Čo investorov odpudzuje alebo čoho sa vyvarovať?

Schopnosť kriticky myslieť je jedným z dôležitých predpokladov pri koncipovaní zaujímavého podnikateľského plánu. Nasledovné okruhy Vám pomôžu vnímať dokument "optikou" investora.

1. Len jeden produkt/služba

Čím menšia diverzifikácia, tým väčšie je ohrozenie vášho podnikateľského modelu. Aj jeden produkt môže mať niekoľko verzií, ktorými riziko môžete znížiť.
Napríklad: Nový nápoj môže mať len jednu príchuť, môže však byť predávaný v rôznych veľkostných baleniach.


2. Jednorazový predaj
Investora bude zaujímať životný cyklus produktu, teda to, ako často bude produkt nakupovaný. Pre malý podnik je kľúčové maximalizovať predaj, malý podnik sa musí snažiť vyťažiť maximum z každého zákazníka. Veľmi dôležitá je možnosť tzv. krížového predaja („cross sell“), čo znamená predaj celého portfólia – balíka produktov/služieb. Viac otázok teda vyvolá produkt, ktorý možno predať len jedenkrát a pre ktorý treba následne hľadať ďalšieho zákazníka.


3. Potreba, resp. opodstatnenosť produktu/služby
Hodnotenie v tejto oblasti bude u investora čisto subjektívne. Čím presvedčivejšie dokážete argumentovať, že pre váš produkt/službu existuje potenciálny trh, tým jednoduchšie bude pre vás získať finančné prostriedky. Pokúste sa vysvetliť, že oblasť, ktorá sa môže na oko zdať okrajová, prináša veľkú príležitosť v podobe prvenstva v uvedenom trhovom segmente.


4. Služba/produkt sú príliš jednoduché
Ak je váš produkt jednoduchý a ľahko kopírovateľný, nemožno ho právne ochrániť prípadne je vstup na trh ľahko realizovateľný, bude sa investor obávať, že aj v prípade, že budete na trhu prvý, bude táto vaša výhoda len krátkodobá. Odpovedzte si na otázku: „Čo zabráni iným urobiť to isté?“

5. Nízka kvalita
Ak bude vaším podnikateľským modelom ponúkať hocičo či už draho alebo lacno, ale s jasným zámerom nízkej kvality, investor bude reagovať skôr negatívne. Odpudia ho skryté náklady na reklamácie alebo dokonca poškodenie jeho dobrého mena.

Článok pokračuje pod reklamou

6. Podnikateľ bez sebadôvery
Zdravá sebadôvera je určite vhodnejšia ako prehnaná skromnosť. Vaše vystupovanie ovplyvní proces získavania financií viac ako čokoľvek iné vrátane historických výsledkov. Ako dobrý predajca myšlienok zvážte všetky základné princípy predaja: Kto bude čítať váš podnikateľský plán? Komu ho budete osobne prezentovať? Ako slovná zásoba investora môže ovplyvniť pochopenie vášho produktu? Ako môže vaše vystupovanie a oblečenie ovplyvniť vašu dôveryhodnosť?

7. Precitlivelý podnikateľ
Buďte pripravený na to, že váš plán bude podrobený detailnej analýze a často i kritike. Vaše reakcie budú pre investora dobrým signálom na to, ako jednáte pod stresom, často vám budú kladené testovacie otázky. Investori ocenia osoby schopné reagovať viac logicky ako emocionálne.

8. Nové peniaze platia za staré hriechy
Ide o odporučenie, aby nové peniaze neboli použité na splácanie starých dlhov či dokonca osobných záruk súčasných majiteľov voči bankám. Je dokonca pravdou, že nový investor je rád, ak firma, do ktorej investuje má bankové úvery, za ktoré osobne ručí podnikateľ. V žiadnom prípade však nenaznačujte, že by peniaze investora mohli byť použité na splácanie starých dlhov.

9. Prístup podnikateľa
Investora určite odradí plán, v ktorom si podnikateľ plánuje vyplácať nereálne odmeny – tie by vždy mali byť naviazané na ziskovosť spoločnosti.

10. Nerealistická hodnota podniku či obchodného podielu
Nepredávajte sa pod cenu, ale buďte realistický, pretože vždy existuje oveľa viac projektov, ktoré potrebujú financie ako je k dispozícii prostriedkov.

11. Hokejkové grafy
Začínajúce spoločnosti nemajú históriu a obávajú sa, že ak nebudú predpovedať rýchlu návratnosť kapitálu, môžu potenciálnych investorov odradiť. Preto sú ich predpovede prehnane optimistické a prejavujú sa v tzv. hokejkových grafoch, ktoré vykazujú strmý rast. Skúsený investor vníma takéto predpovede skôr ako varovanie.

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán ľudskou rečou

Začínajúci podnikatelia podnikateľský plán vnímajú ako dokument potrebný pre banku pri rokovaní o úvere, študenti ho vnímajú ako slohovú prácu a mnoho existujúcich podnikateľov ho považuje za zbytočnosť. Ako to je ale naozaj v praxi? Prečítajte si, na čo je podnikateľský plán dobrý a ako ho vypracovať tak, aby bol prínosom.

Aké chyby robíme najčastejšie pri tvorbe podnikateľských zámerov?

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom, aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.

Ako udržať svoj podnikateľský plán flexibilným

Ľudia zostavujú podnikateľské plány z najrozmanitejších dôvodov. Aby získali kapitál, zhodnotili rast firmy, nadviazali obchodné partnerstvá alebo aby si vedeli uriadiť rozvoj firmy.

Podnikateľský plán pre príspevok na podnikanie od ÚPSVaR

Ak nemáte zamestnanie alebo už oddávna túžite kráčať v podnikateľských topánkach, príspevok na podnikanie môže byť tou správnou príležitosťou postaviť sa na štartovaciu pozíciu. Na jeho získanie je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Na našom portáli nájdete viacero podnikateľských plánov, ktoré sa tiež dajú využiť k tomuto účelu, v tomto článku vám však ponúkneme špecifické rady a formulácie vhodné priamo k tomuto typu zámeru.