Počet podnikateľov na Slovensku v roku 2015

Počet podnikateľov na Slovensku v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V spolupráci s Indexpodnikatela.sk sme pripravili pohľad na vývoj počtu podnikateľov na Slovensku v roku 2015 a právnych foriem, ktoré podnikatelia preferujú.

Nikoho asi neprekvapí fakt, že v roku 2015 bolo najviac podnikateľov živnostníkov. Podľa údajov z Indexpodnikatela.sk k 31. decembru 2015 aktívne podnikalo 387 076 živnostníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet aktívnych živnostníkov poklesol o viac ako 6 500 (t. j. 1,69 %). Aktívnych firiem (spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností) k poslednému dňu roka 2015 bolo 235 380. V tomto prípade sa v porovnaní s rokom 2014 počet zvýšil o viac ako 4 200 firiem (t. j. 1,8 %).

I napriek negatívnej zmene, podnikanie fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia bolo aj v roku 2015 najpreferovanejšou právnou formou podnikania.

Zakladanie a rušenie živností v roku 2015

Výrazné rušenie živností nastalo až v decembri 2015. V tomto mesiaci sa počet zrušených živností takmer zdvojnásobil v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich jedenásť mesiacov. Minimálne odvody na poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie každoročne stúpajú. Aj táto skutočnosť môže byť dôvodom, ktorý zaváži pri rozhodovaní o zotrvaní v podnikaní.

V ďalšom grafe je možné vidieť mesačné rozdiely medzi novými podnikateľmi a tými, ktorí sa podnikať ako živnostníci rozhodli skončiť. Úvod a druhý polrok roku 2015 sprevádzalo znižovanie stavu živnostníkov v SR. Ak by sme vychádzali len z mesačných údajov o zmene počtu živnostníkov, tak môžeme konštatovať, že rok 2015 sme uzavreli s negatívnou bilanciou mínus 7 762 živnostníkov.

Zakladanie a rušenie spoločností (s.r.o. a a.s.) v roku 2015

Zakladanie nových spoločností (najmä s.r.o.) sa pohybovalo takmer celý rok okolo 1 000 mesačne. Jemná odlišnosť bola iba v decembri, kedy bol počet novozaložených spoločností mierne pod 800. Zrušených spoločností bolo v priemere za tento rok necelých 700 mesačne. Rok 2015 bol v zakladaní spoločností viac vyrovnaný ako rok 2014. V roku 2014 vzniklo v prvom kalendárnom štvrťroku viac ako 6 200 spoločností, čo predstavuje približne 47 % zo všetkých novozaložených spoločností v tomto roku.

Článok pokračuje pod reklamou

Ani v jednom z mesiacov roka 2015 neskončilo podnikanie viac firiem ako nových začalo podnikať. Počet akciových spoločností a s.r.o. sa v roku 2015 zvýšil o 4 410. Spoločností (s.r.o. a a.s. spolu) začalo výraznejšie pribúdať v druhej polovici roka. I napriek pozitívnym číslam, v porovnaní s predchádzajúcim rokom (5 503) pribudlo v tomto roku (4 410) o 1 093 spoločností menej.

Spoločností (najmä s.r.o.) pribúdalo na úkor živnostníkov aj v roku 2015

Za roky 2014 a 2015 sa počet živnostníkov znížil o viac ako 11 200. Spoločností za rovnaké obdobie pribudlo o viac ako 9 900.Celkový počet podnikateľských subjektov v tejto majoritnej skupine právnych foriem podnikania klesol za tieto roky o necelých 1 400.

Naviac, pomyselné nožnice medzi živnostníkmi a spoločnosťami sa roztvárajú. „Výraznejší pokles počtu živnostníkov svedčí o tom, že podnikatelia sa snažia optimalizovať finančné zaťaženie, ktoré sa v prípade živností v posledných rokoch zvýšilo”, hodnotí situáciu prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ján Oravec. Živnostníci končia podnikanie najmä kvôli vysokým odvodom. Niektorí v podnikateľskej činnosti pokračujú a hľadajú alternatívne právne formy, na základe ktorých by mohli podnikať (pokračovať vo svojej činnosti) lacnejšie. Ostatní svoje podnikateľské aktivity skončia úplne. „Celkový pokles počtu podnikateľských subjektov je len logickým dôsledkom toho, že podmienky na podnikanie sa u nás nezlepšujú, ale naopak zhoršujú”, dodáva Oravec.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Veľký prehľad zmien pre podnikateľov od roku 2023

Od roku 2023 začína platiť množstvo noviniek pre podnikateľov, účtovníkov či mzdárov. Prehľad dôležitých zmien prinášame v článku.

Podnikatelia môžu hodnotiť regulácie z podnikateľského prostredia

Ministerstvo hospodárstva ex post hodnotením posudzuje, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký dopad majú na podnikanie. Teraz sa môžu o svoje skúsenosti podeliť aj samotní podnikatelia.

Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia: ex post hodnotenie regulácií

Ministerstvá budú spätne kontrolovať prijaté podnikateľské regulácie. Čo bude ex post hodnotenie znamenať a ktorých zákonov sa bude týkať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky