Zväz obchodu a cestovného ruchu SR: Obchod máme v krvi!

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR: Obchod máme v krvi!
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Združovanie obchodníkov do najrôznejších združení nie je novodobým výdobytkom. V minulosti sa majstri a remeselníci združovali v cechoch a rôznych spoločenstvách. Mnohé profesie majú aj dnes povinné členstvo v profesionálnych komorách. Či už sú to advokáti, lekári, alebo audítori. Tieto združenia dohliadajú na udržiavanie profesionálnej úrovne svojich členov. Jednou z organizácií, ktoré združujú slovenských obchodníkov je aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR).

Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky vznikol už v roku 1994 ako stavovská, nepolitická a nezisková organizácia zameraná predovšetkým na presadzovanie, podporu, pomoc a obhajobu záujmov podnikateľov v odvetví obchodu a pri tvorbe etického a spravodlivého podnikateľského prostredia. Jedným z dôvodov vzniku bolo byrokratické a nespravodlivé nastavenie podnikateľského prostredia.

Podnikatelia musia plniť nezmyselné predpisy.

„Vládli nám a žiaľ aj naďalej vládnu právnici, nie ekonómovia. Odráža sa to na nezmyselných predpisoch a zákonoch, ktoré sme museli a musíme plniť,“ objasňuje Pavol Konštiak, prezident ZOCR SR. Zväz sa svojim veľkým vplyvom postupne etabloval do všetkých dôležitých domácich, ako aj medzinárodných štruktúr. Je členom Republikovej únie zamestnávateľov a celoeurópskej profesijnej organizácie obchodu EuroCommerce. Záujmy členov zastupuje aj pri kolektívnych vyjednávaniach a v rámci tripartity, štátnej správy a samosprávy.

Hmatateľné výsledky

Teória hovorí, že Zväz obchodu a cestovného ruchu SR sa snaží o tvorbu priaznivého a spravodlivého podnikateľského prostredia, presadzovať záujmy všetkých obchodníkov, poskytovať právne poradenstvo k aktuálnym problémom, alebo pomáhať využívať podporu podnikania pomocou tuzemských a zahraničných programov. V skutočnosti však vieme narátať viaceré hmatateľné výsledky intenzívnej práce zväzu. Naposledy v spoločnosti rezonovala téma odstránenia dvojakej kvality potravín v jednotlivých európskych štátoch, alebo podpora v presadzovaní zákonného voľna počas štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja. Zväz dlhodobo aktívne háji záujmy obchodníkov v snahe racionalizovať systém používania stravných poukážok, tzv. gastrolístkov. Nezanedbateľnou je aj spolupráca s Ministerstvom životného prostredia pri riešení problematiky odpadov. Veľkým úspechom pre členov ZOCR SR, ktorý ocenilo aj veľké množstvo nečlenov, bola zákonná možnosť dopredaja liehovín so starými kolkovými známkami do konca tohto roku.

Rastúci vplyv zväzu

Významný vplyv Zväzu nedokumentuje len možnosť zastupovania na najvyšších fórach, ale aj samotná štruktúra členov. V súčasnosti ZOCR SR tvorí 73 členských spoločností a firiem z oblasti obchodu, služieb, ale aj výroby, akademickej obce a školstva s vyše 12 tisíc zamestnancami. Vzhľadom k tomu, že okrem jednotlivého členstva majú aj kolektívnych členov, ktorí reprezentujú viacero právnych subjektov (napríklad COOP Jednota alebo CBA) tak v skutočnosti háji záujmy viac ako 23 tisíc zamestnancov.

ZOCR SR zastupuje 73 spoločností, 23 tisíc zamestnancov.

Typickým členom Zväzu je spoločnosť, ktorá prevádzkuje predajne tovaru a uskutočňuje predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi. Medzi verejne známych členov patrí COOP Jednota, CBA, NAY, Orange, Phillip Morris, Mountfield, Potraviny Fresh, St.Nicolaus, Novofruct, či Ekonomická univerzita v Bratislave. Členom ZOCR SR sa tak môže stať právnická alebo fyzická osoba - zamestnávateľ, alebo súkromná osoba, ktorá sa stotožňuje s jeho stanovami, a to na základe písomnej prihlášky, schválenej Predstavenstvom ZOCR SR. Predstavenstvo zároveň rozhodne o druhu členstva.

Výhody členstva

Úlohou Zväzu je pozorne načúvať svojim členom a ich každodenným problémom s ktorými sa stretávajú pri svojom podnikaní. „Obchodníci najčastejšie kontaktujú Zväz najmä v súvislosti prijímanými zákonmi, ale v poslednej dobe aj v otázkach zamestnanosti a sociálneho dialógu,“ konštatuje Pavol Konštiak, prezident ZOCR SR. Každý člen svojim členstvom získa možnosť podieľať sa na tvorbe etického a spravodlivého podnikateľského prostredia, aktívne sa zúčastňovať na legislatívnom procese, t.j. na tvorbe zákonov a ďalších právnych predpisov, pomôcť pri presadzovaní oprávnených záujmov našich členov, ako aj pri kolektívnych vyjednávaniach.

Firmy sa na nás obracajú najmä kvôli legislatíve a zamestnanosti.

Členovia sú operatívne informovaní o všetkých dôležitých zmenách týkajúcich sa podnikateľského prostredia, či už na našej domácej, ako aj európskej úrovni. Rovnako majú možnosť zúčastňovať sa bezplatného vzdelávania na seminároch pre obchodníkov-podnikateľov a ich zamestnancov. Tie pripravujú odborné sekcie zväzu v spolupráci s expertmi zo štátnej správy aj zo súkromnej sféry, predovšetkým k uplatňovaniu nových právnych predpisov, ale aj k iným aktuálnym témam. Pre členov sú tieto semináre bezplatné. Okrem nových poznatkov účastníci aj získajú nové kontakty s firmami podnikajúcimi v obchode a v ďalších odvetviach. Zväz je aktívny aj pri komunikácii s jednotlivými členmi. Denne sa zasielajú aktuálne informácie o dianí obchode, komunikujú prostredníctvo e-mailu, webovej stránky. Dvakrát do roka organizujú vzdelávacie konferencie, kde sú hosťami významné osobnosti z hospodárstva, finančníctva, štátnych orgánov.

Výzvy do budúcnosti

Odstránenie nakopených problémov a bariér pri podnikaní na Slovensku predstavujú veľkú výzvu aj do budúcnosti. „Je to ešte stále historicky mladé podnikateľské prostredie, ktoré sa vyvíja. Jeden z veľkých problémov je slabá vymožiteľnosť práva a zdĺhavosť procesu vymožiteľnosti práva. Ďalším negatívom je stále prebujnelá byrokracia a z toho vyplývajúca administratívna záťaž pre podnikateľov,“ konštatuje Pavol Konštiak, prezident ZOCR SR.

Mnohí podnikatelia u nás si zrejme ešte stále neuvedomujú, že ak chcú byť úspešní, musia držať krok s vývojom a zabezpečiť profesionálny rast a dostatočnú informovanosť sebe aj svojim zamestnancom. Práve túto úlohu môžu úspešne napĺňať podnikateľské združenia. Je preto dôležité, aby podnikateľské združenia predstavovali čo najväčší počet firiem a spoločností ako silný a jednotný hlas pri presadzovaní záujmov všetkých podnikateľov s cieľom zlepšiť podnikanie na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


RÚZ: zastupujeme zamestnávateľov Slovenska

Ak chceme aby sa Slovensku darilo, musia mať slovenskí podnikatelia vytvorené čo najlepšie podnikateľské prostredie a byť schopní zamestnávať čo najviac ľudí. A práve Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) už 12 rokov aktívne obhajuje záujmy zamestnávateľov skvalitňovaním podnikateľského prostredia a vplývaním na legislatívnu podobu hospodárskej politiky štátu.

ADMA: rozvíjame digitálny marketing na Slovensku

Pred niekoľkými rokmi bol digitálny trh na Slovensku v plienkach. Mnoho slovenských podnikateľov si však neskôr začalo uvedomovať, že ide o dôležitú oblasť marketingu, ktorú netreba podceňovať. Rast záujmu firiem o digitálny marketing si vyžiadal aj vznik organizácie, ktorá bude združovať digitálne agentúry a presadzovať ich záujmy. Vznikla tak Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

IT asociácia Slovenska: Vytvárame priestor pre rast IT na Slovensku!

O Slovensku sa hovorí ako o automobilovej veľmoci. Príchodom veľkých nadnárodných IT značiek, ale aj úspešnými príbehmi slovenských technologických firiem sa za posledné roky radíme medzi krajiny s uznávanými IT spoločnosťami. Spoločným menovateľom týchto úspešných firiem je IT Asociácia Slovenska (ITAS).

Slovenská franchisingová asociácia: Na Slovensku máme veľa kvalitných konceptov!

Podnikanie nie je len o založení firmy a jej budovaní od základov. Jednou z čoraz preferovanejších možností rozvoja podnikania je aj franchising. Dôkazom úspechu takéhoto druhu podnikania sú značky ako Mc.Donald´s, Subway, Minit (predtým Fornetti), Kinekus, Re/Max alebo Directreal. O franchisingovom podnikaní na Slovensku sme sa rozprávali s prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie - Jozefom Šétaffym.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky