Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Aké zručnosti budú vyžadovať povolania budúcnosti?

Podľa nedávnej správy Svetového ekonomického fóra môže v najbližších rokoch celosvetovo zaniknúť až 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej strane má vzniknúť 133 miliónov nových. Spomedzi krajín OECD má zároveň Slovensko najvyšší podiel pracovných miest ohrozených automatizáciou. „Žijeme v dobe, kedy sa dramaticky mení obsah povolaní, kedy mnohé profesie zanikajú a iné vznikajú a ľudia budú musieť meniť svoje povolania niekoľkokrát v živote. Dôležitejšie ako odbor, ktorý ľudia vyštudovali bude to, ako rýchlo sa vedia prispôsobiť zmenám a naučiť nové veci, ako rýchlo si vedia osvojiť nové technológie a zručnosti,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Chceme zmeniť to, že dnes sa zapojenie firiem do školstva redukuje takmer výlučne na duálne vzdelávanie. Veľa sa hovorí o transformácii ekonomiky a Priemysle 4.0. Ak chceme štvrtú priemyselnú revolúciu zvládnuť, potrebujeme zmeniť aj náš vzdelávací systém. Firmám preto vytvárame nový priestor aj pri rozvoji mäkkých zručností, ktorých význam rastie. Postupne zavádzame systémové nástroje na dlhodobú spoluprácu firemného sektora a školstva,“ hovorí Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

„Súčasný vzdelávací systém nepripravuje mladých ľudí na budúcnosť, ktorá už prišla a firmy to pociťujú už dnes pri svojej každodennej činnosti. U detí a študentov potrebujeme rozvíjať najmä tie zručnosti, ktoré využijú bez ohľadu na to, aké povolania budú vykonávať a ako sa bude meniť ich náplň práce. Ide napríklad o emocionálnu inteligenciu, kreativitu, schopnosť rýchlo sa učiť, riešiť komplexné problémy, či rozvíjať analytické myslenie. S týmito zručnosťami nebudú mať problém uplatniť sa v roli podnikateľa alebo zamestnanca na trhu práce,“ dodáva Solík.

Význam podnikateľských zručností narastá, no veľká časť škôl ich nepokladá za dôležité

Aby sa absolventi škôl vedeli prispôsobiť novým podmienkam, je nevyhnutné u nich už od útleho veku podporovať podnikavosť, kreativitu, kritické myslenie, učiť ich komplexnému riešeniu problémov, či schopnosti vedieť sa učiť. Napriek tomu v prieskume Slovak Business Agency a Združenia podnikateľov Slovenska takmer polovica oslovených riaditeľov škôl deklarovala, že má o podnikateľské vzdelávanie a podporu podnikavosti minimálny záujem, pretože sa domnievajú, že tieto zručnosti nepatria medzi kľúčové kompetencie vyžadované od absolventov ich školy.

„Zo vzorky 160 riaditeľov škôl viac ako polovica deklarovala, že by mal obsah podnikateľského vzdelávania, resp. podpora podnikavosti na školách zahŕňať predovšetkým zostavenie a prezentáciu vlastného podnikateľského zámeru a ovládanie práv, povinností, kladov a rizík osoby fungujúcej ako podnikateľ,“ približuje zistenia Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA. Kým úzke chápanie rozvoja podnikateľských zručností sa vzťahuje na zakladanie nových firiem, širšie chápanie podnikavosti je o iniciatívnosti, schopnosti realizovať svoje nápady, či schopnosti prevziať zodpovednosť a riešiť problémy. „Rozdiel vo vnímaní podnikateľských zručností u firiem a škôl zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidelnej komunikácie podnikateľského sektora a škôl, aby riaditelia a učitelia rozumeli potrebám trhu práce a rozvíjali u študentov zručnosti, ktoré budú potrebné v 21. storočí,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Nové systémové nástroje na rozvoj podnikateľských zručností so zapojením firiem

Slovak Business Agency (SBA) a Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) sa na tento stav rozhodli spoločne zareagovať a vytvoriť nástroje na spoluprácu súkromného sektora a vzdelávacích inštitúcií na podporu rozvoja podnikateľských zručností najmä u detí a mládeže. „Naším cieľom je vytvorenie systematickej podpory rozvoja podnikateľských zručností a podnikavosti naprieč všetkými vzdelávacími stupňami,“ približuje Marián Letovanec. Podporné nástroje SBA vychádzajú z potrieb praxe - z dát od podnikateľov a názorov vzdelávacích inštitúcií. „Keď sme sa riaditeľov škôl pýtali, čo by im pomohlo k podpore podnikavosti na ich škole, najčastejšou odpoveďou bola širšia ponuka vzdelávacích materiálov a kurzov, ktoré by školu nestáli dodatočné finančné zdroje,“ dopĺňa Letovanec.

SBA začala pracovať na podporných nástrojov v dvoch oblastiach – na jednej strane je to tvorba materiálov a metodík, ktoré učiteľom základných a stredných škôl uľahčia rozvoj podnikateľských zručností na existujúcich predmetoch. Tie však netvoria akademici, ale skúsení ľudia z praxe. Druhým pilierom podpory podnikateľského vzdelávania je schéma, ktorá umožňuje získať financie na rozvoj podnikateľských zručností podnikateľským subjektom, ktoré majú chuť a ochotu odovzdať svoje praktické skúsenosti a podporiť zmenu vzdelávacieho systému zdola.

12 pilotných projektov štartuje v januári

Medzi projektami, ktoré boli podporené v rámci pilotnej výzvy sú také, ktoré sa zameriavajú na rozvoj podnikateľských zručností od útleho veku, ale aj také, ktoré majú zaujať dospievajúcich mladých ľudí. Okrem kvality projektu, skúseností žiadateľa bolo dôležité aj to, čo bude s projektom a jeho výsledkami po skočení grantu. Podporené boli najmä projekty, ktoré majú potenciál zanechať dlhodobejšie výsledky. Napríklad, ak súčasťou projektu nie je len skupina žiakov či študentov, ale spoločne s nimi aj ich učitelia. Alebo ak bol súčasťou výstupu digitálny produkt, napríklad video, ktoré bude aj po skočení grantu prístupné on-line.

Spomedzi 45 prihlásených projektov bolo vybraných 12 projektov, ktoré sa líšia cieľovou skupinou, ale aj obsahom. „Podporené projekty prispejú formou workshopov, inovatívnych kempov alebo videokurzov k budovaniu podnikavosti a zlepšeniu mäkkých zručností študentov. Nezabudli sme ani na učiteľov, ktorí sú nositeľmi zmeny vo vzdelávaní a vybrali sme aj projekty, ktoré im pomôžu zorientovať sa v témach, ako je kritické myslenie, sebapoznávanie, kreativita alebo facilitácia,“ uzatvára Letovanec.

Zdroj: Slovak Business Agency

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.

Night of Chances, na ktorom prisľúbil účasť aj primátor Matúš Vallo, ti prinesie horúce novinky zo sveta biznisu

Už čoskoro sa koná 9. ročník najväčšieho kariérno-vzdelávacieho podujatia Night of Chances pre všetkých, ktorým je blízka téma biznisu. Si to práve ty? V tom prípade je pre teba pripravený večer plný nielen životných šancí, ale aj zaujímavých workshopov, aktuálnych tém či inšpiratívnych rečníkov. Príď už 9.10. stráviť NOC na FIIT, STU v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky