6. Kapitálová potreba

„Banky nie sú kasína, požičiavajú len s rizikom, ktoré je ošetrené.“

Táto kapitola môže niesť rôzny názov v závislosti od charakteru podnikateľského plánu. Budeme sa v nej zaoberať tým, ako podnikateľský plán zakončiť a to tak v prípade písomného plánu, ako aj ústnej prezentácie. Z pohľadu obsahu musíme zodpovedať nasledovné:

  • koľko finančných prostriedkov potrebujeme,
  • ako, t.j. na čo a kedy budú tieto prostriedky alokované,
  • zopakujeme, čo investorovi ponúkame a vysvetlíme mu možnú pozíciu, pokiaľ bude mať schopnosti a bude o ňu záujem,
  • vysvetlíme možnosti exitu – teda momentu, keď investor predajom svojho podielu získa svoj kapitál späť, prípadne pri žiadosti o úver v banke ide o návrh základných parametrov úveru ako sú dĺžka a spôsob splácania úveru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky