Niekoľko rád na začiatok

Pri písaní podnikateľského plánu vám môže pomôcť niekoľko praktických rád ohľadne toho, čo a akým spôsobom prezentovať. V prvom rade sa pokúste sa vcítiť do pozície investora. Rešpektovanie psychológie a potrieb investorov pri zostavovaní podnikateľského plánu vám môže výrazne dopomôcť k úspechu.

Všetci investori a bankári majú tri základné ciele:

  • dostať svoje peniaze späť,
  • zarobiť – v prípade pôžičky na úrokoch, v prípade priamej investície pri predaji obchodného podielu,
  • vďaka svojim peniazom napomôcť k rýchlejšiemu rastu vášho podniku.

Investori váš podnikateľský nápad budú posudzovať aj z nasledovných hľadísk:

1. Je vaša myšlienka schopná rásť a vykazovať pri tom prvky šetrenia?
Príklad: Ak by ste plánovali otvoriť reťazec reštaurácií s rýchlym občerstvením, túto požiadavku splníte, pretože nákup potrebných surovín a ich príprava bude s rastom počtu reštaurácií lacnejšia. Ak by ste však plánovali otvoriť reťazec gurmánskych reštaurácií, ušetríte pri hromadnom nákupe, nie však pri príprave jedla, pretože každá reštaurácia vyžaduje zamestnávať skúseného šéfkuchára. Požiadavku súčasného „rastu a šetrenia“ by ste v druhom prípade nespĺňali.

2. Obsahuje vaša myšlienka prvky „USP“? (Unique Selling Points = unikátne predajné výhody)
Investorov bude zaujímať, v čom sa bude váš projekt odlišovať už od existujúcich projektov či má nejaké odlišné výhody. Nemožno tvrdiť, že nápad, ktorý je nie je ničím prevratný, neuspeje, ale môže byť oveľa náročnejší na čas aj kapitál a mnohých investorov neosloví. Preto skúste do jednej vety zhrnúť, čím sa od produktov/služieb na trhu odlišujete. Rozdiel môže byť napríklad v tom, že ste rýchlejší, pružnejší, kvalitnejší, lacnejší..


3. Bola už vaša myšlienka otestovaná trhom?
V tomto prípade ide o to, presvedčiť investora, že to, čo chcete ponúkať na trhu, uspokojuje skutočnú potrebu konečného spotrebiteľa. Môžete pri tom argumentovať nasledovne:

„Feature – Benefit – Proof“ = popis – výhoda – dôkaz

Príklad:
Popis: Výroba čerstvých zeleninových šalátov v špeciálnom balení.
Výhoda: Ušetrí čas spotrebiteľom a umožní im chutne a zdravo sa stravovať.
Dôkaz: 500 denne predaných balení v 1 maloobchodnej prevádzke.


4. Rieši vaša myšlienka niečí problém?
Tento bod vychádza z toho, že ak nepoznáte svojho zákazníka, nepoznáte ani jeho problémy. A práve riešenie problému zákazníka môže byť pre podnikavcov vhodnou podnikateľskou príležitosťou.

Článok pokračuje pod reklamou
Ak chcete vedieť, ako bude na vašu myšlienku reagovať skutočný zákazník, nepýtajte sa rodiny, ale skúste sa opýtať jeho. Ak si myslíte, že železiarstva majú problém s neprehľadným balením skrutiek, skúste im ponúknuť pevné a dobre označené priehľadné vrecká a uvidíte ako maloobchodníci zareagujú. Možno sa dozviete, že váš nápad je úplne irelevantný a nič nerieši..


5. Ako ďaleko má vaša myšlienka na trh?
Ak nastane situácia, že váš produkt je natoľko inovatívny, že na trhu neexistuje nič porovnateľné, je vhodné dokázať, že ste schopní uviesť produkt na trh už v priebehu niekoľkých týždňov. Tak sa vyhnete častej námietke, že máloktorý investor má záujem investovať svoje prostriedky do vývoja prototypu.


6. Sú vaše predpovede reálne?
Vaše predpovede budú závisieť od predpokladov, z ktorých vychádzate. Žiaden finančný expert nebude očakávať, že vaše predpovede sa do bodky naplnia, každopádne dôkladnej analýze budú podrobené tieto oblasti:

  • Cena za produkt/službu » Zodpovedá vaša cena trhovým pomerom? Ako bude reagovať konkurencia? Obstojí váš model aj za predpokladu, že ostatní hráči sa budú brániť znížením cien?
  • Získanie trhového podielu » Sú vaše predpoklady reálne z pohľadu veľkosti trhu, sily existujúcich hráčov, nákladov na získanie trhového podielu a nákladov na boj s odporom vašich konkurentov? Plány malých podnikateľov sľubujúce trhový podiel nad 5% v dohľadnom čase budú považované za nereálne.
  • Rýchlosť penetrácie trhu » Sú vaše predpoklady reálne z časového hľadiska? Ak očakávate, že získate 4% trhu za dva roky, ako sa to premietne v náraste zákazníkov mesiac po mesiaci?
  • Infraštruktúra » existuje pre váš produkt zodpovedajúca infraštruktúra? Ak napríklad ponúkate softvérové riešenie vyžadujúce rýchle internetové pripojenie, aké percento trhu ním disponuje?
  • Návratnosť/zisk » rozumný investor sa bude málokedy spoliehať na vaše prognózy ohľadne sľubovaného zisku, striedmosť v odhadoch je z tohto pohľadu dôležitejšia ako snaha ohúriť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako začať podnikať: recept Jara Zacka z reklamnej agentúry TRIAD

Ako si „uvariť“ firmu radil na štvrtom ročníku Podnikateľskej fiesty spoluzakladateľ Agentúry roka 2018 - TRIAD Advertising.

Učitelia budúcich podnikateľov: Základom je motivácia a nadčasovosť biznis nápadu

Nepretržitá komunikácia, riešenie krízových situácií či organizácia výberových konaní. To je bežná súčasť práce pedagógov, ktorí pripravujú študentov na svet podnikania.

Prečo vznikol náš nový e-book o podnikaní

Ďalší z e-bookov pre začínajúcich podnikateľov má názov Vitajte v biznise! Poďme sa pozrieť na to, prečo sme ho vytvorili.

Nebezpečenstvo prirýchleho rastu malých firiem

Príliš rýchly rast malých firiem môže byť tak nebezpečný ako rast žiaden. Pripadáte si, že neustále fungujete v krízovom režime a zrazu detailne nepoznáte každého človeka v tíme. Firma je tá istá, ale okolnosti sa zmenili. A je nutné sa im prispôsobiť. Aké sú nebezpečenstvá prirýchleho rastu a ako sa im vyhnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky