Cestovanie s deťmi do zahraničia: čo treba vedieť?

Kedy (ne)musia deti sedieť v autosedačke a na podsedáku, ako je to s prepravou na sedadle spolujazdca a na aké doklady nezabudnúť pri ceste do zahraničia? Prehľad pravidiel v susedných krajinách a Chorvátsku.

Pri ceste na zahraničnú dovolenku autom je potrebné myslieť nielen na povinné zmluvné poistenie, havarijnú poistku či skontrolovať technický stav auta, natankovať/nabiť ho alebo kúpiť diaľničné známky. Ak sú pasažiermi aj deti, treba ovládať pravidlá ohľadom ich prepravovania osobným autom. Pravidlá však nie sú v každej krajine jednotné. Čo platí na Slovensku a ako je to v okolitých krajinách či obľúbenej dovolenkovej destinácii, kam chodí množstvo Slovákov autom?

Preprava detí pri cestovaní na Slovensku – čo treba vedieť o autosedačkách?

Na Slovensku je v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením, povinná toto zariadenie použiť. Výnimkou sú osoby, ktoré tak nemôžu urobiť zo zdravotných dôvodov, no musia sa preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla. Ako pre Podnikajte.sk uviedol Juraj Tlacháč, riaditeľ Prezídia policajného zboru SR, za porušenie tohto ustanovenia možno uložiť v blokovom a rozkaznom konaní pokutu do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur.

Konkrétne problematiku používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení upravuje vlády SR č. 554/2006 Z. z. Z neho vyplýva, že dieťa nižšie ako 150 cm a ktoré váži menej ako 36 kg pri preprave vo vozidle vybavenom bezpečnostným systémom musí byť v autosedačke alebo na podsedáku, podľa toho, čo je vhodné vzhľadom na jeho váhu a súlad s pokynmi výrobcu. „Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať deti do veku troch rokov a na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm,“ uvádza sa v nariadení.

Zároveň platí, že autosedačka nesmie byť otočená proti smeru jazdy v prípade, že na sedadle nebol vypnutý alebo automaticky deaktivovaný airbag. Riaditeľ PPZ SR upozorňuje, že neznalosť zákona neospravedlňuje. To znamená, že každý má pravidlá našej cestnej premávky a právne predpisy v jej súvislosti ovládať a berie sa ako všeobecne platné, že každý si je vedomý svojich práv a povinností. Pri uložení pokuty preto nepomôže vyhovoriť sa na neznalosť zákona.

Cestovanie s deťmi na dovolenku do Českej republiky

Ak sa chystáte na výlet či dovolenkovať do susedného Česka, dieťa v osobnom aute možno prepravovať bez autosedačky iba v prípade, že má najmenej 150 cm alebo 36 kg (stačí splniť jednu z podmienok). Ďalšie obmedzenia, napríklad vekom, dané nie sú. Ako sa uvádza na stránke Veľvyslanectva SR v Prahe, dieťa by malo byť umiestnené v autosedačke, ktorá zodpovedá jeho hmotnosti a telesným rozmerom.

V prípade prepravovania dieťaťa na sedadle spolujazdca, je toto možné, no dieťa musí byť v autosedačke. Pokiaľ ide o bábätko prepravované v tzv. „vajíčku“ proti smeru jazdy, musí byť na mieste spolujazdca vypnutý airbag.

Cestovanie s deťmi autom v Poľsku

U nášho severného suseda sa novelou zákona o cestnej premávke zrušila veková hranica dieťaťa (12 rokov), kedy rodičia alebo poručníci mali povinnosť prepravovať dieťa v aute v autosedačke alebo inom nosnom zariadení. „Platí, že v zmysle platných predpisov musia deti nižšie ako 150 cm používať autosedačku až do dosiahnutia dospelosti (až na malé výnimky),“ uvádza pre Podnikajte.sk Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR vo Varšave. Pri preprave na zadnom sedadle je povolené pripútanie bezpečnostnými pásmi bez použitia autosedačky či podsedáka len v prípade detí s výškou 135 až 150 cm, no len vtedy, ak vzhľadom na hmotnosť a výšku dieťaťa nie je možné poskytnúť mu potrebné podporné zariadenie.

V Poľsku musia sedieť v autosedačke deti nižšie ako 150 cm až do dosiahnutia dospelosti

Ako uvádza konzulát, najlepšie a najbezpečnejšie je prepravovať najmenšie deti chrbtom k smeru jazdy a na zadnom sedadle. Ale je povolená aj preprava detí na prednom sedadle.

„Preprava dieťaťa v aute bez autosedačky alebo v rozpore s predpismi môže mať za následok pokutu 300 PLN (cca 70 eur),“ uvádza konzulát a dodáva, že sankčný poplatok je rovnaký bez ohľadu na spáchaný priestupok.

Cestovanie s deťmi autom v Rakúsku

V Rakúsku donedávna platilo, podobne ako v iných krajinách, že štandardný trojbodový pás postačuje deťom až od výšky 150 cm. To sa však v marci 2019 zmenilo – odvtedy je pre pripútanie klasickým bezpečnostným pásom postačujúcich 135 cm. Napriek tomu sa naďalej odporúča používať podsedák. Deti do 14 rokov, ktoré sú nižšie ako 135 cm potrebujú zadržiavacie zariadenie primerané ich hmotnosti a veľkosti. Takže napríklad 13-ročné dieťa, ktoré je vysoké 130 cm, musí byť zaistené v detskej sedačke, no dieťa vo veku 13 rokov, ktoré je vysoké 140 cm, musí byť pripútané aspoň bezpečnostným pásom.

Ak by dieťa malo sedieť v zadnom rade v strede, kde býva „brušný pás“, môže ním byť pripútané len v prípade, že je ťažšie ako 18 kg a že nie je iná možnosť usadenia. Taktiež môžu byť na tomto mieste brušným pásom pripútané deti od troch rokov, no len v prípade, že už sa do zadného radu nezmestí ďalšia autosedačka/podsedák z dôvodu umiestnenia ďalších dvoch na bočných sedadlách (napr. pre mladšie deti).

V prípade sedenia na prednom sedadle spolujazdca v Rakúsku platí, že ak je aktívny airbag, smie sa použiť iba detská sedačka v smere jazdy. V opačnom prípade musí byť airbag vypnutý alebo sa sám vypnúť. Ako však upozorňuje rakúsky automobilový klub ÖAMTC na svojej stránke, predný airbag môže byť nebezpečný aj pre staršie deti. Najbezpečnejšie miesto pre deti je preto na zadnom sedadle.

Za porušenie pravidiel prepravy detí v Rakúsku hrozí pokuta do 10 000 eur

Za porušenie predpisov o bezpečnosti detí sa okrem administratívnej pokuty (do 10 000 eur) vykoná aj tzv. rezervácia v evidencii vodičských preukazov. Pri druhej rezervácii do dvoch rokov budú vodiči objednaní na kurz, ktorý ich upozorní na dôležitosť správnej rodičovskej kontroly. Ďalšie porušenia môžu mať za následok odobratie vodičského preukazu. Týka sa to všetkých vodičov v Rakúsku, bez ohľadu na bydlisko.

Článok pokračuje pod reklamou

Cestovanie s deťmi autom v Chorvátsku

Chorvátsko mnohí Slováci radi navštevujú nielen pre jeho more či prostredie, ale tiež pre jeho blízkosť a možnosť vycestovať autom. Cesta môže trvať menej ako bežný pracovný deň. Uľahčuje to aj cestovanie a spoznávanie krajiny, navštevovanie rôznych pláží a podobne. Avšak, práve preto je potrebné vedieť, aké pravidlá v krajine platia ohľadom prepravovania detí. Ako pre Podnikajte.sk uviedlo Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe, každé dieťa sa počíta ako jedna osoba, aby sa v aute mohlo prepravovať toľko detí a cestujúcich, koľko má vozidlo zaregistrovaných miest na sedenie. Podľa veku a výšky musí byť správne pripútané. „Chorvátske právne predpisy stanovujú minimálne požiadavky na bezpečnosť dieťaťa, rodič a vodič sú zodpovední za to, aby bolo dieťa vo vozidle správne pripútané (nesú priamu zodpovednosť za deti),“ vysvetľuje konzulát.

Deti do 15 mesiacov života musia byť otočené v opačnom smere jazdy, nakoľko to znižuje riziko otrasu mozgu. Deti mladšie ako tri roky sa nesmú prepravovať vo vozidlách bez bezpečnostných pásov a v zmysle zákona o bezpečnosti cestnej premávky (NN 92/2014) musia byť všetky deti do 150 cm pripútané vo vhodnom zadržiavacom systéme – autosedačke alebo pomocou špeciálnej detskej základne v novších typoch áut. Avšak deti vo výške 135 cm – 150 cm môžu výnimočne jazdiť iba so zapnutým pásom vozidla, no len v nevyhnutných prípadoch a ak sedia na zadnom sedadle.

Na prednom sedadle možno v autosedačke prevážať dieťa v autosedačke (vajíčku) otočené proti smeru jazdy, no len v prípade, že je vypnutý airbag. Musí byť deaktivovanýnestačí, aby sa automaticky vypol. Konzulát však dodáva, že umiestnenie dieťaťa na prednom sedadle je najnebezpečnejšie a malo by sa používať iba ako nevyhnutná a zriedkavá výnimka, keď neexistuje iná možnosť umiestnenia sedačky alebo správneho sedenia na zadnom sedadle (napríklad pre veľký počet detí v aute). V takom prípade by malo sedieť vpredu najstaršie dieťa, no s vypnutým airbagom a so sedadlom posunutým čo najviac dozadu.

Taktiež chorvátska legislatíva stanovuje, že dieťa mladšie ako 12 rokov nesmie byť prepravované na mopede alebo motocykli.

Zo zákona je za porušenie spomínaných pravidiel predpísaná pokuta vo výške 80 eur a viac (v závislosti od situácie, kedy došlo k dopravnému priestupku, ale aj či bola pokuta uhradená na mieste, do 5 – 8 dní alebo v správnom konaní). V prípade havárie s následkami z dôvodu nesprávneho pripútania či umiestnenia detí hrozí vyššia pokuta.

Doklady potrebné pri cestovaní do zahraničia s deťmi

Všetky deti, aj bábätká a batoľatá, potrebujú pri vycestovaní do zahraničia preukaz totožnosti. Môže ním byť platný cestovný pas, ktorý sa pre deti vydáva s kratšou platnosťou ako pas pre osoby staršie než 16 rokov. O spôsobe jeho vybavenia, prehľad platnosti aj cien približujeme v článku Vybavenie cestovného pasu v kocke.

Taktiež pri ceste do zahraničia – do krajín EÚ, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltáru – môžu, rovnako ako osoby staršie ako 15 rokov, použiť občiansky preukaz s podobizňou tváre. V prípade občianskeho preukazu bez fotografie však do inej krajiny možné vycestovať nie je – tento doklad slúži len na prístup k elektronickým zdravotným záznamom.

V prípade, že dieťa necestuje do zahraničia s oboma rodičmi, zvyčajne sa vyžaduje alebo odporúča mať so sebou ešte doklad navyše. Napríklad v Českej republike, Slovinsku a Maďarsku sa odporúča mať so sebou notársky overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom. V Slovinsku tiež platí, že cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má platný cestovný doklad a do krajiny cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov či opatrovníka, môže hranicu prekročiť a zdržiavať sa na území Slovinska vtedy, keď má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu či opatrovníka. „Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžka pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča,“ uvádza sa na stránke Veľvyslanectva SR v Slovinsku. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť overený notárom alebo oprávneným úradom.

V Poľsku je potrebné splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou aspoň v anglickom jazyku, no nemusí byť notársky overené.  

V Rakúsku musí mať maloleté dieťa okrem platného cestovného dokladu aj sprievodný list o tom, že hranicu prekračuje s vedomím rodiča alebo osoby, ktorej je zverené do starostlivosti (v angličtine alebo v nemčine). Obsahom tohto listu je súhlas zodpovednej osoby na cestu, pričom je potrebné uviesť dátumy narodenia dieťaťa a rodičov, adresu a telefonický kontakt na danú osobu, aby mohli byť rodičia v prípade potreby informovaní. Taktiež je potrebné uviesť adresu, na ktorej sa bude maloletá osoba v Rakúsku zdržiavať (meno, adresa, tel. č. ubytovateľa). Toto potvrdenie nie je potrebné overiť notárom.

V Chorvátsku sa odporúča pri cestovaní s maloletými deťmi bez sprievodu rodičov písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii. Ak má dieťa iné priezvisko ako matka alebo otec, je vhodné mať pri sebe kópiu rodného listu, na základe ktorej možno jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom. Úrady ani hraničné kontroly tieto doklady vyžadovať nebudú, no je vhodné ich mať pre prípad hospitalizácie, dopravnej nehody, úrazu, zablúdení dieťaťa či straty dokladov.

Vzory splnomocnení či ďalšie podrobnosti aj v prípade iných krajín možno nájsť na stránkach veľvyslanectva SR v konkrétnej krajine.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Reklamácia dovolenky v roku 2024

Aké povinnosti má cestovná kancelária, ak zájazd nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve, čo si všímať pred jej uzatvorením a ako nenaletieť podvodníkom?

Dopravné predpisy v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku či Chorvátsku

Vyhnite sa pokute za rýchlosť, chýbajúcu diaľničnú známku, vypnuté svietenie auta či nedodržanie pravidiel pri preprave detí. Čo treba vedieť pri ceste do zahraničia autom?

Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Štáty EÚ, ktoré nemajú euro: meny, kurzy a na čo myslieť pri zmene/výbere hotovosti

Ktoré krajiny nepatria do eurozóny a na čo sa pripraviť pred ich návštevou? Zoznam a praktické informácie, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom na dovolenke alebo pracovnej ceste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky