Vyššia minimálna mzda od januára 2021: vláda rozhodla o sume 623 eur

Vláda schválila navýšenie hrubej minimálnej mzdy na 623 eur. Čo všetko sa mení?

Návrh na zvýšenie minimálnej mzdy vláda prijala a schválila v stredu 26. augusta 2020. Minimálny príjem zamestnancov na Slovensku tak vzrástol o 57 % priemernej mzdy z roku 2019, pričom oproti aktuálnej výške minimálnej mzdy ide o navýšnie o 7,4 %. Od 1. januára 2021 budú teda zamestnanci s najnižšími mzdami poberať v hrubom 623 eur, čo predstavuje čistý príjem 508,45 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši na 3,58 eura.

Ďalšou zo zmien je aj úprava automatu stanovenia minimálnej mzdy. Ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, určí sa ako 57 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Takýto percentuálny pomer predstavuje aj tohtoročná minimálna mzda 580 eur k priemernej mzde v roku 2018.

Zvýšenie mzdy sa dotýka aj príplatkov

Príplatky za nočnú prácu či prácu cez víkend viac nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo ministerstvo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základnú sa vzal rok 2021 (t.j. suma 3,58 eura).

To napr. znamená, že mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude predstavovať 50 % minimálnej hodinovej mzdy podľa aktuálneho nastavenia, čiže sumu 1,79 eur. Podrobnejšie pevné sumy príplatkov sú uvedené v tabuľke.

Mzdové zvýhodnenie Pevná suma
nočná 1,43 €
sobota 1,79 €
nedeľa 3,58 €

Zmena pri výpočte mzdových nárokov

Od budúceho roka sa mení aj mechanizmus zvyšovania minimálnych mzdových nárokov. Ten bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Budúci rok sa preto každý minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce zvýši o 43 eur. Teda o rovnakú sumu o akú porastie minimálna mzda. „Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ informuje minister Milan Krajniak.

Stupeň náročnosti práce Aktuálna výška mzdového nároku Mzdový nárok v roku 2021
1. 580 623
2. 696 739
3. 812 855
4. 928 971
5. 1 044 1087
6. 1 160 1203

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda v roku 2021 - tabuľka

Prehľad mesačnej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy a čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v roku 2021 v tabuľkách.

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2021 (daň a odvody )

Ako sa zvýšia dane a odvody v roku 2021 pri minimálnej mzde 623 eur? Akú čistú mzdu zamestnanci dostanú a ako sa zmenia náklady zamestnávateľa v roku 2021?

Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Novelou Zákonníka práce sa v roku 2021 zmení výpočet minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce. Ako sa od 2021 vypočíta minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce?

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2021 a vplyv na príplatky

Hodinová minimálna mzda platná pre rok 2021 je stanovená vo výške 3,58 €. Od roku 2021 sa však mení jej vplyv na výpočet príplatkov – mzdových zvýhodnení. Ako?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky