Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín uľahčí zmena v získaní víz

Vláda schválila, že získavanie národných víz pre osoby z tretích krajín bude jednoduchšie. Pre koho to platí a čo všetko sa mení od 1.4.2022?

Aktualizované

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR identifikovalo niektoré profesie s chýbajúcou pracovnou silou a vyvíja úsilie o selektívne otvorenie trhu práce pre vybrané skupiny zamestnancov z cudziny. V tejto súvislosti vláda SR prijala nariadenia, ktoré umožňujú jednoduchšie získavanie národných víz pre vybrané kvalifikácie. V dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine bolo 23.3.2022 na vláde SR schválené doplnenie jedného z nariadení. Rozširuje sa okruh krajín pôvodu občanov tretích krajín, ktorým budú udeľované národné víza.

Jednoduchšie získanie národných víz pre niektorých cudzincov z tretích krajín

1. apríla 2022 nadobúdajú účinnosť dve nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz (tzv. D víza) pre zjednodušený prístup vodičov (č. 520/2021) a vysokokvalifikovaných zamestnancov (č. 521/2021) z tretích krajín na slovenský trh práce. Regulácia pracovnej mobility z tretích krajín je zabezpečená stanovením kvót pre jednotlivé povolania.

Prečítajte si tiež

Nariadenie vlády č. 520/2021 sa týka udeľovania národných víz pre vodičov autobusov a vodičov kamiónovej vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy. Pôvodne sa víza mali vzťahovať na občanov Ukrajiny, Srbska a Bieloruska. Z dôvodu vyhlásenia brannej povinnosti pre občanov Ukrajiny sa na návrh ministerstva práce schválilo doplnenie ďalších krajín – Severomacedónska republika, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Arménsko a Moldavsko. Výber krajín vychádza zo štatistických údajov o najčastejších krajinách pôvodu občanov tretích krajín v predmetných povolaniach, a tiež z kultúrnej a jazykovej blízkosti. Okruh krajín sa rozširuje s cieľom zabezpečenia dostatočného počtu zamestnancov v profesiách s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily.

Zamestnanie bez potreby získania pobytu má pomôcť pri demografickom tlaku

Po udelení víz (až do vyčerpania kvót), budú môcť byť vybrané pracovné miesta obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny bez udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania, ale zamestnávateľ bude mať v uvedených prípadoch informačnú povinnosť prostredníctvom informačnej karty pri vzniku, ako aj zániku pracovného pomeru.

Prečítajte si tiež

Cieľom politík na podporu pracovnej mobility je zmierniť narastajúci demografický tlak a prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. Pri úprave legislatívnych podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR spolupracuje ministerstvo práce s ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí.

Utečenci získajú jednoduchšie bankový účet

Na druhej strane na náš pracovný trh prichádzajú mnohí odídenci z Ukrajiny, ktorí sa potrebujú začleniť do bežného života na Slovensku, ale aj získať a vykonávať prácu. Pomôže im v tom jednoduchšie vybavenie bankového účtu. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR. 

V čase prebiehajúceho vojenského konfliktu totiž môžu nastať situácie, keď všetky doklady, potrebné na otvorenie bankového účtu, utečenci nemajú pri sebe. Ministerstvo financií SR preto dočasne tento proces zjednodušuje.

Na otvorenie účtu v banke bude utečencovi stačiť doklad, ktorý obsahuje:

  • fotografiu, 
  • meno, 
  • priezvisko, 
  • dátum narodenia, 
  • údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti. 

Podmienkou je, že musí byť vydaný oficiálnymi orgánmi Ukrajiny, nemá porušenú celistvosť a nie je poškodený tak, že je nečitateľný. Údaje o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti je možné zabezpečiť aj čestným vyhlásením osoby, ktorá si otvára účet. Možná je aj vzájomná kombinácia rôznych dokladov. Utečenci môžu napríklad predložiť potvrdenie o udelení dočasného útočiska v kombinácii s inými dokladmi.

Takto otvorené účty budú len časovo obmedzené a platiť budú počas poskytovania dočasného útočiska ukrajinským utečencom. Po skončení tohto obdobia banky účet do jedného mesiaca uzavrú. Ak sa však pred uzavretím účtu utečenec preukáže bežne používanými dokladmi, banka bude účet, už ako bežný, viesť aj naďalej.

Zdroj: MPSVR SR, MF SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Príspevok za ubytovanie odídenca: zmeny od 1. 10. 2022

Vláda schválila zvýšenie príspevkov za ubytovanie odídencov a predĺžila aj obdobie ich poskytovania. Ako sa menia sumy, dokedy o príspevok možno žiadať a ako je to v prípade podnikateľov?

Zdaňovanie príjmov Ukrajincov na Slovensku

Aké sú daňové podmienky pre pobyt Ukrajincov na Slovensku? Ako by mali platiť dane z príjmov ukrajinskí podnikatelia podľa súčasnej legislatívy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky