Dopravné predpisy v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku či Chorvátsku

Vyhnite sa pokute za rýchlosť, chýbajúcu diaľničnú známku, vypnuté svietenie auta či nedodržanie pravidiel pri preprave detí. Čo treba vedieť pri ceste do zahraničia autom?

Pri pracovnej ceste či vycestovaní na dovolenku vlastným alebo firemným autom do zahraničia je dôležité ovládať dopravné predpisy a pravidlá cestnej premávky v každej krajine, cez ktorú sa prechádza. V opačnom prípade vodičovi hrozí nehoda alebo „mastná“ pokuta. Prinášame preto prehľad základných pravidiel v okolitých krajinách a Chorvátsku, kde sa mnohí každoročne rozhodnú dovolenkovať:

  • aké sú maximálne povolené rýchlosti,
  • kde (ne)treba diaľničnú známku,
  • čo platí ohľadom autosedačiek,
  • za čo ešte hrozia pokuty a aké sú pravidlá pri ich uhrádzaní.

Maximálne povolené rýchlosti v zahraničí

Na Slovensku je spravidla maximálna povolená rýchlosť rozdeľovaná podľa toho, kadiaľ auto prechádza. V obci a mestách býva povolená najviac 50-ka, ak ide po diaľnici či rýchlostnej ceste v obci je povolená najviac 90-ka a rovnako tak na cestách mimo obce. Na diaľnici je to najviac 130 km/h. Taktiež je podmienkou celodenné svietenie.

V susednom Česku sú pravidlá mierne odlišné. V zastavanej časti je povolená rýchlosť 50 km/h, no na diaľnici v obci je to 80 km/h. Maximálna povolená rýchlosť mimo zastavanej časti obce je rovnako ako u nás 90 km/h a na diaľnici najviac 130 km/h (ak nie je uvedené inak).

Rakúsku sa maximálna povolená rýchlosť delí podľa toho, či sa prechádza cez obec (max. 50 km/h), mimo obce (100 km/h) alebo cez diaľnicu (max. 130 km/h). Pri prekročení rýchlosti vodič riskuje pokutu, ktorá závisí od toho, o koľko povolenú rýchlosť prekročil. Na stránke Veľvyslanectva SR vo Viedni sa uvádzajú nasledovné sadzby:

* Polícia nepátra po skutočnom páchateľovi, ale pokutu doručí majiteľovi vozidla.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Kde Prekročenie Výška pokuty
V obci do 40 km/h 21 – 70 eur na mieste
29 – 160 eur cez Anonymverfügung*
o viac ako 40 km/h 150 eur až 2 180 eur + možnosť zadržania vodičského preukazu
o 60 – 90 km/h zadržanie vodičského preukazu na 6 týždňov až 3 mesiace
o viac ako 90 km/h zadržanie vodičského preukazu na minimálne 6 mesiacov
Na diaľnici alebo rýchlostnej ceste o 10 – 30 km/h 20 – 50 eur na mieste
30 – 60 eur cez Anonymverfügung
o viac ako 30 km/h od 70 eur na mieste
70 – 2 180 eur v správnom konaní
o viac ako 50 - 100 km/h 150 – 2 180 eur + odobratie vodičského preukazu na obdobie najviac 6 mesiacov
o viac ako 100 km/h odobratie vodičského preukazu na minimálne 6 mesiacov
Mimo obce do 40 km/h nad predpísanú rýchlosť 70 eur na mieste
140 – 160 eur cez Anonymverfügung
do 2 180 eur v správnom konaní
o viac ako 50 km/h 150 – 2 180 eur + zadržanie vodičského preukazu na 2 týždne
o viac ako 70 km/h zadržanie vodičského preukazu na 6 týždňov
o viac ako 90 km/h zadržanie vodičského preukazu na 3 mesiace
o viac ako 100 km/h zadržanie vodičského preukazu najmenej na 6 mesiacov

Ako upozorňuje veľvyslanectvo, v rámci správneho konania má dotknutá osoba možnosť podať voči postupu polície opravný prostriedok (preukázať svoju nevinu). No v prípade neúspechu treba počítať s nárastom pokuty.

Základnými dopravnými predpismi v Poľsku je maximálna povolená rýchlosť v obci 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak), mimo obce 90 km/h a pre vozidlá nad 3,5 t 70 km/h a na diaľniciach je to až 140 km/h. Od 1.1.2022 je v Poľsku platný nový, prísnejší, sadzobník pokút. Za prekročenie stanovenej povolenej rýchlosti sú v Poľsku stanovené pokuty od 50 do 5 000 PLN (cca 11 až 1 160 eur), v závislosti od výšky prekročenia rýchlosti – pokuta sa stupňuje za približne každých prekročených 10 km/h naviac.

Podobne ako na Slovensku, aj v Poľsku platí celoročné povinné svietenie vozidiel. V povinnej výbave osobného automobilu musí byť trojuholník a hasiaci prístroj, lekárnička je odporúčaná.

V Maďarsku platia povolené rýchlosti podobne ako u nás – v obci 50-ka, mimo obce 90-ka, rýchlostné cesty 110 km/h, diaľnice 130 km/h. Treba mať na pamäti, že v tejto krajine funguje centrálna evidencia pokút a polícia môže cudzincom odstaviť a zadržať vozidlo, ak zistí, že majú nezaplatenú pokutu z prechádzajúceho obdobia. Pokutu možno zaplatiť šekom, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Pokiaľ má vodič dôkazy, že je pokuta neoprávnená, môže písomne podať námietky alebo odvolanie. Ak sa rozhodne v jeho prospech, pokuta mu bude vrátená. Slovenské veľvyslanectvo síce nemôže zasahovať do postupu vyšetrovania či procesu konania a nemôže ovplyvniť uloženie a úhradu pokuty, no môže vodičovi poskytnúť zoznam advokátov, ktorí hovoria po slovensky a pracujú v Maďarsku, aby mohol svoje práva obhájiť súdnou cestou.

Pri dovolenkovaní alebo prechádzaní do dovolenkovej destinácie cez Slovinsko, platia rovnaké maximálne rýchlosti ako v Maďarsku (50-ka v obci, 90-ka mimo obce, 110-ka na rýchlostných cestách a 130-ka na diaľniciach). Na pamäti treba mať, že pokuty za prekročenie rýchlosti sú vyššie ako u nás a pri nezaplatení zvyknú policajti vziať ako zábezpeku vodičský preukaz či doklad totožnosti. V Slovinsku taktiež platí celoročné povinné svietenie.

V Chorvátsku sa rozdeľuje maximálna povolená rýchlosť nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
V obci 50 km/h
Mimo obce 90 km/h
Cesty výlučne pre motorové vozidlá 110 km/h (100 km/h s označením)
Diaľnice 130 km/h
Motorové vozidlá ťahajúce obytný príves (vrátane vodných skútrov a menších lodí) 80 km/h
Autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h

Pokuty za prekročenie rýchlosti sú ukladané v nasledovných výškach:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kde Prekročenie Pokuta
V obci do 10 km/h 40 eur
od 10 do 20 km/h 65 eur
od 20 do 30 km/h 135 eur
od 30 do 50 km/h 400 – 1 000 eur
nad 50 km/h 1 400 – 2 600 eur alebo odňatie slobody na 60 dní
Mimo obce do 10 km/h 40 eur
od 10 do 30 km/h 135 eur
od 30 do 50 km/h 1 400 eur
nad 50 km/h 666 – 2 000 eur

Pozor si treba dať tiež na to, že za používanie mobilného telefónu počas jazdy hrozí pokuta približne 135 eur. Za nedanie prednosti v jazde môže zasa ísť o pokutu od 400 do 1 000 eur a zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace.

Podobne ako v Slovinsku, ak vodič odmietne zaplatiť pokutu, môže mu byť zadržaný cestovný doklad. Ako upozorňuje Veľvyslanectvo SR v Záhrebe na svojej webovej stránke, pokuty od 1.7.2022 nemožno platiť v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale len bezhotovostne (bankomatovou, kreditnou či debetnou kartou).

Článok pokračuje pod reklamou

Pozor na alkohol, nulová tolerancia neplatí len na Slovensku

Ak si na dovolenke, výlete alebo pracovnej ceste v zahraničí doprajete pohár piva, vína či nejaký drink, za volant sa neoplatí sadať. Platí to tak na Slovensku, ako aj v Česku a Maďarsku.

Mierna tolerancia je akceptovaná v Rakúsku, kde zákon povoľuje hladinu alkoholu v krvi do 0,5 promile. Avšak, v prípade dopravnej nehody, aj nezavinenej, je požitie alkoholu aj do 0,5 priťažujúcou okolnosťou. Následne vodič po požití alkoholu riskuje pokutu od 300 do 5 900 eur a v niektorých prípadoch aj odňatie vodičského oprávnenia (vodiči s trvalým pobytom v Rakúsku navyše mávajú povinnosť zúčastniť sa doškolenia v stanovenom trvaní).

Aj v Slovinsku je tolerovaná hladina alkoholu v krvi maximálne 0,5 ‰ v prípade, že vodič nejaví zmeny správania ktoré by mohli mať vplyv na riadenie vozidla. Výnimkou sú však profesionálni vodiči, vodiči nákladnej dopravy, vodiči autobusov, vodiči prepravujúci skupinu deti a podobne, ktorí majú nulovú toleranciu alkoholu v krvi.

V Poľsku je povolená koncentrácia alkoholu v krvi max. 0,2 promile. Avšak, vodičovi, ktorý bude pri jazde mať 1,5 promile v krvi alebo 0,75 mg/gm3 v dychu hrozí okrem troch rokov odňatia slobody aj trest v podobe súdneho príkazu na zabavenie vozidla. Zabavenie vozidla platí aj v prípade nehody, ktorú spôsobí vodič s minimálne 1 promile alebo 0,50 mg/dm3 v dychu. Rovnako to platí v prípade úteku z miesta nehody (aj v prípade, že bol triezvy).

V Chorvátsku hrozí odňatie slobody na tri roky vodičom a účastníkom cestnej premávky, ktorí arogantne porušujú predpisy o cestnej premávke tým, že jazdia pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdia v zakázanom smere, predbiehajú na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, jazdia rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozujú život alebo zdravie osôb. Pokutou od 400 do 660 eur sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi nad 0,50 g/kg a pokutou do 2 000 eur sa trestá vodič s obsahom alkoholu v krvi od 1,00 g/kg do 1,50 g/kg, so zadržaním vodičského oprávnenia na 6 mesiacov. Mladí vodiči (od 15 do 24 rokov) majú úplný zákaz požívania alkoholu, omamných látok a liekov pred a počas jazdy.

Pravidlá pre autosedačky – ako prepravovať deti v aute?

Ak sa autom prepravujú aj deti, je už akýmsi štandardom detská autosedačka alebo aspoň podsedák. V každej krajine však môžu platiť mierne odlišné pravidlá. Napríklad v Česku sa môže dieťa bez autosedačky alebo podsedáka, pripútané len bezpečnostnými pásmi, prepravovať, ak má aspoň 150 cm alebo 36 kg a dieťa môže sedieť v autosedačke aj na sedadle spolujazdca, iba ak ide o „vajíčko“, musí byť otočené proti smeru jazdy a musí byť vypnutý airbag. Naproti tomu v Poľsku musia autosedačku používať deti nižšie ako 150 cm až do dosiahnutia dospelosti, no pri sedení v zadnom rade sedadiel je možné prepravovať bez autosedačky a podsedáka aj dieťa s výškou 135 – 150 cm (len v prípade, že vzhľadom na hmotnosť a výšku nie je možné poskytnúť potrebné zariadenie).

Prečítajte si tiež

V Rakúsku zasa stačí pripútanie klasickým bezpečnostným pásom, ak má dieťa do 14 rokov aspoň 135 cm. A zatiaľ čo v tejto krajine platí, že aby sa mohlo prepravovať dieťa v tzv. „vajíčku“ na sedadle spolujazdca, stačí, ak je otočené v smere proti jazde a airbag je na tomto mieste vypnutý alebo sa sám vypne, v Chorvátsku už musí byť deaktivovaný na mieste spolujazdca úplne (nestačí, aby sa automaticky vypol).

Podrobnosti, aké pravidlá bezpečnosti prepravy detí v aute platia v iných krajinách či aké doklady musí so sebou dieťa mať, ak hranice neprekračuje s rodičmi, približujeme v článku Cestovanie s deťmi do zahraničia: čo treba vedieť?

Diaľničné známky a mýto

Pri prechode cez okolité krajiny netreba zabudnúť na spoplatnené úseky ciest. V Česku sa diaľničné známky líšia podľa platnosti – zakúpiť si možno jednodňovú, desaťdňovú, tridsaťdňovú a ročnú. Ich cena sa rozlišuje podľa toho, či ide o auto na štandardné palivo, zvýhodnené sú autá na biometán, zemný plyn okrem LPG či plug-in hybridy. Elektromobily platiť nemusia vôbec, no je potrebné vopred podať žiadosť „Oznámení osvobození“.

V Rakúsku treba okrem diaľničnej známky rátať aj so spoplatnením niektorých horských prechodov a tunelov. V Poľsku sa od 1.12.2021 za mýto neplatí, štátne úseky diaľnic A2 a A4 sú pokryté len elektronickým systémom e-TOLL. Na týchto úsekoch sa spoplatňujú len motorové vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 tony (pre tieto vozidlá je spoplatnená aj väčšina rýchlostných ciest) a autobusy.

V Maďarsku sa diaľničné známky rozlišujú podľa toho, či ide o motocykel, najviac sedem miestne vozidlá, vozidlá do 3,5 tony pre viac ako sedem ľudí a pre kamióny, autobusy a vozidlá nad 3,5 tony pre viac ako 7 ľudí. V Slovinsku je zas diaľničná známka osobitne určená pre motocykle, vozidlá do 3,5 t s výškou do 1,3 m nad prednou nápravou a vozidlá do 3,5 t s výškou viac ako 1,3 m nad prednou nápravou (napr. dodávky).

V Chorvátsku sú spoplatnené isté diaľničné úseky a cena mýta sa líši podľa toho, o ktorý úsek ide (iná cena pre diaľnicu A1: Záhreb – Zadar, iná pre A1, A6: Záhreb - Rjeka). 

Zväčša si diaľničnú známku možno zakúpiť vopred elektronicky, no obozretnosť treba zvýšiť pri tom, z akej stránky sa známka kupuje - priekupníci si môžu účtovať rôzne poplatky a v niektorých prípadoch tak môže známka stáť zbytočne viac. Pozor aj na súkromných predajcov bez platobného terminálu, u ktorých si treba zmeniť peniaze za lokálnu menu v nevýhodnom kurze (v prípade krajín mimo eurozóny). Kúpiť diaľničnú známku často možno aj priamo na hraničných priechodoch a čerpacích staniciach. Ďalšie podrobnosti približujeme v článku Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Reklamácia dovolenky v roku 2024

Aké povinnosti má cestovná kancelária, ak zájazd nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve, čo si všímať pred jej uzatvorením a ako nenaletieť podvodníkom?

Cestovanie s deťmi do zahraničia: čo treba vedieť?

Kedy (ne)musia deti sedieť v autosedačke a na podsedáku, ako je to s prepravou na sedadle spolujazdca a na aké doklady nezabudnúť pri ceste do zahraničia? Prehľad pravidiel v susedných krajinách a Chorvátsku.

Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Štáty EÚ, ktoré nemajú euro: meny, kurzy a na čo myslieť pri zmene/výbere hotovosti

Ktoré krajiny nepatria do eurozóny a na čo sa pripraviť pred ich návštevou? Zoznam a praktické informácie, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom na dovolenke alebo pracovnej ceste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky