Vladi Neuschlová: Aj podnikateľ môže mať svojho kouča

Pojem manažérsky koučing sa v posledných rokoch udomácňuje stále viac aj na Slovensku. To, čo je ale vo veľkých firmách už bežná prax, preniká do malých firiem len veľmi pomaly. Opýtali sme sa, ako to s koučovaním podnikateľov vlastne je.

Podnikatelia vedú svoje firmy často pod tlakom a väčšina z nich zažila aspoň raz stres z toho - byť na všetko sám. Dnešná doba praje tým, ktorí dokážu robiť rýchle a objektívne rozhodnutia, na základe faktov a nie emócií, ktorými sú ľudia často ovplyvňovaní. Mať biznis kouča je jedna z možností, ako získať v podnikaní partnera, ktorý vám pomôže najskôr si ujasniť myšlienky a plány do budúcnosti, a následne vás podporí za týmito predsavzatiami odhodlane kráčať. Dobrý kouč nastaví zrkadlo a pomôže vám pozerať sa na situácie v podnikaní z viacerých uhlov. Nejeden krát si s jeho pomocou prídete na niečo, čo by vám samému vôbec nenapadlo.

Vladimíra Neuschlová je konzultantka a pomáha malým podnikateľom s vedením ľudí a s nastavovaním procesov v ich firmách. Pred založením vlastnej spoločnosti pracovala vyše 10 rokov v medzinárodných spoločnostiach a úspešne viedla tímy s viac ako 160 zamestnancami z rôznych krajín sveta. Vďaka skúsenostiam s vedením ľudí pomáha svojim klientom aj s rozvojom manažérskych a líderských zručností.

Sú podnikatelia otvorení externej pomoci vo forme koučingu alebo si myslia, že oni sami najlepšie poznajú svoju firmu a vedia čo majú robiť?

Mnoho podnikateľov vníma koučing skôr negatívne. Dôvodom je podľa mňa iba nedostatok informácií. Koučing je vysoko efektívna technika, ktorá v prvom rade rozvíja myslenie človeka. A ktorý šikovný podnikateľ by v dnešnej dobe nemal potrebu sa vzdelávať? Na Slovensku, na rozdiel od zahraničia, je koučing veľmi podceňovaný, čo je veľká škoda. Príklad: Sme chorí, ideme za doktorom, chceme sa naučiť správne cvičiť, vyhľadáme fitnes trénera, chceme sa naučiť tancovať, prihlásime sa na kurz tanca, ale ak chceme hlbšie porozumieť samému sebe a robiť lepšie životné alebo podnikateľské rozhodnutia, na to už odborníka nepotrebujeme. V Amerike alebo v Nemecku, je systém koučovania bežný, aj keď možno trochu preexponovaný.

Čo motivuje podnikateľov zaplatiť si koučovacie sedenie, keď sa so svojimi názormi na problémy vo firme môžu poradiť s kamarátmi alebo s inými podnikateľmi?

Dobrá otázka. Z môjho pohľadu sú dôležité tri faktory. Prvým je nezaujatosť a profesionalita kouča, ktorý vhodnými otázkami pomáha klientovi pozrieť sa na svoj problém zo všetkých strán. Len vtedy si klient príde na riešenie, ktoré je pre neho najlepšie, pretože je v súlade s jeho vlastnými hodnotami a životnými postojmi. Klásť otázky v správnom poradí a nevnucovať klientovi svoje názory je umenie. A tomuto sa málokedy kamarát alebo kolega – podnikateľ dokáže vyhnúť. Druhým faktorom je, že kouč nepotrebuje, aby ste ho mali radi, resp. nečaká, že od vás bude v budúcnosti niečo potrebovať. Preto svojimi otázkami môže dostať klienta aj do pozície, ktorá mu nebude príjemná, ak uzná, že je to potrebné. Deje sa to napríklad pri témach, ktorým sa chceme vyhnúť, ale častokrát práve rozobratie nejakej nepríjemnej situácie pomôže najrýchlejšie k celkovému riešeniu. Opäť – väčšina kamarátov nebude riskovať konflikt s vami a bude rešpektovať, ak sa o niečom nebudete chcieť rozprávať. No a tretím faktorom je sila peňazí. Stalo sa vám dakedy, že ste rovnakú radu dostali od kamaráta alebo manželky, ale začali ste počúvať až keď vám ju povedal niekto s väčšou autoritou? Alebo, že ste dostali niečo zadarmo a vôbec ste si to tak nevážili, ako keby ste za to zaplatili? Je to trochu čudné, ale tak funguje ľudský mozog. Ak za niečo platíme, máme pocit, že to má pre nás väčšiu cenu a aj preto by sa koučing nemal robiť zadarmo.

Do akej miery súvisel koučing s tvojimi predchádzajúcimi zamestnaniami?

Ja som ku koučingu pričuchla už vo vedúcej pozícií v Henkeli. Viedla som manažérov a špecialistov, a mojou úlohou bolo rozvíjať ich nielen po pracovnej ale aj osobnostnej stránke. Myslím si, že dobrý líder musí byť aj dobrý kouč. V práci ľudia často za mnou chodili so svojimi problémami a aj napriek tomu, že som v mnohých prípadoch poznala riešenie, nedala som im hneď odpoveď, ktorú očakávali

Prečítajte si tiež

Ak za šéfom príde zamestnanec so svojím problémom, neskúsený líder sa rýchlo snaží nájsť nejakú múdru odpoveď, aby všetkým navôkol dokázal, že si stoličku šéfa zaslúži.

Skúsený líder, aj keď pozná odpoveď, kladie najskôr zamestnancovi otázky a snaží sa, aby sa k riešeniu svojho problému priblížil čo najviac sám. V tom je celá veda. Ak zamestnancovi dáte riešenie zakaždým na zlatom podnose, nikam ho to neposunie. A čo je horšie, časom si na to zvykne a pred vašimi dverami bude stáť omnoho častejšie. Naopak, kritické myslenie a podpora zamestnancov pri hľadaní vlastných riešení, a následná pochvala, je jedným z najúčinnejších rozvojových nástrojov každého lídra.

Takže si si zažila koučing v praxi, ale odkiaľ prišla teória?

V poslednej firme, kde som pôsobila, som zažila dve profesionálne koučky. Minimálne raz za mesiac som chodila do Viedne, kde sme sa stretávali a riešili moje aktuálne pracovné ale i osobné krízy. Napríklad konflikt v práci s jedným o niečo starším kolegom, alebo ako zvládať dynamický nárast môjho tímu a veľký tlak, ktorému som v tom čase čelila. Mala som na starosti tímy, ktoré presúvali procesy zo zahraničia do biznis centra na Slovensku, a niektorí ľudia v zahraničí tým prichádzali o prácu. Tlak, pod ktorým sme v tom čase pracovali sa mi podarilo zvládnuť aj vďaka koučingu. Zažila som si na vlastnej koži, ako koučing dokáže pomôcť človeku nájsť si svoju vlastnú cestu a dodá odvahu robiť veľké rozhodnutia. A to ma fascinovalo, lebo tento pocit som chcela dopriať niekedy v živote aj iným. A tak v období, keď už som mala podanú výpoveď v poslednej práci, nastúpila som na 8-mesačný koučovací výcvik a každé dva mesiace cestovala na pár dní do Prahy. Výcvik som ukončila skúškou v rovnakom mesiaci, ako som založila vlastnú konzultačnú firmu.

Akú úlohu hrá koučing v tvojom súčasnom podnikaní?

Po roku podnikania som pochopila, že nechcem robiť iba koučing, ale komplexné biznis poradenstvo pre podnikateľov so zapájaním koučovacích prvkov. Zistila som, že to je to, v čom som dobrá, v čom viem ľuďom najviac pomôcť a čo je v súlade s mojimi hodnotami. Predstavujem sa ako konzultant a líderšip kouč. Ako konzultant zavádzam a nastavujem v malých firmách systém a zlepšujem procesy, a ako líderšip kouč pomáham majiteľom firiem v oblasti sebarozvoja a vedenia ľudí.

Ako vyzerá u teba koučing podnikateľov v praxi?

Väčšina podnikateľov, s ktorými sa stretávam prišla na začiatku za mnou s nejakým konkrétnym problémom, a chceli dostať radu. Ako si lepšie zorganizovať svoj čas, ako vyhodiť problémového zamestnanca, ako byť lepším šéfom, atď. Ako som už spomínala, máloktorý podnikateľ vlastne vie, čo profesionálny koučing v skutočnosti znamená, takže na nich netlačím a dávam im priestor spoznať ma - kým som v práci ale i v súkromí, ako myslím, spôsob akým pracujem. Keď veci správne do seba zapadnú a vzrastie vzájomná dôvera, ľudia sa otvoria a začíname sa dostávať aj k osobnejším, často krát citlivejším témam. A toto je čas a priestor, kde môžem klientovi ponúknuť, či si nechce vyskúšať so mnou koučing. Vo väčšine týchto situácií dôjdeme do bodu, kedy si klient pýta radu alebo môj názor a ja viem, že mu ju nesmiem dať. Sú veci, na ktoré si odpovede musíme nájsť sami a za žiadnu cenu sa nenechať ovplyvniť druhými ľuďmi. A práve tu dochádza k viditeľnému rozdielu medzi koučingom, mentoringom alebo konzultáciou.

To sú slová, ktoré mnohí považujú za synonymá. V čom sú rozdiely medzi mentorom, koučom a konzultantom?

Mentor zdieľa svoje vlastné skúsenosti, pričom nemusí byť od klienta starší, dôležitá je vyzretosť a prax v oblasti, ktorá je predmetom mentorovania.

Úlohou konzultanta je navrhnúť klientovi niekoľko riešení jeho problému a odporučiť najlepšie z nich, na základe teoretických poznatkov alebo skúseností s inými klientmi.

Kouč pomáha klientovi hľadať vlastné odpovede pomocou vhodne zvolených otázok. To znamená, že neradí, nezdieľa svoju vlastnú skúsenosť ani svoj názor, a ani klientovi nepovie konkrétne riešenie jeho problému, aj keď si myslím, že ho pozná.

Záleží mi na tom, aby každý z mojich klientov tieto rozdiely poznal – keďže počas našej spolupráce sedím na viacerých stoličkách.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo sú najčastejšie tri problémy klientov, na ktorých s nimi pracuješ? S čím zápasia slovenskí podnikatelia?

Stretávam sa s mnohými podnikateľmi, ktorí rozbiehali podnikanie pred mnohými rokmi a dnes vedú úspešné malé firmy. Vďaka tomu, že sú šikovní a inovatívni ich firmy v posledných rokoch príliš rýchlo vyrástli a systém, ktorý fungoval dovtedy už dnes nefunguje. Takže prvým problémom je starý systém organizácie práce a procesov vo firme, ktorý dnes zlyháva a treba nastaviť nový, ktorý unesie ďalší rast firmy. Druhým problémom sú nedostatočné skúsenosti majiteľov firiem v oblasti vedenia ľudí. Starať sa o päť zamestnancov je iné, ako keď ich máte zrazu 20. Taktiež požiadavky a potreby zamestnancov sa menia, na pracovný trh prichádzajú stále mladšie ročníky, ktoré môžu byť aj pre malú firmu veľkým prínosom, ale najskôr im treba vytvoriť vhodné podmienky na prácu a naučiť sa s nimi komunikovať jazykom, ktorému rozumejú. Tretím problémom je neorganizovanosť a nedostatok času podnikateľa, ktorý je zahltený množstvom operatívnych úloh, málo povinností deleguje, nedostatočne plánuje a priority si určuje až vtedy keď skutočne vo firme horí – však všetko sa zdá dôležité :). Zorganizovať samého seba čo najefektívnejšie je v dnešnej dobe hotová veda, ale aj to sa dá naučiť.

Čo je dôležité dohodnúť si s klientom v úvode spolupráce?

Zväčša už na prvom stretnutí, ktoré je bezplatné, zistíme obaja, či naša spolupráca môže fungovať alebo nie. Ja som veľmi otvorený a priamy človek a veľmi dbám na to, s kým trávim čas. Po prvom stretnutí si dohodneme okruh tém a postupne si klient definuje 2-3 konkrétne ciele, ktoré by počas spolupráce so mnou chcel dosiahnuť. Zvyšok prebieha veľmi individuálne.

Ako prebieha spolupráca s klientom?

Prečítajte si tiež

Ak sa máme venovať komplexným témam, začíname väčšinou intenzívnym pol dňovým workshopom, kde zoskenujeme celú firmu a vypichneme nielen jej hlavné problémy, ale i potenciál a možné budúce smerovanie. Následne si klient vyberie detailnejší okruh tém, ktoré počas najbližších 4-týždňov rozpracujeme, počet stretnutí a ich intenzitu, a dohodneme konkrétne výstupy. Občas dodám teóriu v PDF, ktorá obsahuje to najlepšie čo som za posledné roky z rôznych overených zdrojov a vlastných skúseností nazbierala, inokedy sedím s klientom na pohovore, keď vyberá nových zamestnancov. Konzultujem s ním malé i väčšie biznis rozhodnutia, či vlastný kalendár alebo priority týždňa. Je to veľmi pestré a naozaj veľmi individuálne. Tak ako každá „osobná starostlivosť“.

Ako dlho funguje spolupráca s klientom?

Mojim cieľom je spolupracovať s klientom minimálne tri mesiace, a keď sú správne nastavené vzťahy, môže u mňa zostať aj niekoľko rokov. Dnes ešte nemôžem povedať, že mám dlhoročných klientov, lebo podnikám približne rok, ale cítim, že som na najlepšej ceste vytvárať obchodné partnerstvá na dlhé roky dopredu.

Aké máš plány do budúcna?

Mojím prianím je spracovať fungujúce riešenia konzultačných tém pre malé firmy na Slovensku. Niečo ako vlastnú metódu, štandardizovaný postup, ktorý by fungoval všeobecne pre slovenských podnikateľov. Teórie mám nazbieranej dosť, ale zvyšok môžem dorobiť na slovenskú realitu až potom, ako mi rukami prejdú desiatky zákazníkov. Podľa mňa sa väčšina malých firiem trápi s podobnými problémami, na ktoré už dnes existujú rýchle, jednoduché a praktické riešenia.

Ak chcete podmienky na trhu tvoriť a nielen nasledovať, občas musíte vykročiť prvý.

A taktiež podnikatelia potrebujú niekoho, kto s nimi strávi istý čas a tieto riešenia pomôže zaviesť do praxe. To sa dá len vtedy, ak sa majiteľ firmy nebojí robiť aj odvážnejšie rozhodnutia a takých je dnes stále ešte málo. Respektíve, mnohí ešte čakajú a pozorujú, aký krok urobí konkurencia a iní podnikatelia a až potom ich nasledujú. Ale ak chcete podmienky na trhu tvoriť a nielen nasledovať, občas musíte vykročiť prvý.

Zobrať si do firmy externého konzultanta alebo kouča a odokryť svoje karty si vyžaduje veľkú odvahu. Tí, ktorí tak urobia skôr, ako príde ďalšia ekonomická kríza budú z toho neskôr najviac ťažiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky