spoločnosti s ručením obmedzeným je síce porovnateľné, ale pre majiteľa firmy je dôležité celkové daňové a odvodové zaťaženie. Iste sa pýtate, čo znamená “celkové daňové a odovodvé” zaťaženie. Pri porovnaní živnosti a s.r.o. treba brať do úvahy nerovnaké vlastníctvo príjmov (výnosov), resp. zisku z podnikania. Keďže podnikaním prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sa vytvára nový právny subjekt (a tento podniká) je potrebný ešte “medzikrok”, ktorým sa príjmy (výnosy), resp. zisk z podnikania dostanú k majiteľovi firmy. Existujú tri základné spôsoby vyplácania príjmov z podnikania majiteľovi firmy:

  • vyplácanie mzdy,
  • vyplácanie odmeny za výkon funkcie konateľa,
  • vyplatenie podielu na zisku (dividendy).

Pre majiteľa firmy je preto dôležité celkové daňové a odvodové zaťaženie, ktoré v prípade podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným zahŕňa nielen zdanenie zisku, ale ja daňové a odvodové zaťaženie závislej práce, výkonu funkcie či podielu na zisku (dividendy). Celkové daňové a odvodové zaťaženie v s.r.o. = dane a odvody platené s.r.o. + dane a odvody platené zamestnancom/konateľom/spoločníkom. Pre lepšiu orientáciu v problematike pripájame príklad pre porovnanie daňového a odvodového zaťaženia živnostníka a spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2016.

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti a s.r.o. v roku 2016 - príklad

Príklad: Matúš sa rozhoduje, či má v roku 2016 podnikať ako živnostník, alebo si má založiť s.r.o. V roku 2016 plánuje ročné príjmy (výnosy) vo výške 120 000 Eur, ročné výdavky (náklady) na prevádzku bez miezd a sociálnych nákladov vo výške 60 000 Eur. Ak by sa rozhodol podnikať ako živnostník, odhaduje náklady na odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne 6 120 Eur ročne (kalkuluje s nimi už v prvom roku, aj keď časovo by boli uhradené neskôr). Ak by sa zamestnal v s.r.o., porovnáva disponibilný príjem pri minimálnej mzde (dolnej a hornej hranici).

Tabuľka Živnosť s.r.o. - hrubá mzda 405 s.r.o. - hrubá mzda 810 s.r.o. - podiel na zisku (dividenda)
Príjmy (výnosy) 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00
Výdavky (náklady) 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00
Poistné (odvody) 15000,00      
Suma hrubých miezd   4860,00 9720,00  
Poistné – zamestnávateľ   1710,60 3421,32  
Výsledok hospodárenia (základ dane) 45000,00 53429,40 46858,68 60000,00
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 0*      
Sadzba dane z príjmov 19%, 25% 22 %  22 % 22 %
Daň z príjmov 11368,66 11754,46 10308,90 13200,00
Zisk po zdanení 33631,34 41674,94 36549,78 46800,00
Sadzba zdravotného poistenia z dividend   14 % 14 % 14 %
Poistné z dividend (z vyplateného zisku)   5834,49 5116,96 6552,00
Čistý príjem zo závislej činnosti (suma čistých miezd)   4131,72 7540,92  
Celkový disponibilný ročný príjem 33631,34 39972,17 38973,74 40248,00 
Disponibilný mesačný príjem ľubovoľne 344,31 628,41 0,00

* Nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka, lebo jeho základ dane je príliš vysoký.

Ako je zrejmé z tabuľky, najvyšší disponibilný ročný príjem by Matúš dosiahol vtedy, ak by si na podnikanie založil spoločnosť s ručením obmedzeným a vyplatil by si raz ročne podiel na zisku (dividendu). Nevýhodou je fakt, že počas roka 2016 by mu neplynul z podnikania do osobného vlastníctva žiadny príjem a musel by žiť z úspor.

Príklad je zjednodušený a má ilustratívny charakter. Konkrétnu situáciu odporúčame konzultovať s odborníkom, nakoľko môžu existovať výhody alebo riziká, na ktoré Vás dokáže upozorniť. V prípade záujmu sa na nás neváhajte obrátiť. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Založenie živnosti online v roku 2019

Založiť si živnosť môžete aj z pohodlia domova, bez nutnosti ísť osobne na úrad. Ako postupovať pri ohlásení živnosti online a čo všetko na to potrebujete?

Prerušenie (pozastavenie) živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti môžete realizovať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Zbaví vás odvodových povinností a zároveň vám v budúcnosti umožní vrátiť sa k podnikaniu.

Zamestnávatelia a živnostníci, znížte si základ dane so stravnými lístkami

Keďže stravný lístok nepodlieha DPH, živnostníci si do daňovo uznaných nákladov môžu zahrnúť plných 100 % jeho hodnoty, čím sa konečnú sumu základu dane môže znížiť až o 1 200 eur (pri 250 pracovných dňoch). Nárok na stravné majú všetci zamestnanci, ale aj živnostníci a SZČO až do výšky 4,80 € za každý odpracovaný deň, pričom zákon o dani z príjmov nerozlišuje pracovné dni a víkendy.

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2019

Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2019?