Príspevok na hypotéku: štát bude ľuďom kompenzovať vyššie splátky

Niektorí dlžníci budú môcť žiadať o príspevok na splácanie úveru na bývanie. Koľko maximálne možno získať, aké sú podmienky a ako bude dávka vyplácaná?

Aktualizácia k 13.12.2023: Parlament odobril aj príspevok na splácanie úveru na bývanie. Ide o novú štátnu sociálnu dávku, prostredníctvom ktorej bude štát oprávnenej osobe finančne prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku refixácie úveru na bývanie. 

Aktualizácia k 8.12.2023: Národná rada SR schválila mimoriadny daňový bonus, ktorý má pomôcť hypotekárnym dlžníkom, ktorým v tomto roku stúpli splátky oproti roku 2022. Uplatniť si ho môžu v ročnom zúčtovaní za tento rok alebo v daňovom priznaní. O ďalšej avizovanej pomoci s nárastom splátok po refixácii hypoték sa ešte rokuje.

Štát pomôže ľuďom so splácaním úverov – koľko môžu žiadatelia získať?

Štát pomôže ľuďom pri splácaní úverov. Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií, 29.11.2023 schválila vláda SR. Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky poskytne štát a prispeje tak občanovi na zvýšenú splátku úveru na bývanie, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Pomoc je určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje bývanie. Do platnosti má vstúpiť od 1. januára 2024 a prvýkrát bude vyplatená vo februári pre januárových žiadateľov.

Ako uviedol minister práce Erik Tomáš, opatrenie sa týka tých ľudí, ktorí mali príjem do výšky 1,6-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. V konkrétnej sume ide o hranicu 2 086 eur. Štát preplatí 75 % z navýšenia splátky, maximálne však do sumy 150 eur. Za rok 2023 bude pomoc formou daňového bonusu na zaplatené úroky, od budúceho roka 2024 pôjde o pravidelný príspevok k mesačným splátkam úverov. „Príspevok budú vyplácať úrady práce, vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky. Stačí, ak občan podá na príslušnom úrade práce žiadosť a ten v spolupráci s Finančnou správou SR a bankami rozhodne, či spĺňa na túto bonifikáciu nárok. Zatiaľ je pomoc nastavená do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte a počas celého tohto obdobia by mala pokryť spolu približne 315-tisíc úverov,“ spresnil minister.

Kto môže získať príspevok na hypotéku?

Oprávnená osoba musí spĺňať zákonom stanovené podmienky. Ide o nasledovné:

  • oprávnenou osobou môže byť ktorýkoľvek z dlžníkov uvedených v zmluve o úvere na bývanie, nárok na príspevok však môže vzniknúť iba jednému z nich,
  • trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie ešte pred 1. januárom 2024 a na základe refixácie tohto úveru došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby,
  • maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka za rok 2022 je najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky) za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem (t. j. na rok 2024 je to za rok 2022),
  • príspevok sa poskytne len na jednu zmluvu o úvere a na jednu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území SR a slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby alebo oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami,
  • musí dodržiavať platobnú disciplínu, pravidelne uhrádzať mesačnú splátku.

Príklady pomoci pri splácaní úveru

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 eur. 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eur.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
NÁRAST SPLÁTKY VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU ÚVERU NA BÝVANIE
100 eur 75 eur (= 75 % z nárastu 100 eur)
150 eur 112,5 eur (= 75 % z nárastu 150 eur)
200 eur 150 eur (hranica, od ktorej je výška príspevku zastropovaná)
250 eur 150 eur
300 eur 150 eur

Príspevok na zvýšenú splátku úveru bude vyplácať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vždy mesiac pozadu, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok, a to na účet v banke. Rovnako bude kontrolovať mesačné splácanie úveru. Žiadosť zverejní úrad práce na svojej webovej stránke.

Dlžníci majú viac možností, ako vyššie úroky a splátky riešiť

Téma zvyšujúcich sa úrokov na hypotékach rezonovala aj v predvolebných kampaniach. A aj keď sa štátnemu príspevku mnohí potešia, treba podotknúť, že vývoj úrokových sadzieb a ich súčasná výška je taká, ako bola pred 10 rokmi. A vtedy politici žiadne katastrofické scenáre nemaľovali. Riešiť vyššie splátky sa dá, treba sa o hypotéku ale zaujímať včas –možnosťami je napríklad refinancovanie už dnes, intenzívnejšie šetrenie či predĺženie doby splácania. A v neposlednom rade sa netreba plašiť, trojnásobné zdvihnutie úroku ešte neznamená trojnásobnú splátku. Ako môžu vyššie úrokové sadzby ovplyvniť splátky po konci fixácie, ako sa na to pripraviť a ako získať nižší úrok, približujeme v článku Koniec fixácie hypotéky a vyššie úroky: na čo sa pripraviť?

Zdroj: Spracované na základe tlačovej správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky