Viac ako len kapitál

Na začiatku stojí často odmietnutie v banke. Keď chce ambiciózny zakladateľ alebo inovatívny podnikateľ nájsť zdroje na financovanie prvých krokov svojho biznisu a vyvinúť nové druhy produktov alebo služieb, musí hľadať iné zdroje kapitálu. Ak už banka povedala nie, tak možností zvyčajne nie je veľa: podnikateľskí anjeli (business angels) alebo triáda F (fools, friends, family). Predovšetkým podnikateľskí anjeli dokážu okrem kapitálu dodať aj iné cenné vstupy.

3K – kapitál, kontakty, know-how

Pri inovatívnych podnikateľských nápadoch, ktorých kapitálová potreba je pod 500 000 € sú podnikateľskí anjeli určite možnosť financovania, ktorú treba zvažovať. Ak to má byť viac peňazí, tak už sú podnikateľskí anjeli skôr zriedkavejší zdroj financovania, no môžu poslúžiť ako doplnok k financovaniu z iných zdrojov. V krátkosti sa dá význam podnikateľských anjelov pri rozbehu a raste podnikania charakterizovať tromi K – kapitál, kontakty, know-how. Tieto tri faktory, ktoré sú pri podnikaní dôležité, už podnikateľský anjel počas svojho podnikania alebo pracovného života získal. V jeho novej úlohe – ako poskytovateľ kapitálu – ho fascinuje, že sa môže podieľať na inovatívnych podnikateľských konceptoch. A bez toho, aby mal „driver seat“, nechá vo firme tieto svoje 3K pôsobiť, aby pomohli podniku rásť. Ako vyzerá konkrétna kombinácia 3K, to už závisí od každého podnikateľského anjela individuálne. Každý má totiž iné preferencie a súvisí to aj so skutočnosťou či je vo sfére podnikateľských anjelov (business angels) nováčik, alebo ide o zabehnutého investora.

Biznis plán je podkladom na rokovanie

Prvá vec, ktorú podnikateľ dáva investorovi, je biznis plán. Ak podnikateľský koncept investora zaujme a pomer medzi rizikami a príležitosťami je pre investora zaujímavý, tak biznis plán splnil svoju prvú úlohu – vzbudil záujem. Následne je podkladom na ďalšie rokovanie.


V prípade, že sa investor rozhodne do podniku investovať, získava podnikateľ podporu skúseného podnikateľa, ktorý má záujem na tom, aby podnik rástol a prosperoval. Podnikateľ tak zvyčajne získava s investíciou aj mentora.

 

Syndikáty združujú kapitál


Obvyklé sumy, ktoré biznis anjeli investujú do podnikov sú v desiatkach až stovkách tisíc eur. Dôvody sú viaceré. Prvým je miesto angel investícií v reťazci financovania podniku. Pri investíciách od 500 000 € už podniky môžu byť financované aj venture kapitálovými fondami. Nižšie sumy sú však pre fondy nezaujímavé, pretože správa takéhoto portfólia je príliš nákladná. Druhým je tvorba portfólia podnikateľských anjelov. Títo uprednostňujú viac menších investícií ako jednu veľkú. Toto je dôvod, prečo podnikateľskí anjeli často investujú v tzv. syndikátoch. To znamená, že do jednej firmy vstupuje viacero podnikateľských anjelov súčasne.

Odborné vedomosti, podnikateľské zručnosti a kompetencie v personálnych otázkach (know-how)

Podnikateľský anjel (business angel) má jednu obrovskú výhodu. Už bol úspešný. To znamená, že mnoho problémov a otázok, s ktorými sa stretnú začínajúce firmy (start-upy) už riešil a pozná koncepty, ktoré boli úspešné a ktoré naopak nie. Jeho vlastný know-how je samozrejme najbadateľnejší v odvetví, v ktorom pôsobil a podnikal. Obvykle sa však vyzná aj v právnych otázkach, financiách a controlingu. Okrem jeho odborných vedomostí sú hodnotné aj jeho podnikateľské zručnosti a skúsenosti, ktoré do firmy prináša. Časová angažovanosť podnikateľských anjelov (business angels) vo firmách je rôzna. Zvyčajne je angažovanosť podnikateľských anjelov (business angels) najintenzívnejšia v prvých mesiacoch po investícii. Forma angažovanosti závisí od geografickej vzdialenosti – telefonáty, osobné stretnutia, e-mail, skype...

Inovatívne firmy zažívajú zvyčajne rýchly rast. To ma za následok, že podnikatelia neustále čelia novým problémom a otázkam v oblasti výberu a riadenia ľudí. Takmer každý podnikateľský anjel už mal v minulosti zodpovednosť za zamestnancov. Vyzná sa preto v problematike výberu a riadenia ľudí. Toto býva zvyčajne jedna z oblastí, ktorá je najmä pre mladých zakladateľov inovatívnych firiem trinásta komnata. Táto úloha podnikateľského anjela (business angela) je o to dôležitejšia, ak je podnikateľský model začínajúcej fimy (start-upu) závislý od zamestnancov a jej úspech stojí a padá ja ľuďoch.


Druhou významnou úlohu podnikateľských anjelov (business angelov) v otázkach medziľudských vzťahov je ich angažovanosť pri styku s významnými odberateľmi a dodávateľmi. Na tretie strany pôsobí dôveryhodne, ak je súčasťou rokovacieho tímu začínajúcej firmy popri mladých podnikateľoch aj skúsený partner, ktorý má často v danom sektore aj dobré meno a dáva firme dôveryhodnosť.


Kontakty

Významnou súčasťou investície podnikateľských anjelov je okrem investovania peňazí aj poskytnutie svojej siete kontaktov pre začínajúcu firmu (start-up). Pri vzťahoch s dodávateľmi a odberateľmi sa zvyčajne vie podnikateľský anjel (business angel) dostať na rokovanie s človekom, ktorý je v hierarchii firmy na vyššom mieste a byť tak bližšie k osobe, ktorá môže prijať potrebné rozhodnutie. Títo ľudia sú pre nových partnerov nedostupní.

Aj pri službách, ktoré poskytujú právnici, podnikateľskí poradcovia, daňoví poradcovia a podobne je podnikanie s podnikateľským anjelom (business angelom) jednoduchšie. Zvyčajne využíva služby daných odborníkov dlhodobo, pozná ich kvalitu a má dohodnuté lepšie ceny. Často aj vďaka tomu, že dané služby využíva naraz niekoľko firiem, ktorých je podnikateľský anjel (business angel) spoluvlastníkom.

Ak si zakladatelia firmy a tiež podnikateľskí anjeli (business angels) uvedomujú, že majú spoločné ciele a každá zo zúčastnených strán využíva svoje silné stránky pre rast a rozvoj firmy, tak je angel investor pre firmu obrovským prínosom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.

Slovenský Domotron chystá pokročilý smarthome systém pre celý svet

Domotron je komplexný systém inteligentnej domácnosti, tzv. smarthome systém. Firmu založili v roku 2012 dvaja spoločníci, Martin Budaj a Ján Zuštiak. Neskôr k nim pribudol aj Alexander Janušek, ktorý predtým pôsobil vo firme ako externista na marketing a obchod. Podelil sa s nami o dvojročné skúsenosti s hľadaním investora na slovenskom a českom trhu, ale aj o plány, ako chce firma rásť na domácom aj svetovom trhu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky