2. Produkt/služba

"Na svete nie je nič tak účinné ako správne načasovaná myšlienka."

Aby boli čitateľom zrozumiteľné nasledujúce časti podnikateľského plánu, je ďalej potrebné pristúpiť k popisu výrobkov a služieb. Až potom, keď sú popísané produkty a služby a sú vyjasnené oblasti ich použitia, je možné porozumieť úvahám o trhu a jeho očakávanom obrate.

Vyrábaný produkt, resp. poskytovanú službu môžeme charakterizovať z pohľadu nasledovných kategórií:

  • charakteristika vlastností produktu so zdôraznením úžitku pre zákazníka,
  • porovnanie produktu s konkurenčným výrobkom,
  • vymedzenie počtu, rozmanitosti produktov,
  • predstavenie spôsobu výskumu a vývoja produktu,
  • ochrana produktu, patenty, licencie a pod.

Predstavenie finálneho výstupu slúži najmä na objektívne hodnotenie jeho úrovne v porovnaní s konkurenciou. Je dôležité si uvedomiť, aká je skutočná potreba zákazníka a aký produkt alebo službu potrebuje. Podnikateľ by sa mal pokúsiť odpovedať na nasledovné otázky:

  • Aký je úžitok z toho, čo predávame?
  • Ako sa náš produkt odlišuje od konkurenčného?
  • Ak je náš produkt nový, módny alebo inak unikátny, čo ho robí odlišným, vhodným?
  • Ak sortiment našich produktov nie je špeciálny, prečo u nás zákazníci nakupujú?

Ako sme už spomínali, ide o to, presvedčiť investora, že to, čo chcete ponúkať na trhu, uspokojuje skutočnú potrebu konečného spotrebiteľa. Môžete pri tom argumentovať nasledovne:

(„Feature – Benefit – Proof“ = popis – výhoda – dôkaz)


Príklad:
Popis: Výroba čerstvých zeleninových šalátov v špeciálnom balení.
Výhoda: Ušetrí čas spotrebiteľom a umožní im chutne a zdravo sa stravovať.
Dôkaz: 500 denne predaných balení v 1 maloobchodnej prevádzke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky