Čo je to venture kapitál, Buy-out a Private equity?

Cieľom tohto článku je poskytnúť Vám informácie o možnostiach financovania Vašej firmy pomocou súkromného kapitálu. Vysvetľuje, aký je proces investovania do súkromných firiem, na burze neobchodovaných firiem, výhody tejto formy financovania a to, kedy investora osloviť.

Private equity, Buy-out a Venture Capital


Anglický pojem private equity znamená strednodobé až dlhodobé financovanie poskytované za získanie podielu na základnom kapitále firiem, ktorých akcie nie sú obchodované na burze a majú potenciál pre tvorbu hodnoty v budúcnosti. Private equity v európskom ponímaní zahŕňa odkup firiem firemným (buy-out) alebo externým managementom (buy-in) a Venture Capital alebo rastový kapitál, t.j. investície do začínajúcich a expandujúcich firiem.

Výhody rastového kapitálu


Pri vstupe investora rastového kapitálu sa jedná o súkromný kapitál (private equity), ktorý investor do firmy investuje dlhodobo, väčšinou na tri až sedem rokov, s cieľom podporiť ich rast a úspešnosť na trhu. Na rozdiel od financovania bankou, ktorá zaťaží firmu pravidelnými úrokmi, investor súkromného kapitálu získa na firme podiel, čím sa stáva jej akcionárom. Jedná sa o trpezlivých a flexibilných investorov, ktorí firmu podporia ako aj v dobrých, tak aj v zlých časoch. Vedia totiž, že je potrebný istý čas na vybudovanie úspešných firiem a že aj dobré firmy sa pri svojom raste môžu dočasne dostať do problémov. V prípade ťažkostí má tak firma spoľahlivého partnera, ktorý v prípade potreby môže poskytnúť dodatočný kapitál.

Investori ale neposkytujú len kapitál, ale často aj finančnú a strategickú podporu, ktorá firme umožní dosiahnuť významnú pozíciu na trhu. Všeobecne platí, že sa investori chcú podieľať na rozvoji firiem, do ktorých investujú, čo ale neznamená, že prevezmú každodenné riadenie činnosti podniku. Väčšina investorov však očakáva, že sa jej zástupca stane členom predstavenstva alebo dozornej rady. Týmto spôsobom môžu firme poskytovať priebežne podporu pri strategických otázkach a pri riadení firmy vďaka svojim bohatým skúsenostiam získaných z ďalších rastúcich podnikov a svojich strategických kontaktoch.

Ukazuje sa, že firmy, ktoré majú investora, rastú rýchlejšie ako ostatné firmy. Umožňuje to kombinácia kapitálu a skúseností investora, ktorému ide o zvyšovanie hodnoty pre vlastníkov firmy bez toho, aby prebrali každodenné riadenie podniku. Aj keď Vám ostane menšia časť koláča, podiel z tohto koláča môže byť o pár rokov ďaleko vyšší, ako by bola hodnota celého koláča pred investovaním. Vyššie základné imanie navyše zvyšuje atraktivitu pre iné formy financovania, ako napr. bankové financovanie.

Oslovenie investora rastového kapitálu


Investori rastového kapitálu hľadajú firmy s potenciálom pre tvorbu hodnoty, s produktom alebo službou, ktorá má konkurenčnú výhodu alebo výnimočné vlastnosti z hľadiska predaja. Najdôležitejším aspektom je vedenie firmy resp. tím s priamymi skúsenosťami s produktom a trhom.

Pokým oslovíte investora rastového kapitálu, mali by ste kladne odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Má Vaša firma šancu na vysoký rast hodnoty v budúcnosti a ste Vy a Váš tím ochotní a pripravení rýchlo realizovať podnikateľský plán, ktorý predkladáte investorom?
  • Má Vaša firma produkt alebo službu, ktorá má konkurenčnú výhodu alebo výnimočné vlastnosti z pohľadu predaja?
  • Máte Vy a Váš tím potrebné skúsenosti v danom odbore? Máte jasného vodcu tímu a tím s ďalšími potrebnými vlastnosťami a skúsenosťami (napr. riadenie firmy, predaj, marketing, financie, vývoj, atď.?)
  • Ste ochotný akceptovať investora rastového kapitálu ako spoluvlastníka Vašej firmy?

Ak na tieto otázky odpoviete kladne, vyberte si investora podľa fázy rozvoja Vášho podniku alebo typu investície súkromného kapitálu (Buy-out vs. Venture Capital) a odvetvia, v ktorom Vaša firma pôsobí. Ďalšie kritériá na voľbu investora sú výška investície, ktorú Vaša firma potrebuje a geografický trh, na ktorom pôsobíte.

Zdroj: SLOVCA

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Private equity fond Genesis podporil fúziu reťazca Datart s majiteľom predajní Euronics a Hej

Na trhu maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky prišlo v nedávnom čase k česko-slovenskej fúzii HP Tronicu (Hej.sk, Kasa.cz, Euronics) a DATARTu, vďaka čomu vznikol subjekt so zhruba 20 % podielom na trhu, 130 špecializovanými predajňami a silnou pozíciou v on-line predaji. Celá transakcia bola zrealizovaná s finančnou podporou fondu Genesis Private Equity Fund III.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky