Zásielkové obaly pre e-shopy: Prečo sa oplatí investovať do správneho výberu?

Obal tovaru je významnou súčasťou objednávky, ktorú netreba podceňovať. Ako ho správne vybrať a v čom môže firme pomôcť?

Dodať svojim zákazníkom tovar k očakávanej spokojnosti nemusí byť len o kvalite, funkčnosti či prevedení samotného výrobku. Rolu zohráva aj obal, a to najmä v prípade e-shopov. Špecialisti na priemyselné balenie a obaly pre e-commerce z firmy INNOPACK, s. r. o. pre Podnikajte.sk prezradili:

  • v čom spočíva dôležitosť obalov,
  • na čo treba myslieť pri výbere vhodného obalu,
  • aké náklady sa s obalmi spájajú a aké náklady môže obal pomôcť eliminovať,
  • čo môže zapríčiniť nesprávne zvolené balenie.

Výber zásielkového obalu

Prevádzkovatelia e-shopov by pri odosielaní svojich zákaziek mali myslieť na vhodnosť obalu. Prečo je dôležité vybrať ten správny?

Obal plní v predaji a distribúcii tovaru ku konečnému zákazníkovi už dlhé roky jedinečnú a nezastupiteľnú úlohu. Základnou funkciou obalu je chrániť tovar pred poškodením. Obal je však aj mimoriadne silným marketingovým nástrojom, resp. aj silným nástrojom komunikácie medzi firmou a jej zákazníkom. Najnovším trendom je tzv. „zážitkové rozbaľovanie“, kde sa obal stáva súčasťou komplexného pocitu, ktorý má spotrebiteľ z kúpy želaného tovaru.

Obal a obalové riešenie je najmä pri e-shopoch prvou vecou, s ktorou zákazník príde fyzicky do kontaktu. Pre e-shopy to znamená oveľa viac ako pre kamenné predajne. Tradičná predajňa je vybavená tak, aby robila prvý dojem pri vstupe do nej. Aby reprezentovala obchodníka, značku, vzbudzovala profesionalitu a dôveru. A presne tieto atribúty preberá pri e-shope na seba obal. Ten je v tomto prípade dôležitým nástrojom prvého dojmu a reprezentácie firmy. Ak príde tovar zabalený vo funkčnom a peknom obale, pekne potlačený alebo napr. prelepený páskou s logom firmy, s použitím ekologických materiálov a výplne, reprezentuje firmu, vytvorí profesionálny dojem a najmä, umocní zážitok z kúpy a rozbaľovania. Žiaľ, z našej skúsenosti vieme povedať, že toto platí aj naopak.

Čo by teda mal prevádzkovateľ e-shopu zvážiť pri výbere obalu? Na čo by mal myslieť?

E-shop je špecifický v tom, že pri jeho prevádzke hrá samotná logistika balenia a odosielania podstatnú úlohu. Dobre navrhnuté obalové riešenie musí minimalizovať čas a úsilie spojené s balením a odosielaním tovaru zákazníkovi. Zároveň by mal byť navrhnutý tak, aby umožňoval ľahké opätovné vrátenie tovaru zákazníkom.

Ideálne je, ak prevádzkovateľ úspešného e-shopu zváži všetky uvedené aspekty. To znamená, aby jeho obalové riešenie:

  1. chránilo tovar,
  2. „komunikovalo“ so zákazníkom,
  3. prinášalo zážitok a potešenie pri rozbaľovaní a v neposlednom rade, aby
  4. minimalizovalo straty času spojené s balením a odosielaním tovaru zákazníkovi a späť.

A ako je to z hľadiska legislatívy? Sú aj nejaké zákonné náležitosti, o ktorých by mal podnikateľ vedieť a zvážiť ich pri výbere obalu?

Ak hovoríme o obaloch vo všeobecnosti, legislatívne povinnosti súvisia najmä s konkrétnym tovarom, ktorý má byť balený. Niektoré druhy výrobkov si vyžadujú balenie, ktoré je špecifické vzhľadom na ich povahu. Iné je balenie chemických látok, horľavín a iné bežného tovaru, napríklad oblečenia.

Pokiaľ ide o kartónové obaly, špeciálne požiadavky musia mať tie, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami. Ako príklad uvediem obaly na pizzu. Legislatívne požiadavky riešime so zákazníkmi v úvodnej fáze pri príprave obalového riešenia.

Dôležitou súčasťou balenia je výplňový materiál. Čo treba zvážiť pri jeho výbere?

Výplňový materiál plní najmä ochrannú funkciu. Na trhu je viacero druhov bežne používaných výplňových materiálov. Existujú rôzne druhy bublinkových fólií, výplní na báze vzduchových vankúšov, polystyrén, drevo, papier a pod. Na základe praxe môžeme povedať, že veľmi podobný efekt sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi a ide skôr o preferenciu firmy, akou cestou sa vydá.

Vo firme INNOPACK máme veľmi blízko k ekologicky udržateľným riešeniam, preto je naším preferovaným a odporúčaným výplňovým materiálom práve papier a jeho derivácie. Z nášho pohľadu ide o najlepšiu alternatívu, ktorá je ekologicky čistá a recyklovateľná.

Náklady na obal v e-shope

S akými nákladmi musí e-shop pri výbere zásielkových obalov rátať?

Faktorov ovplyvňujúcich náklady na obalové riešenie je pomerne mnoho. Pri výbere obalov tvorí náklad predovšetkým obal samotný. Ide najmä o typ a druh použitého materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Pri kartónových obaloch je to predovšetkým druh papiera. Kartónový obal môže byť vyrobený z recyklovaných druhov papiera alebo z papiera obsahujúceho primárne vlákna. Platí, že čím vyšší podiel primárnych vlákien je v papieri, tým drahší je obal.

Ďalej je to konštrukcia obalu a jeho technické parametre. Tých dôležitých a sledovaných je viacero a majú priamy súvis s „výkonom“ obalu, to znamená s jeho ochrannou funkciou. Vybraná konštrukcia obalu definuje aj spôsob jeho výroby. Pri špeciálnejších tvaroch obalov, resp. pri obaloch na zákazku, ovplyvňujú cenu aj náklady nástrojov, ktoré sú potrebné pri ich výrobe (napr. výsekové nástroje, tlačiarenské stočky).

Cenu ovplyvňuje aj podiel potlačenej plochy kartónového obalu. Správne navrhnutý obal je účelný, pekný a za prijateľné náklady. Druhá významná skupina nákladov súvisiacich s výberom obalu sú náklady spojené s balením a celou logistikou balenia.

Aká je návratnosť tejto investície pre podnikateľa? V čom okrem získania si zákazníka napr. dizajnom, môže mať význam dôkladne premyslieť voľbu obalu?

„Návratnosť investície“ do obalového riešenia je vo viacerých formách hneď od začiatku. Či už vo forme ceny na správne zvolený obal, nákladov na balenie, transport a logistiku, skladovanie no v neposlednom rade na elimináciu nákladov spojených s poškodeniami tovaru.

Prečítajte si tiež

Cena za obal je výdajom, ktorý väčšinou vstupuje do ceny tovaru. Zároveň platí, že väčšinou je náklad na obal marginálny v porovnaní s cenou tovaru, ktorý je do obalu zabalený. Ako príklad môžeme uviesť balenie drahej elektroniky. Efektívne zvolený obal je teda taký, kde je pomer „hodnota za peniaze“ čo najvyšší. Z tohto dôvodu môže niekedy čisto ekonomický pohľad na použitie najlacnejšieho obalového riešenia spôsobiť, že bude pre podnikateľa v konečnom dôsledku oveľa drahšie. Najmä ak zvolený obal nebude plniť základnú ochrannú funkciu, bude spôsobovať problémy pri balení, logistike, transporte alebo poškodí renomé značky.

Väčšina úspešných firiem kladie spokojnosť svojich zákazníkov na najvyššiu úroveň. Ak prispeje správne obalové riešenie k takejto spokojnosti, potom sa investícia do neho oplatí.

Ako môže e-shop vhodným obalom znížiť náklady? Je možné znížiť ich napríklad voľbou obalu, do ktorého tovar zabalíme rýchlejšie?

Presne tak. Rýchlosť balenia a ľahkosť balenia je práve tou časťou obalového riešenia, ktorá je pre firmy častokrát rozhodujúca. Či už ide o obaly, ktoré vstupujú do automatizovaných baliacich liniek, alebo tie, ktoré sú používané pri ručnom balení tovaru.

V prípade baliacich liniek musí byť obal navrhnutý s ohľadom na ich technologické možnosti tak, aby bolo balenie možné vykonať bez prerušení, zaseknutí alebo iných prestojov spôsobených obalom. Pri ručnom balení je efekt ešte viditeľnejší, keďže za každým zabaleným tovarom je priama ľudská práca.

V zásade platí jednoduché pravidlo - správne zvolený obal by mal pri dodržaní všetkých nárokov na kvalitu a spôsob balenia (tzv. baliaci predpis) znižovať čas balenia na minimum.

A ako sa druh obalu odráža v nákladoch na poštovné?

Pri poštovnom ide predovšetkým o hmotnosť balíka, ktorú obal samotný navyšuje minimálne. Ak sa však posiela tovar cez služby kuriéra alebo transportnej spoločnosti, kde je cena služby závislá od objemovej veľkosti, tam samozrejme správna veľkosť obalu opäť šetrí náklady.

Dôležitým aspektom pri preprave sú možnosti paletizácie. To znamená, že zabalený tovar by mal byť uložiteľný pokiaľ možno na štandardnú paletu bez takzvaných presahov, prípadne aby boli samotné palety s tovarom stohovateľné a šetrili skladový priestor. Tieto aspekty sú dôležité najmä pre priemyselných zákazníkov, menej pre konečných spotrebiteľov e-shopu.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikatelia obaly podceňujú, čo zapríčiňuje zničenie tovaru aj úraz

Na základe vašich skúseností, čo podnikatelia pri výbere obalov najčastejšie podceňujú, čo zanedbávajú?

Väčšina problémov spojených s obalovým riešením je spôsobených podcenením samotného obalu, resp. balenia. Stretli sme sa s tým v mnohých prípadoch práve pri e-shopoch a menších firmách, kde je obal a balenie stále považované tak trochu za „nutné zlo“ a niekedy odsunuté na poslednú koľaj záujmu.

Obalové riešenie a výber správneho obalu je komplexná téma. Tak ako existujú experti na rôzne oblasti podnikateľského života – advokáti, účtovníci či daňoví poradcovia, firmy ako sme my pomáhajú s porozumením problematiky balenia a návrhom optimálneho riešenia.

Aké problémy môžu nastať, ak podnikatelia zvolia nesprávny obal?

Podcenenie alebo zanedbanie balenia sa veľakrát prejavuje vo forme rôznych núdzových náhrad obalu. Pri e-shopoch je to napríklad používanie rozrezaných kartónov od iných produktov spolu s ich logami a popismi, balenie do novinového papiera alebo výplň z odpadu rôzneho charakteru. Nesprávne zvolený obal teda nevedie len k zvýšeným nákladom na obal samotný, balenie ako činnosť a pridruženú logistiku, ale môže vážnym spôsobom poškodiť dojem z nákupu a kvality dodávky od inak serióznej firmy alebo e-shopu.

Pri skladovaní väčších množstiev je strašiakom najmä stohovanie paliet, kde sa prejaví technická konštrukcia obalu a správnosť výberu materiálu, z ktorého je vyrobený. Pri nefungujúcom obale hrozí tzv. zborenie obalu, kedy obal neudrží hmotnosť na seba naukladaných výrobkov, zdeformuje sa a poškodí tovar, ktorý je v ňom balený. Takisto je tu riziko úrazu, čo je ešte vážnejší problém.

V prípade, že sa prevádzkovateľ e-shopu rozhodne brať obaly vážne, ako si môže predstaviť proces spolupráce s profesionálnou firmou ako ste vy?

Keď sa nám zákazník ozve, zvyčajne nasleduje úvodná konzultácia a analýza toho, čo zákazník potrebuje a ktoré faktory sú pre neho dôležité. Pre časť zákazníkov je to iba kvalitný obal, pre inú skupinu je to aj obal „šitý“ na mieru podľa potrieb firmy a prezentácie značky. Takéto poradenstvo spojené s definovaním toho najlepšieho obalu je u nás bezplatné.

Ak s návrhom riešenia zákazník súhlasí, zadefinujeme si dodávané množstvá, pričom zvyčajne ide o desiatky kusov, a následne začíname zákazku realizovať. Od prvého kontaktu po dodané obalové riešenie uplynie v prípade bežných krabíc zvyčajne niekoľko dní, v prípade individuálnych obalov ide o otázku približne mesiaca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poštovné od 1.1.2024: navrhované zmeny v cenníku

V legislatívnom procese je návrh na zmenu cien poštových služieb od roku 2024. O koľko viac by malo stáť zaslanie listov, balíkov či vybavenie úradnej zásielky?

Vedenie skladu online

Viesť sklady online je dnes často využívanou možnosťou, predovšetkým v e-shopoch. O povinnosti, potrebe aj možnostiach vedenia skladu či jeho výhodách, sa dočítate v článku.

Podvodné e-shopy: napodobenín webových stránok pribúda

Podvodníci kopírujú stránky e-shopov a zákazníkov oberajú o peniaze. Ako falošné e-shopy rozpoznať? Čo môžu robiť oklamaní spotrebitelia či prevádzkovatelia odkopírovaných stránok?

Nedôveryhodné e-shopy: spotrebiteľov oberajú o peniaze aj čas

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy. Čo pri nákupe z nich zákazníkom hrozí, ako ich rozpoznať a čo robiť, ak sú porušené práva nakupujúceho?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky