Niektorí investori sú ako žiarlivé manželky, chcú vedieť o každom vašom kroku

Jedným z faktov, ktoré sprevádzajú vstup investora do podniku, je aj reporting, ktorému ani začínajúce, ani dlhšie fungujúce slovenské firmy príliš nepodľahli. Ak však do podniku vstupuje investor, chce zvyčajne vedieť, akým spôsobom a kam peniaze smerujú a hlavne, ako sa vyvíjajú základné kľúčové výsledky podniku. Firmy nové povinnosti v súvislosti so sledovaním finančných ukazovateľov vnímajú skôr ako obtiaž. No nemalé percento z nich priznáva, že až vďaka tomu, že boli donútení reportovať výsledky podniku, začali svoju firmu detailnejšie spoznávať.

Reporting s podnikateľskými anjelmi

Ak je vaším investorom podnikateľský anjel, tak povinnosť pravidelného finančného reportingu bude závisieť skôr od osoby a prístupu konkrétneho investora. Anjelskí investori sú benevolentnejší a často im postačujú pravidelné stretnutia a mailová komunikácia. Snažia sa skôr budovať vzťahy založené na dôvere.

Reporting a venture/private equity fondy

Keďže venture kapitálové a private equity fondy spravujú peniaze cudzích ľudí alebo inštitúcií, vždy chcú detailne vedieť, ako sa vyvíja situácia v podniku, do ktorého investovali. Fondy zvyčajne požadujú, aby firmy vykazovali finančné informácie na mesačnej báze. Ak však predtým nemali skúsenosti s formálnymi investormi, býva to pre nich zvyčajne veľká administratívna záťaž.

Investori chcú najčastejšie manažérske reporty

Čo sa investorom reportuje? Sú to najčastejšie manažérske reporty. Investori sledujú kľúčové ukazovatele výkonnosti – KPI (key performance indicators), napríklad po jednotlivých operáciách v podniku. Ak sú v maloobchodnej sieti, tak je to prehľad tržieb v každej predajni, tržby cez internetový predaj, vývoj návštevnosti, výška marží a podobne.

Problémom býva, že investor by mal najradšej výsledky z manažérskeho účtovníctva, ktoré sa zvyčajne v slovenských podnikoch detailne nevedie. Čo presne rozumieť pod pojmom manažérske účtovníctvo? Sledovanie podrobných informácií o štruktúre tržieb, nákladov, marže a zisku podľa prevádzok, typov výrobkov a podobne. Ak firma vyrába sedačky, pozná svoj celkový zisk a maržu, s akou pracuje, ale často nepozná konkrétne finančné ukazovatele podľa jednotlivých typov sedačiek.

Investiční manažéri fondu dodané čísla monitorujú a často ich upravujú do podoby, ktorú sami pre ďalšie reportovanie potrebujú. Všetko prelúskajú a vedeniu posielajú ucelený pohľad na to, ako sa vyvíja podnikanie firmy, do ktorej investovali. Toto sa opakuje každý mesiac a v prípade problémov sa cez svojich zástupcov v orgánoch snažia aktívne ovplyvňovať smerovanie podniku a riešiť problémy.

Prínosy efektívneho reportingu v STD Donivo

Príkladom sily efektívnych interných procesov a reportingu, ktorý pomohol zaviesť investor vo firme, je aj veľká slovenská dopravná a špedičná spoločnosť STD Donivo. Podnik pôsobí na trhu od roku 1996 (v čase vzniku sa pôvodná firma volala STD Slovakia) a je najväčšou dopravnou spoločnosťou na Slovensku a významným hráčom aj v európskom priestore. Sídli vo Vranove nad Topľou. V čase, keď vstúpil do firmy investor, mala spoločnosť 150 kamiónov, dnes ich má viac ako 500 a zamestnáva viac ako 800 pracovníkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Investor pomohol našej firme rásť formou akvizícií, pomohol vytvoriť novú štruktúru stredného manažmentu a zaviedol efektívne interné procesy

Príbeh vstupu investora do STD Donivo sa líši v tom, že firmu oslovil aktívne investor a nie naopak. Firma vznikla v roku 2007, keď private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors investoval 23 miliónov eur do dvoch popredných slovenských prepravných spoločností STD Slovakia a Donivo MKD. Súčasťou transakcie bolo aj spojenie STD Slovakia a Donivo MKD a vznik spoločného podniku STD Donivo. Zakladatelia spoločnosti si ponechali významné minoritné podiely, kým investor získal 75 percent spoločného podniku. V čase akvizície mala STD Slovakia pod vedením Jána Drozda asi 160 áut a podobnú veľkosť (150 áut) mala aj druhá zo spoločností, Donivo MKD pod vedením Romana Donovala. Dôvodom kúpy bol značný potenciál rastu, ktorý Enterprise Investors videli v tomto odvetví. Pôvodným majiteľom zostalo 25 % a tiež zostali v manažmente firmy. O rok neskôr pribudla tretia, malá rakúska firma s 50 autami. „V čase, keď nás kúpil investor, sa rozhodovalo o tom, ako čo najefektívnejšie rásť, organicky alebo aj akvizíciami. Mali sme 160 kamiónov a potrebovali sme viac. Nakoniec sme kúpili ďalšie dve spoločnosti, vďaka čomu sme výrazne narástli. Disponovali sme až 360 autami, čo z STD behom roka a pol urobilo najväčšiu firmu na Slovensku v našom odvetví,“ hovorí o začiatkoch fungovania s investorom Daniel Bačko, finančný riaditeľ firmy.

Investor pomohol našej firme vytvoriť novú organizačnú štruktúru a zaviedol interné procesy

To, že firma vďaka investorovi výrazne narástla, je neodškriepiteľné. Jeho prínosy však boli okrem rastu podniku aj iné. Podarilo sa mu zmeniť organizačnú štruktúru firmy tak, aby bola schopná absorbovať tento rýchly rast. „V čase, keď sme kúpili na popud investora ďalšie dve firmy, si všetci uvedomovali, že sa spojili tri odlišné organizácie. Investor vyžadoval rýchlu integráciu a pravidelný monitoring základných ukazovateľov, aby dokázal sledovať vývoj vo firme. No tri rôzne firmy mali ešte viac rôznych druhov prepravy, iný spôsob rozhodovania a boli zvyknuté na intuitívne riadenie. Jednoducho sme nedokázali sledovať finančné ukazovatele dostatočne pružne a podrobne, čo výrazne sťažovalo riadenie v prepravnom odvetví, ktoré je závislé od dobrého riadenia nákladov. Nezostávalo nám nič iné, iba postupne zmeniť od základov systém riadenia firmy a zavádzať procesy. Dostali sme návrh rozdeliť prevádzky podľa špecializácie. Takto sme mohli sledovať, koľko každá zarobí. Vďaka tomu sme si v čase krízy ponechali len ziskové časti podnikania a stratových sme sa mohli zbaviť,“ vysvetľuje Daniel Bačko.

„Investor mal vysoké požiadavky na obchodné a operatívne čísla (KPIs), takže bolo zrazu potrebné do firmy prijať človeka špeciálne na kontroling. No podstatné bolo, že náročnosť reportingu nestála na číslach alebo na človeku (ktorým som bol ja), ale mala za cieľ posilniť každodenné rozhodovanie v každom článku spoločnosti. Začali pravidelné mesačné porady a reporty sme robili po jednotlivých prevádzkach. Dokladovali sme, ako každá prevádzka funguje a či vie samostatne prežiť, aký je jej zisk, aký cash vie vytvoriť a dokonca sme začali aj plánovať. Predtým bola firma riadená skôr pocitovo, po vstupe investora sme prešli na tvrdú reč čísel. Vďaka tomu sme však presne vedeli, v akej situácii sa nachádza celá firma, každá prevádzka, ale vedeli sme aj to, čo nás čaká o mesiac či o pol roka. V našom podnikaní a rozhodovaní sme si zrazu boli oveľa istejší,“ dodáva.

Investor nám dával strategické návrhy a hlavne mal nezainteresovaný pohľad zhora

Investor bol vo firme od roku 2007 do roku 2012, takže spolu zažili 6 rokov intenzívneho rastu a spoločného života. „Nezasahoval do nášho operatívneho fungovania. Mali sme mesačné porady, kde nám skôr ukazoval smer, prípadne hodnotil, že rastieme menej, ako očakáva a ukazoval nám cesty, ako dosiahnuť viac. Zástupcovia Enterprise Investors v našej firme mali obrovský rozhľad. To nám prinieslo pohľad zhora. Keď ste priamo vo firme, veci vidíte inak ako zvonku,“ dodáva finančný riaditeľ STD Donivo na záver.

Ďalšie skúsenosti a príbehy z podnikania slovenských firiem s investormi nájdete v našej publikácii 39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Private equity fond Genesis podporil fúziu reťazca Datart s majiteľom predajní Euronics a Hej

Na trhu maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky prišlo v nedávnom čase k česko-slovenskej fúzii HP Tronicu (Hej.sk, Kasa.cz, Euronics) a DATARTu, vďaka čomu vznikol subjekt so zhruba 20 % podielom na trhu, 130 špecializovanými predajňami a silnou pozíciou v on-line predaji. Celá transakcia bola zrealizovaná s finančnou podporou fondu Genesis Private Equity Fund III.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky