Start-upy a investori

Potrebujete kapitál na rozbehnutie vášho podnikania? Chcete získať predstavu o tom, aké otázky Vám bude potenciálny investor klásť? Pozrite si skvelú publikáciu od Klubu podnikateľských anjelov Slovenska (KPAS).

Potreba získať dostatočné množstvo financií býva jednou z najvýznamnejších prekážok, s ktorými sa musí potrápiť každý začínajúci podnikateľ. V princípe má viacero možností, odkiaľ môže potrebný kapitál získať. Pre typické start-upy sa ako jednou z najvhodnejších foriem financovania stáva rizikový kapitál.

Pojem rizikový kapitál (po anglicky venture capital) môže na prvé počutie pôsobiť mätúco, obzvlášť pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by sa najradšej akémukoľvek riziku radi vyhli. Je preto potrebné upozorniť, že rizikovosť tohto typu kapitálu je vnímaná skôr z pohľadu investora. Jeho typickým znakom je totiž to, že ide o vklad (spravidla menšinový) priamo do základného imania spoločnosti (z investora sa teda stáva spoluvlastník start-upu).

Výhodou pre pôvodných zakladateľov je, že získavajú potrebné financie, ktoré si nedokážu zabezpečiť z iných zdrojov a v neposlednom rade netreba zabúdať ani na skutočnosť, že investor sa aktívne zaujíma o start-up, pomáha mu napĺňať stanovené ciele, dosahovať vysoký rast a participuje na riadení samotného podniku. Odmenou pre investora je v prípade úspechu start-upu obyčajne zisk z predaja podielu po uplynutí vopred dohodnutého časového obdobia.

Investora teda láka vidina niekoľkonásobného zhodnotenia vložených prostriedkov. Preto je ochotný znášať vysoké riziko. Často sa totiž takáto investícia končí neúspechom a vtedy investor môže prísť o celú svoju investíciu.

Rizikový kapitál poskytujú prakticky dve skupiny investorov. Do prvej skupiny patria tzv. podnikateľskí anjeli (business angels). Ide obyčajne o solventných jednotlivcov (či už bývalých podnikateľov alebo iných úspešných ľudí). Podnikateľskí anjeli investujú časť svojich vlastných úspor do zaujímavých start-upov. Hlavnými znakmi získania investície od podnikateľského anjela sú:

  • menej formálny prístup investora (to sa týka celej predinvestičnej aj poinvestičnej fázy);
  • investície v menších objemoch (niekoľko desiatok príp. stoviek tisíc eur);
  • investície už do najskorších štádií podnikania (podnikateľskí anjeli vedia poskytnúť investíciu aj na výrobu prototypu, tvorbu crowdfundingovej kampane a pod.).

Druhú skupinu predstavujú tzv. inštitucionálni investori (fondy rizikového kapitálu). Ide o tzv. profesionálnych investorov, ktorí investujú svoje vlastné peňažné prostriedky, príp. prostriedky, ktoré majú v správe. Na rozdiel od podnikateľských anjelov sa investícia od inštitucionálnych investorov vyznačuje nasledovnými znakmi:

  • formálny vzťah medzi investorom a start-upom (všetko podstatné sa rieši na zmluvnej báze);
  • investície vo väčších objemoch (spravidla v stovkách tisícov príp. dokonca v miliónoch eur);
  • fond investuje obyčajne do start-upov, ktoré už dosahujú tržby, fungujú na trhu a investícia pomáha urýchľovať rast podniku.

Začínajúcemu podnikateľovi sa môže zdať náročné nájsť si cestu k podnikateľskému anjelovi či inštitucionálnemu investorovi. Spravidla sa s nimi môže stretnúť na podujatiach zameraných pre start-upy. Podnikateľskí anjeli môžu byť navyše združení v rôznych viac či menej formálnych sieťach.

Na Slovensku napríklad pôsobí Klub podnikateľských anjelov Slovenska, ktorý vznikol v roku 2011 pod záštitou Združenia mladých podnikateľov Slovenska. V súvislosti s vytvorením tejto vôbec prvej siete podnikateľských anjelov (angel investorov) na našom území vyšiel ebook Podnikanie pod krídlami anjela. Je spracovaný vo forme 49 najčastejších otázok a odpovedí, ktoré hovoria o tom, čo najviac zaujíma start-upy v súvislosti s hľadaním investora, ale tiež o tom, čo zaujíma investorov pri zapojení sa do aktivít investorských sietí a pri investíciách do start-upov. Tento e-books slúži ako vynikajúci zdroj informácií pre každého, kto by chcel získať investora (prípadne sa ním stať) a pre všetkých tých, ktorí sa o oblasť investovania z akéhokoľvek dôvodu zaujímajú. Po jej prečítaní pochopíte všetko podstatné, čo súvisí s procesom investovania, či už z pohľadu investora, alebo z pohľadu podniku, ktorý sa o peňažné prostriedky uchádza. Zistíte, čo všetko by ste si mali pripraviť na stretnutie s investorom a ako prebieha celý investičný proces. Nájdete zároveň odpovede na všetky relevantné otázky, ktoré by ste v súvislosti so získaním investície mohli mať – napr. či investor neprezradí a nezneužije Váš podnikateľský nápad, či vôbec potrebujete mať vypracovaný podnikateľský plán, aké sú najčastejšie chyby pri získavaní investora príp. čo znamená pojem „due diligence“, o ktorom mnohí start-upisti rozprávajú.

Po preštudovaní celej publikácie získate prehľad o celej problematike a budete pripravení na rokovanie s investormi. Ostane pred Vami už iba posledná úloha – pripraviť si výnimočný projekt a dokázať ním investora zaujať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.

Slovenský Domotron chystá pokročilý smarthome systém pre celý svet

Domotron je komplexný systém inteligentnej domácnosti, tzv. smarthome systém. Firmu založili v roku 2012 dvaja spoločníci, Martin Budaj a Ján Zuštiak. Neskôr k nim pribudol aj Alexander Janušek, ktorý predtým pôsobil vo firme ako externista na marketing a obchod. Podelil sa s nami o dvojročné skúsenosti s hľadaním investora na slovenskom a českom trhu, ale aj o plány, ako chce firma rásť na domácom aj svetovom trhu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky