Dočasné útočisko od 1.3.2022: ľahší prístup na trh práce aj k vzdelaniu Ukrajincov

Ukrajinci prichádzajúci na naše územie môžu od 1. marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Vláda o tom rozhodla v pondelok 28. februára 2022.

Aktualizácia k 16.3.2022: Vláda v stredu 16.3.2022 schválila, že dočasné útočisko a status odídenca sa poskytne aj cudzincom s oprávneným pobytom na Ukrajine. Ide o osoby a ich rodinných príslušníkov, ktoré:

  • mali pred 24.2.2022 na Ukrajine udelenú medzinárodnú ochranu alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu;
  • nie sú štátnymi občanmi Ukrajiny a mali pred 24.2.2022 na území Ukrajiny udelený trvalý pobyt, pričom sa nemôžu vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.

Vláda na mimoriadnom online rokovaní v pondelok 28.2.2022 schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v zmysle azylového zákona, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra Roman Mikulec. Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 26. februára 2022 dáva vláde možnosť aj bez rozhodnutia Rady EÚ poskytovaním útočiska ponúknuť obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu vyvolaného Ruskou federáciou. Ide o najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry.

Na koho sa vzťahuje poskytnutie dočasného útočiska?

Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne manžela štátneho občana Ukrajiny,  maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, ako aj rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní. Týka sa to Ukrajincov, ako aj osôb inej štátnej príslušnosti s rodinným vzťahom k občanovi Ukrajiny.

Prečítajte si tiež

Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.

Čo dočasné útočisko utečencom umožní?

Osoby s udeleným dočasným útočiskom budú mať nárok na základnú zdravotnú starostlivosť obdobne ako žiadatelia o azyl. V prípade, že budú ubytovaní v azylových zariadeniach MV SR, bude im poskytnuté stravovanie, hygienické potreby či vreckové, obdobne ako žiadateľom o azyl.

Prečítajte si tiež

Motivovať Slovákov k poskytnutiu ubytovania vojnovým utečencom chce minister financií Igor Matovič - navrhol finančný príspevok 100 € mesačne na ubytované dieťa a 200 € na dospelú osobu. Zatiaľ však detaily konkretizované neboli, ani nebola táto úprava predložená na rokovanie vlády.

Dočasné útočisko ukrajinským občanom pomôže získať rýchly a neobmedzený prístup aj na trh práce, čo podstatne uľahčí proces ich zamestnávania. Deťom zasa uľahčí prístup k vzdelaniu.

Dokedy bude dočasné útočisko poskytované?

Inštitút dočasného útočiska bude Slovenská republika občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022. Uznesením bude možné predčasne skončiť poskytovanie dočasného útočiska v prípade, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie. Ak ale budú pretrvávať dôvody na jeho poskytovanie, je možné ho predĺžiť aj opakovane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vytvorenie pracovnej ponuky, ktorá zaujme: ako neodradiť uchádzača?

Čo záujemcov o zamestnanie najčastejšie odrádza od reagovania na pracovnú ponuku? Problémom je motivačný list, málo informácií aj výška platu.

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?

Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom v roku 2023

Zamestnávateľ má možnosť výberu formy zamestnania, avšak v rámci zákonných limitov. V čom spočívajú rozdiely medzi zamestnancom a dohodárom, sa dočítate v článku.

Ďalšie zvýšenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023 (návrh)

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čo navrhuje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky