Oplatilo sa Facebooku kúpiť WhatsApp?

Niekoľko postrehov na transakciu obrovských rozmerov – bola cena, ktorú zaplatil Facebook za WhatsApp, premrštená?

Pravdepodobne ste zachytili februárovú správu o tom, že Facebook kúpil službu WhatsApp za neuveriteľnú sumu 19 miliárd dolárov (približne 13,7 miliárd eur). Už v predošlom článku sme pre porovnanie uviedli, že táto suma predstavuje približne ročný príjem štátneho rozpočtu SR v roku 2013 (14,2 miliardy eur). Táto transakcia je zaujímavá nielen svojou ohromnou veľkosťou, ale aj viacerými súvisiacimi skutočnosťami, pre ktoré sa na ňu oplatí pozrieť detailnejšie.

WhatsApp – symbol úspechu

Najskôr niekoľko zaujímavých faktov o službe WhatsApp. Otcom tejto myšlienky je Jan Koum, ktorý pochádza z Ukrajiny a v USA žije od roku 1992. Jeho nápad mu pomáhal rozvíjať Brian Acton, s ktorým deväť rokov spolupracoval vo firme Yahoo. Spoločne vytvorili aplikáciu pre smartfóny, ktorá umožňuje odosielať prostredníctvom internetu textové správy, videá či obrázky medzi jednotlivými používateľmi. Aplikácia bola spustená v roku 2009 a o tri roky neskôr ju využívalo už 90 miliónov ľudí. Len pre zaujímavosť, samotný Facebook mal v čase svojej trojročnej existencie „iba“ 60 miliónov používateľov. V súčasnosti má služba WhatsApp mesačne viac ako 450 miliónov aktívnych používateľov, ktorí odošlú každý deň viac než 10 miliárd správ. Znie priam neuveriteľne, že táto firma má v súčasnosti iba 55 zamestnancov.

Financie na rozbehnutie svojho podnikania získali obaja zakladatelia od 5 ex-kolegov z Yahoo, vďaka čomu sa im podarilo naakumulovať štartovací kapitál vo výške 250 000 dolárov. Neskôr po mesiacoch vyjednávania prijali 8 miliónov dolárov od Sequoia Capital, firmy, ktorá sa zameriava na poskytovanie rozvojového kapitálu. V roku 2013 táto firma investovala do WhatsApp ďalších 50 miliónov dolárov. Poučenie si možno vziať aj z obozretnosti obidvoch zakladateľov, ktorí v počiatočných fázach neváhali príležitostne spoplatniť svoju aplikáciu, aby zabránili príliš rýchlemu rastu firmy, ktorý by sa ľahko mohol vymknúť ich kontrole. Odborná verejnosť má na tento jav samostatný pojem, ide o tzv. „premature scaling“ a podľa analýzy Startup Genome až 70% start-upov zlyháva práve v dôsledku tejto príčiny.

Z čoho sa skladá cena za WhatsApp?

Vlastníci WhatsApp nezískali spomínaných 19 miliárd dolárov v peniazoch, v skutočnosti hotovosť tvorí z tejto sumy menšiu časť (4 miliardy dolárov), zvyšok je tvorený akciami Facebooku v hodnote 12 miliárd dolárov a zvyšné 3 miliardy tvoria tzv. „restricted stock units“, pod čím si možno predstaviť určité právo získať akcie Facebooku v budúcnosti. Časopis Forbes vyčíslil, že spoluzakladateľ WhatsApp Jan Koum na celej transakcii získa v čistom 6,8 miliardy dolárov, druhý spoluzakladateľ Brian Acton zarobí 3 miliardy dolárov a Sequoia Capital zaznamená príjem vo výške 3,5 miliardy dolárov, čo predstavuje fantastickú 60-násobnú návratnosť vloženej investície (58 miliónov dolárov). Navyše Jan Koum sa stal členom predstavenstva Facebooku. Celkom pekný kariérny postup človeka, ktorý sa pred piatimi rokmi neúspešne pokúšal vo Facebooku zamestnať, čo poviete?

Je 19 miliárd veľa alebo málo?

V článku, ktorý popisuje, akým spôsobom sa dá vypočítať hodnota podniku, je uvedený excelovský súbor, pomocou ktorého sa dá vyčísliť približná hodnota ľubovoľného podniku. Tento súbor nám pomôže trochu hlbšie nazrieť pod pokrievku celej transakcie a čiastočne naznačiť, aké závery je možné z celého príbehu urobiť. Pre potreby tejto úvahy postačí, keď sa pokúsime odhadnúť potrebné peňažné toky (očakávané príjmy), ktoré by mala Facebooku kúpa WhatsApp priniesť, aby hodnota tejto firmy dosiahla sumu 19 miliárd dolárov. V excelovskom súbore teda v tomto prípade stačí meniť údaje v riadku „F. Peňažný tok (Cash flow)“.

Druhým kľúčovým faktorom je správny odhad miery kapitalizácie, ktorá slúži na prepočet peňažných tokov na súčasnú hodnotu. Najväčšou mierou ju ovplyvňuje očakávaný výnos investora a rizikovosť podnikania firmy (pri firmách s nízkym rizikom by mala dosahovať miera kapitalizácie spravidla hodnotu pod 10%, naopak pri podnikoch pôsobiacich v rýchlo sa meniacom dynamickom prostredí, ktorého vývoj sa veľmi ťažko predvída, by bolo vhodné použiť vyššie percento, ktoré vo viacerých prípadoch môže presahovať 20%). Nateraz nám postačí uvažovať s mierou kapitalizácie na úrovni 14% a pre zjednodušenie nebudeme počítať s príjmami za rok 2014.

Tretím faktorom je tempo rastu, ktoré udáva očakávaný percentuálny nárast peňažných tokov v nekonečne dlhom období. Je potrebné upozorniť, že ide o nárast príjmov už po zohľadnení rastu cien (inflácie), aj preto vyššie hodnoty (napr. 5% alebo 10%) môžu v mnohých prípadoch pôsobiť nereálne.

Článok pokračuje pod reklamou
  1. alternatíva – Rovnomerný každoročný príjem

Za týchto okolností budeme predpokladať, že služba WhatsApp prinesie Facebooku každoročne peňažný tok vo výške 2,7 miliardy dolárov, hodnota tejto firmy bude 19,29 miliardy dolárov a teda až pri dosiahnutí príjmov v takejto výške by bola uvedená transakcia pre Facebook výhodná. Keď vezmeme do úvahy, že počet aktívnych používateľov služby WhatsApp je v súčasnosti 450 miliónov a odhady naznačujú, že čoskoro by tento počet mohol presiahnuť miliardu, mal by každý zákazník priniesť spoločnosti Facebook ročne v priemere 2,7 dolárov (už po zohľadnení všetkých nákladov a dane z príjmov).

  1.  alternatíva – Rovnomerný každoročný príjem a následný rast

Ak nastavíme tempo rastu vo výške 5%, čo je veľmi optimistická hodnota, tak dostatočný príjem (19,3 miliardy dolárov) zaznamená Facebook za predpokladu, ak ročný príjem počas prvých šiestich rokov bude 2,1 miliardy dolárov ročne (následne bude rásť každý rok o spomínaných 5%).

  1.  alternatíva – Rastúci každoročný príjem a následný rast

Tentoraz predpokladajme, že počas najbližších šiestich rokov bude dosahovať služba WhatsApp vysoký každoročný nárast príjmov (o 20%) a následne od siedmeho roka budeme očakávať iba mierny 1%-ný nárast. Ľahko zistíme, že ak by v roku 2015 získal Facebook 1,3 miliardy dolárov, tak po zohľadnení spomínaného nárastu (t.j. príjmy v miliardách dolárov by boli v roku 2016 – 1,56; v roku 2017 – 1,872; v roku 2018 – 2,246; v roku 2019 – 2,696; v roku 2020 – 3,253 a tempo rastu by bolo 1%) by dokázala služba WhatsApp zarobiť za celú svoju životnosť 19,3 miliárd dolárov.

Aj samostatne si môžete namodelovať rôzne príjmy v jednotlivých budúcich rokoch, rôzne tempá rastu a rôzne miery kapitalizácie a otestovať, aký príjem by za daných okolností Facebook za službu WhatsApp získal a teda aká je za uvedených okolností hodnota tejto zakúpenej firmy.

V súčasnosti je používanie služby WhatsApp vo vybraných vyspelých krajinách spoplatnené sumou 1 dolár/rok. Bez dosiahnutia iných príjmov (napr. z reklamy) alebo rastúceho počtu platiacich zákazníkov (čo je málo pravdepodobné) bude zrejme veľmi náročné výsledky uvedené v prezentovaných troch alternatívach získať. Zároveň nemožno zabúdať ani na konkurenciu, ktorá je v tejto oblasti podnikania mimoriadne vysoká, čo môže výrazne ovplyvniť dosahované príjmy. Navyše uvedené alternatívy naznačujú, za akých okolností môže Facebook zarobiť na službe WhatsApp iba sumu, ktorú do tejto investície vložil, nieto ešte zaujímavý dodatočný výnos. A nakoniec zvýšenie miery kapitalizácie (ak by sme nepočítali s 14% ale napr. s 20%) by spôsobilo, že služba WhatsApp by musela každoročne priniesť ešte oveľa vyššie príjmy.

Uvedené skutočnosti naznačujú, že Mark Zuckerberg (Facebook) bude mať zrejme optimistické očakávania o prínosoch služby WhatsApp pre svoju firmu. Bude určite zaujímavé sledovať, do akej miery sa jeho očakávania v budúcnosti naplnia. Netreba ani zabúdať na štruktúru zaplatenej sumy za celú transakciu. Keďže veľká časť sumy je krytá prostredníctvom akcií Facebooku, prípadné nenaplnenie očakávaných prínosov z transakcie bude predstavovať skôr nepriamu stratu spočívajúcu v poklese cien akcií (čo by pochopiteľne predstavovalo zníženie hodnoty majetku všetkých, ktorí akcie Facebooku vlastnia), čo je predsa len o niečo menej „bolestivé“ než priama finančná strata.

Hoci táto krátka analýza naznačuje, že voči investícii Facebooku treba byť skeptický, realita v podnikaní už neraz ukázala, že niekedy sa podarí papierové očakávania v skutočnosti mnohonásobne prekonať. Neostáva nám teda nič iné, než spoločne sledovať, či veľké oči, s ktorými Facebook vstúpil do tejto transakcie, sa v budúcnosti ukážu ako veľmi prezieravé, alebo príliš krátkozraké.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Pri predaji firmy môžete prísť aj o 30 % ceny, ak sa nepripravíte

Ako sa pripraviť na predaj firmy a akých chýb by sa mal majiteľ pri rokovaniach vyvarovať? Odpovedá expert na predaj firiem Martin Borkovič zo spoločnosti ProRate.

Konkurz firmy a jej zamestnanci

Čo znamená vyhlásenie konkurzu na firmu pre jej zamestnancov? Čo môžu pri konkurze požadovať?

Predaj s.r.o. v roku 2020

Podnikateľ má viacero možností, ako predať s.r.o.. Aké sú, aké majú výhody a nevýhody a ako pri predaji s.r.o. postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky