IT asociácia Slovenska: Vytvárame priestor pre rast IT na Slovensku!

IT asociácia Slovenska: Vytvárame priestor pre rast IT na Slovensku!
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

O Slovensku sa hovorí ako o automobilovej veľmoci. Príchodom veľkých nadnárodných IT značiek, ale aj úspešnými príbehmi slovenských technologických firiem sa za posledné roky radíme medzi krajiny s uznávanými IT spoločnosťami. Spoločným menovateľom týchto úspešných firiem je IT Asociácia Slovenska (ITAS).

Pre mnohých je IT oblasť sektorom s dostatkom pracovných príležitostí a vysokými príjmami. V skutočnosti sa informatizácia a digitalizácia spoločnosti ako aj verejnej správy na Slovensku dennodenne stretáva s mnohými problémami a ťažkosťami. A práve ITAS sa snaží nielen poukazovať na tieto chyby, ale navrhuje riešenia a pomáha a zmeniť súčasný stav k lepšiemu.

Udávať správny smer!

IT Asociácia Slovenska formálne vznikla v roku 1999. Prvotná myšlienka však v hlavách zakladajúcich členov skrsla omnoho skôr. Základnou snahou združenia bolo dať dohromady všetkých relevantných IT hráčov na slovenskom trhu s cieľom informatizovať spoločnosť, zvyšovať povedomie o potrebe informatizácie a najmä vytvárať férové a spravodlivé podmienky pre podnikanie v IT oblasti na Slovensku. Viaceré z týchto cieľov sú stále aktuálne aj v súčasnosti.

Najmä legislatíva!

Jednou z dominantných činností ITAS-u je aktívne vstupovanie do legislatívneho procesu s cieľom meniť súčasnú legislatívu. Možností, ako to asociácia robí, je niekoľko. Môže to byť pripomienkovaním vznikajúcich zákonov, účasťou v pracovných komisiách a skupinách na jednotlivých ministerstvách alebo aktívnym členstvom v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). „Našou primárnou snahou je, aby výsledná podoba legislatívy mala pozitívny dopad na slovenský IT priemysel. Súčasné zákony by boli bez zásahu IT Asociácie Slovenska v omnoho horšom stave,“ konštatuje Gustáv Budinský, tajomník asociácie.

IT asociácia Slovenska je dlhoročným členom európskej verzie IT asociácie - Digital Europe. Tá ma veľký vplyv na výslednú podobu prijímanej legislatívy aj na európskej úrovni. Rovnako IT asociácia aktívne spolupracuje so Združením mladých podnikateľov Slovenska alebo obchodnými komorami a združeniami. „Vďaka členstvu a spolupráci s inými inštitúciami sa ITAS stáva relevantným hráčom na IT trhu na Slovensku a rovnako sa zvyšuje náš potenciál tlaku na zmenu legislatívy a podnikateľského prostredia na Slovensku,“ konštatuje Gustáv Budinsky, tajomník ITAS-u.

Za všetko hovoria úspechy IT asociácie!

Počas posledných rokov sa asociácii podarilo dosiahnuť niekoľko veľkých úspechov. Aktívne sa totiž podieľali na programe Informatizácia spoločnosti (OPIS), kde práve ITAS pomohol vybojovať viac ako strojnásobenie objemu poskytnutých peňazí na tento operačný program.

Veľký úspech asociácia zaznamenala aj v oblasti nakladania s elektroodpadom. Ešte pred niekoľkými rokmi bola totiž legislatívna so spracovaním elektroodpadu vo veľmi zlom stave. Zakazovala nielen vyvážať elektroodpad do zahraničia, ale nútila dovozcov používať vysoko predražené „služby“ Recyklačného fondu. Firmy tak nemali možnosť voľne sa pohybovať na trhu a vyberať si dodávateľa týchto služieb. A tak IT asociácia Slovenska vytvorila spolu s partnerskou asociáciou ADAT organizáciu ponúkajúca výrobcom kolektívne plnenie pre elektroodpad, batérie a obaly – SEWA. Organizácia funguje na jednoduchom princípe. A to čo najviac znížiť poplatky za spracovanie elektroodpadu, kvalitne ho spracovať a získané finančné prostriedky vracať svojím členom. Od roku 2014 je SEWA súčasťou paneurópskej organizácie na nakladanie s elektroodpadom European Recycling Platform.

Členstvo v IT asociácii Slovenska

Členstvo v ITAS-e je dobrovoľné. Členom IT asociácie Slovenska sa môže stať každá firma, ktorej hlavnou náplňou je podnikanie v IT oblasti. Môžete tak byť softvérovou, hardvérovou, distribučnou alebo aj konzultačnou firmou. Členmi asociácie sú aj univerzity, vzdelávacie inštitúcie alebo neziskové organizácie. Ak ste študentom, veľkým fanúšikom IT oblasti alebo pracujete vo firme, ktorá nie je členom ITAS-u, môžete sa podieľať na aktivitách IT asociácie aj na individuálnej báze. Organizácia má totiž viacero konzultantov, ktorí aktívne pomáhajú s agendou a jednotlivými oblasťami. V súčasnosti je počet členov relatívne stabilný. Pohybuje na úrovni 80 - 90 členov.

Na to, aby sa vaša firma stala členom ITAS-u, nemusíte absolvovať nekonečné papierovačky. Postup je totiž veľmi jednoduchý. Na webovej stránke IT asociácie nájdete prihlášku, ktorú stačí vyplniť. Súčasne s prihláškou doložíte odporúčania minimálne dvoch súčasných členov asociácie, a potom už len zaplatiť členský príspevok. Dôvod, prečo je potrebné odporúčanie, je prozaický. Odporúčanie člena slúži ako preverenie, že ide o dôveryhodnú firmu, ktorá nemá finančné problémy a aktívne pôsobí v IT oblasti na Slovensku.

V IT asociácii sa rozhodli vytvoriť niekoľko kategórii členstva podľa veľkosti firmy. Ak ste teda menšou slovenskou IT firmou, nemusíte sa báť, že by členský príspevok do IT asociácie Slovenska výrazne nabúral vaše firemné financie. Počet členov rastie najmä v prípade menších IT firiem do 30 zamestnancov. Pre nás sú to zaujímaví členovia a vytvorili sme tak priestor pre ich realizáciu v našej asociácii,“ konštatuje Gustáv Budinský, tajomník ITAS-u.

Článok pokračuje pod reklamou

Prečo sa stať členom IT asociácie Slovenska?

Ak si nejaká firma myslí, že vstupom do IT asociácie Slovenska bude mať lepší prístup k IT zákazkám, bude sklamaná. Samotné členstvo s ITAS-e je totiž pripodobňované k CSR aktivitám. IT firmy majú možnosť zmeniť oblasti, ktoré sa ich bytostne dotýkajú a odstrániť prekážky súvisiace s ich podnikaním. Ak máte napríklad problém s nedostatkom IT odborníkov, môžete vplývať na zmeny v školstve, konkretizovať návrhy na zlepšenie stavu, stať sa súčasťou celého procesu riešenia problému. ITAS pravidelne organizuje projekty pre školy a preškoľovanie zamestnancov vo firmách. Celý systém je nastavený flexibilne a efektívne. ITAS sa najskôr pýta svojich členov, akých odborníkov potrebujú a na základe reálneho dopytu organizujú školenia, aby to pre členov asociácie malo čo najväčší význam.

Okrem podieľania sa na legislatívnych zmenách a odstraňovaní prekážok v podnikaní ITAS organizuje IT summit, alebo je partnerom viacerých zaujímavých podujatí. Jedným z najznámejších je IT Gala. Súčasne ITAS ponúka pre svojich členov aj kolektívnu ochranu. Ak má IT firma problém so Slovenským ochranným zväzom autorským (SOZA), či inou organizáciou kolektívnej správy autorských práv, oslovuje priamo ITAS ako strešnú organizáciu, ktorá háji záujmy IT spoločností, svojich členov. Viaceré IT spoločnosti na Slovensku tak nemuseli s týmito inštitúciami individuálne rokovať a hľadať jednotlivé riešenia. ITAS zastupuje záujmy celého odvetia jednotným hlasom, stanoviskom.

Ako každé členstvo v podnikateľských združeniach, aj členstvo a aktivity v ITAS-e sú dobrovoľné. Orgány asociácie, ktorými sú Správna rada a Prezídium, sú tvorené jednotlivými predstaviteľmi firiem zo všetkých sfér IKT odvetvia. Členovia asociácie chodia na stretnutia s ministerstvami s cieľom presvedčiť ich o potrebe prijatia novej a modernejšej legislatívy úpravy IT podnikateľského prostredia. Firmy môžu nominovať svojich zástupcov do rôznych pracovných skupín.

Medzi ďalšie aktivity ITAS-u patrí organizovanie konferencií, tlačoviek, okrúhlych stolov. Ak sa výrazne mení legislatíva, ITAS organizuje pre svojich členov workshopy. V poslednom období výraznou aktivitou asociácie bola celoslovenská DSM (Digital Single Market) road show, prostredníctvom ktorej sa ITAS prihováral nielen IT firmám, ale aj širokej podnikateľskej verejnosti a informoval o novinkách v oblasti IT a zmenách, ktoré môžu očakávať. Nesmieme zabudnúť ani na projekt IT fitness test, kde si ľudia môžu otestovať svoje IT zručnosti. Týmto testom prešlo už desiatky tisíc mladých ľudí. „Snažíme sa budovať povedomie o informatizácii od tých najmenších. Dobrý IT-čkár totiž nemusí mať matematiku v malíčku. Dôležitý je všeobecný prehľad a chuť niečo dokázať,“ konštatuje Gustáv Budinský z ITAS-u.

Aký to má význam?

Ak si myslíte, že IT oblasť na Slovensku je v plienkach a úloha profesnej organizácie je zanedbateľná, radi vás vyvedieme z omylu. Podľa nedávneho prieskumu medzi členmi, IT firmy na Slovensku sú v najbližších rokoch schopné a ochotné vytvoriť viac ako 10 000 nových pracovných miest. Pričom ide o nadpriemerné príjmy a tým pádom aj veľký príjem pre štátny rozpočet vo forme daní a odvodov za jednotlivých zamestnancov. „Robíme porovnanie s automobilovým priemyslom. Ten zamestnáva 70 000 ľudí s prevažne strednými platmi a my zamestnávame 35-40 000 ľudí s výrazne nadpriemernými platmi. Význam príjmov z automobiliek pre slovenskú ekonomiku vďaka daňovým úľavám a dotáciám je relatívne nízky. Ak štát investuje do automobilového sektoru, finančná návratnosť sa počíta v rokoch. Finančná návratnosť štátnej pomoci v IT sektore sa počíta v mesiacoch,“ objasňuje Gustáv Budinsky z ITAS-u.

Dlhoročným problémom, ktorému IT oblasť na Slovensku čelí už dlhšie obdobie, je nedostatok odborníkov. Slovenská spoločnosť totiž nemá pocit, že informatizácia je potrebná. Celoeurópsky trend je opačný a tomuto trendu sa nevyhneme. Je preto potrebné týchto ľudí nájsť, vzdelávať ich. „Veľmi by nám pomohlo, keby došlo k zmene na školách a vytvárali sa stredné školy so zameraním na reálne potreby trhu. Je potrebná zmena myslenia štátu a súčasne ľudí. Je potrebné si uvedomiť, koľko IT oblasť spoločnosti prináša,“ uzatvára Gustáv Budinsky, tajomník IT asociácie Slovenska.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Zväz obchodu a cestovného ruchu SR: Obchod máme v krvi!

Združovanie obchodníkov do najrôznejších združení nie je novodobým výdobytkom. V minulosti sa majstri a remeselníci združovali v cechoch a rôznych spoločenstvách. Mnohé profesie majú aj dnes povinné členstvo v profesionálnych komorách. Či už sú to advokáti, lekári, alebo audítori. Tieto združenia dohliadajú na udržiavanie profesionálnej úrovne svojich členov. Jednou z organizácií, ktoré združujú slovenských obchodníkov je aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR).

RÚZ: zastupujeme zamestnávateľov Slovenska

Ak chceme aby sa Slovensku darilo, musia mať slovenskí podnikatelia vytvorené čo najlepšie podnikateľské prostredie a byť schopní zamestnávať čo najviac ľudí. A práve Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) už 12 rokov aktívne obhajuje záujmy zamestnávateľov skvalitňovaním podnikateľského prostredia a vplývaním na legislatívnu podobu hospodárskej politiky štátu.

ADMA: rozvíjame digitálny marketing na Slovensku

Pred niekoľkými rokmi bol digitálny trh na Slovensku v plienkach. Mnoho slovenských podnikateľov si však neskôr začalo uvedomovať, že ide o dôležitú oblasť marketingu, ktorú netreba podceňovať. Rast záujmu firiem o digitálny marketing si vyžiadal aj vznik organizácie, ktorá bude združovať digitálne agentúry a presadzovať ich záujmy. Vznikla tak Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

Slovenská franchisingová asociácia: Na Slovensku máme veľa kvalitných konceptov!

Podnikanie nie je len o založení firmy a jej budovaní od základov. Jednou z čoraz preferovanejších možností rozvoja podnikania je aj franchising. Dôkazom úspechu takéhoto druhu podnikania sú značky ako Mc.Donald´s, Subway, Minit (predtým Fornetti), Kinekus, Re/Max alebo Directreal. O franchisingovom podnikaní na Slovensku sme sa rozprávali s prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie - Jozefom Šétaffym.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky