Biznis plán otvára dvere na rokovanie s investorom

Na prototyp nového typu malej vodnej elektrárne hľadá jeho autor investora, ktorý mu poskytne 50 000 €, na vývoj softvéru pre uľahčenie administratívnej agendy lekárov potrebuje start-up 150 000 € alebo kapitálová potreba 1 mil. € od investora na projekt, ktorého cieľom je ekonomické a ekologické spracovanie environmentálnych záťaží.

Ani v jednom z uvedených prípadov to bez investora nepôjde, či už to bude podnikateľský anjel (business angel) alebo seed-fond, ktorý poskytne rozvojový kapitál. A bez biznis plánu sa takmer žiaden investor nebude podnikateľskou ideou zaoberať.

Kľúčové je zhrnutie (executive summary)

Pri biznis plánoch je to často ako v živote. Veľmi veľa závisí od prvého dojmu. Ten si investor vytvorí pohľadom na zhrnutie (executive summary) biznis plánu. Jednoducho často nemá čas ani chuť čítať celý biznis plán. To či je rozhodnutie o prečítaní si celého biznis plánu pozitívne, alebo sa ho investor rozhodne odložiť bokom, závisí často od zhrnutia. V prípade, že zhrnutie biznis plánu (executive summary) investora osloví a zaujme, bude sa biznis plánom ďalej zaoberať. Preto je zhrnutie vizitka biznis plánu. Zhrnutie by malo mať jednu, maximálne však tri strany a dávať ucelený obraz o podnikateľskom nápade a jeho kľúčových aspektoch.

Vysvetlite biznis model

Pri každom biznis pláne sú kľúčové dve veci – biznis model a realizačný tím. Znie to banálne, ale je náročné popísať stručne, že vy a vaši kolegovia máte dostatočnú expertízu a zanietenie na realizáciu daného biznis plánu a zároveň jasne, stručne a odborne popísať, na čom bude postavený váš biznis model, kde a koľko budete zarábať a z akých predpokladov vychádzate. Biznis model spája podnikateľské nápady s ekonomickými výsledkami a ukazovateľmi. Žiaľ, pri mnohých biznis plánoch sa čitateľ ani na konci nedozvie, kde a ako chcú zakladatelia podniku zarobiť peniaze. V biznis pláne je podrobne opísané, ako by mal vyzerať internetový portál, ale chýba cenotvorba a stratégia ako nielen získať návštevníkov, ale najmä urobiť z nich zákazníkov, ktorí budú ochotní za službu platiť. Všeobecné štatistiky pritom hovoria, že deviatim z desiatich internetových start-upov takýto biznis model chýba.

Prečítajte si tiež

Neslávne známi sú zakladatelia firiem, ktorí si myslia, že ich produkty sa budú predávať samé a konkurenti im radi prenechajú trh.

Biznis model je oveľa viac ako podnikateľský nápad. Popisuje, aké aktivity chcú zakladatelia firiem urobiť, aby bolo podnikanie ziskové a mohlo rýchlo rásť. Tieto skutočnosti musia byť stručne opísané v zhrnutí a podrobne vysvetlené v biznis pláne.

Tím musí byť presvedčivý

Väčšina investorov tvrdí, že najdôležitejší sú ľudia a často sa práve podľa realizačného tímu rozhodujú, či investíciu uskutočnia alebo nie. Pravdou je, že dobrí zakladatelia podniku dokážu aj s priemerným podnikateľským nápadom uspieť a že zlí zakladatelia neuspejú ani s geniálnym nápadom. Preto by malo zhrnutie (executive summary) obsahovať aj pár viet o kompetentnosti tímu, jeho vzdelaní, expertíze, skúsenostiach. Tieto skutočnosti by mali byť opäť podrobne opísané v biznis pláne.

Míľniky ukazujú cestu

Biznis plán neslúži iba na rozhodnutie o investícii, aj keď je dôležitým podkladom. Má tiež významný vplyv na ďalšie financovanie podniku v neskorších etapách. Iba zriedka poskytuje investor na začiatku celú sumu peňazí, pretože podnik ju zvyčajne ani nepotrebuje. Oveľa častejšie je investícia rozdelená na tranže, ktoré závisia od postupného napĺňania stanovených míľnikov – napr. výroba prototypu, alebo zhotovenie jednotlivých častí internetového portálu, v neskorších fázach sú to spustenie sériovej výroby, získanie kľúčového zákazníka a pod.

Prečítajte si tiež

Na záver je potrebné dodať, že nie je múdre doslova preberať míľniky z biznis plánu do investičných zmlúv. Pri písaní biznis plánu je často príliš veľa optimizmu a málo sebakritiky. Zároveň je vhodné si pri napĺňaní kľúčových míľnikov nechať istú rezervu. Neplnenie míľnikov totiž vedie k zbytočným konfliktom s investorom a vzniká problém s ďalším financovaním projektu, čo môže mať za následok predčasné neúspešné ukončenie podnikania. Investor totiž do podniku vloží ďalšie peniaze iba v prípade, že je presvedčený, že ich získa späť a zhodnotia sa mu.

Aký chybám sa pri tvorbe biznis plánu vyvarovať bližšie približujeme v článku Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky