Zľavy a ich využitie v podnikaní

V posledných rokoch aj na Slovensku zaznamenávame nárast používania zľavových kupónov. Existuje množstvo internetových portálov, ktoré ponúkajú zľavy na rôzny tovar alebo služby, ale zľavu ako nástroj konkurenčného boja často využívajú aj maloobchodné prevádzky v rámci svojich vernostných systémov.

Mnoho malých podnikov, či už ide o nechtové štúdiá, wellness centrá, kaderníctva či reštaurácie patrí k partnerom internetových portálov ponúkajúcich zľavové kupóny. Častým motívom využívania zľavových portálov je najmä propagácia prevádzok. Mnohí z inzerentov sú začínajúci podnikatelia, ktorí chcú pomocou kupónov na zľavových portáloch v prvom rade upozorniť na svoj novozaložený podnik.

Nádej na rýchle získanie nových zákazníkov presvedčí mnoho začínajúcich podnikateľov. Napriek týmto očakávaniam by nikto nemal zabudnúť na správnu kalkuláciu. Personál musí byť informovaný, každý vyplatený kupón musí byť zaznamenaný. Trvá priemerne šesť mesiacov, kým prídu všetky zarobené peniaze do kasy.

Na Slovensku ešte chýbajú podrobnejšie prieskumy k nárastu používania zľavových kupónov. Neexistujú presné štatistiky, či väčšina zákazníkov využíva zľavové kupóny od ponuky k ponuke alebo či dokážu podnikatelia týmto spôsobom získať stálych zákazníkov. Odborníci v tejto oblasti nepochybujú o úspechu zliav. Podľa ich skúseností je tento marketingový ťah veľmi sľubný a je vysoký predpoklad, že bude úspešný a spokojní zákazníci sa stanú aj stálymi.

Obmedzenie počtu zľavových kupónov chráni pred chybnou kalkuláciou

Obmedzenie ponúkaného množstva zľavových kupónov je veľmi dôležité, aby podnikatelia neodradili stálych zákazníkov, vedeli si poradiť pri nedostatku termínov, času a kapacít a aby neprerobili kvôli nesprávnej kalkulácii.

Zľavové kupóny umožňujú obchodníkom a poskytovateľom služieb zdanlivo lacný a rýchly marketing. Ale profituje len ten, kto správne počíta.

PRÍLEŽITOSTI pri využití zľavových kupónov:

 • Zvýšenie  povedomia o prevádzke
 • Oslovenie a získanie nových zákazníkov
 • Vytváranie dopytu a zvýšenie obratu
 • Zvýšenie podielu na trhu
 • Dodatočné príjmy prostredníctvom doplnkových služieb
 • Garantovaný prílev zákazníkov po reklamnej akcii
Článok pokračuje pod reklamou

RIZIKÁ pri využití zľavových kupónov:

 • Produkty a služby sú často predávané hlboko pod ich hodnotou
 • Menšie zisky z dôvodu platby zľavovým kupónom, keďže zákazník nezaplatí za tovar plnú sumu
 • Veľké množstvo kupónov môže viesť k problémom s kapacitou prevádzky a spôsobiť ďalšie náklady
 • Krátka splatnosť kupónu môže viesť k tomu, že zákazníci s kupónmi blokujú prevádzkareň
 • Personálne preťaženie, prípadne aj vyššie náklady na zamestnanca

Žiadna zľava bez protihodnoty

Pri zľavách je dôležité nielen to, aby ste zákazníkom ponúkli tovar alebo službu za zvýhodnenú cenu, ale tiež to, aby ste za zľavu získali nejakú formu protihodnoty pre vaše podnikanie. Tu je niekoľko námetov:

 1. Zľava za skorú objednávku: dáva Vám istotu, že zákazník u Vás nakúpi, uľahčuje predvídateľnosť Vášho cash-flow a často znižuje podnikateľské riziko. Možno ju využiť napr. pri konferenčných poplatkoch, ak sa na konferenciu prihlási Váš zákazník v dostatočnom predstihu. Ďalším sektorom, v ktorom možno pozorovať tento typ zľavy sú letenky v nízkonákladových aerolíniách.
 2. Skonto: pri rýchlej platbe môže predávajúci znížiť kupujúcemu cenu o určitú sumu, resp. o určitý podiel (často 2 alebo 3 percentá). Výhoda pre podnikateľa je rýchla likvidita a nižšie náklady súvisiace s financovaním podniku, napr. cez bankový úver. Zároveň sa znižuje riziko, že platba nebude inkasovaná a bude potrebné ju vymáhať.
 3. Akvizičná a uvádzacia zľava: s cielenou zľavou by ste mali získať nových zákazníkov. Ide o typickú formu zľavy využívanú pri zľavových portáloch.
 4. Zľavy pri platbe v hotovosti: niektorí podnikatelia majú vyššie náklady, ak platíte kartou, keďže musia banke za tento typ služby uhrádzať poplatky. Môže to byť jeden z dôvodov prečo preferujú hotovosť. Zároveň môže mať tento typ zľavy aj ďalšie výhody uvedené pri zľave formou skonta.
 5. Zľavy na produkty z dôvodu vyprázdnenia skladov: využívajú sa preto, aby bolo miesto na nové produkty a znížil sa objem financií viazaných v zásobách. Často ich možno pozorovať najmä pri sezónnom tovare.
 6. Zľava pri osobnom prevzatí tovaru: predávajúci pri tomto type zľavy šetrí náklady na balenie a prepravu.
 7. Zľava v naturáliách: namiesto toho, aby podnikateľ poskytol zákazníkovi finančnú zľavu z ceny, dostane zákazník vzorky tovaru, príp. doplnky k zakúpenému tovaru zadarmo.
 8. Špeciálna zľava: používa sa pri určitých príležitostiach. Napríklad, keď podnikateľ poskytuje jubilejné akcie: „Už päť rokov ste naším zákazníkom, a preto si dnes znova objednajte za cenu spred piatich rokov.“
 9. Zľava za vernosť: keď si zákazník opakovane objedná tovar u toho istého predávajúceho
 10. Zľava za nakúpený objem tovaru: cena sa znižuje od určitej hodnoty tovaru, ktorú u podnikateľa zákazník nakúpil. Často súvisí s využívaním vernostných systémov v prevádzkach.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Koľko reťazce zarobili na inflácii? Čísla neodzrkadľujú tvrdenia politikov

Ako obchodné reťazce pretavili infláciu do svojich tržieb či marží? Ktoré spoločnosti zarobili najviac a čo je príčinou rozdielu v ziskových maržiach reťazcov na českom a slovenskom trhu?

Rast cien potravín: odborník o príčinách, riešeniach a ich dopadoch

Čo ovplyvnilo ceny potravín a prečo na pultoch nemáme viac domácich výrobkov? Pomôže zastropovanie marží či štátny supermarket? Prezradil predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Kalkulačný vzorec

Ako kalkulovať cenu pri cenovej stratégii vychádzajúcej z nákladov? Aké položky obsahuje kalkulačný vzorec a ako sa počíta cena produktu vychádzajúca zo všeobecného kalkulačného vzorca.

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky